Pressmeddelanden

Svenska företag söker fler patent än någonsin

Svenska företag söker fler patent än någonsin

2015-12-21 12:27 CET
Under oktober månad ansökte svenska företag om 1432 patent i Sverige och utlandet. Det ...

Pressmeddelande: Konjunkturen förbättras och optimismen stiger

Pressmeddelande: Konjunkturen förbättras och optimismen stiger

2014-06-03 11:30 CEST
Sexton kvartal i rad med sysselsättningstillväxt i Göteborgsregionen har nu lett till a...

Kraftigt ökad framtidstro i företagen

Kraftigt ökad framtidstro i företagen

2014-03-26 08:30 CET
Vismas Affärsbarometer: Framtidstron bland små och medelstora företag är starkare än på...

Tjänstesektorn vänder upp

2013-09-03 07:00 CEST
Almegas tjänsteindikator pekar på en svag vändning uppåt för tjänsteproduktionen under ...