Pressmeddelanden

Pressmeddelande: Konjunkturen förbättras och optimismen stiger

Pressmeddelande: Konjunkturen förbättras och optimismen stiger

2014-06-03 11:30 CEST
Sexton kvartal i rad med sysselsättningstillväxt i Göteborgsregionen har nu lett till a...