Pressmeddelanden

KOMMER KEMIINDUSTRIN KLARA SIG UR CORONAKRISEN?

KOMMER KEMIINDUSTRIN KLARA SIG UR CORONAKRISEN?

2020-05-20 08:00 CEST
Ny rapport: April bättre än förväntat, men i maj viker det nedåt, det anser företrädare...

Husbyggnadsinvesteringarna i norden sviktar under tredje kvartalet

Husbyggnadsinvesteringarna i norden sviktar under tredje kvartalet

2019-12-02 09:00 CET
I NAVET Analytics kommande konjunkturrapport för byggande och ekonomi i Norden, Nordenr...

Färsk statistik -Husbyggandet något starkare än väntat

Färsk statistik -Husbyggandet något starkare än väntat

2019-11-25 09:00 CET
I NAVET Analytics kommande konjunkturrapport, Marknadstrender Bygg, som kommer att pres...

Teknik- och konsultföretag – Lättare att rekrytera än för ett år sedan

Teknik- och konsultföretag – Lättare att rekrytera än för ett år sedan

2019-10-07 09:00 CEST
​I samband med att NAVET Analytics ger ut sin konjunkturrapport undersöks en rad olika ...

Förnyelsebehovet inom handeln gynnar byggmaterialvolymen

Förnyelsebehovet inom handeln gynnar byggmaterialvolymen

2019-09-30 09:00 CEST
Likt vid förra mättillfället fortsätter det totala byggmaterialvärdet att ha en positiv...

Husbyggnaden i Norden – Sverige starkt men sämre framöver

Husbyggnaden i Norden – Sverige starkt men sämre framöver

2019-09-02 09:00 CEST
I NAVET Analytics kommande konjunkturrapport för byggande och ekonomi i Norden, Nordenr...

Bostadsbyggandet minskar- men det våras för hyresrätten

Bostadsbyggandet minskar- men det våras för hyresrätten

2019-08-26 09:00 CEST
Enligt färsk statistik som NAVET Analytics kommer att presentera i sin kommande konjunk...

Färsk byggstatistik i linje med NAVET Analytics prognos

Färsk byggstatistik i linje med NAVET Analytics prognos

2019-08-19 09:00 CEST
I NAVET Analytics kommande konjunkturrapport, Marknadstrender Bygg, presenteras byggnad...

Svagare konjunktur och splittrad byggmarknad enligt NAVET Analytics

Svagare konjunktur och splittrad byggmarknad enligt NAVET Analytics

2019-07-08 09:00 CEST
Svensk konjunktur går nu in i en period med betydligt svagare tillväxt på grund av en d...