Pressmeddelanden

​Lokalbyggandet bromsar in

​Lokalbyggandet bromsar in

2018-11-19 09:00 CET
Analysföretaget Industrifakta presenterar sin tredje konjunkturrapport för bygg- och fa...

Nulägesrapport för de nordiska husbyggnadsinvesteringarna

Nulägesrapport för de nordiska husbyggnadsinvesteringarna

2018-10-22 09:00 CEST
I Industrifaktas senaste konjunkturrapport för den nordiska byggmarknaden kan man se st...

Rekordstor brist på tekniska installatörer

Rekordstor brist på tekniska installatörer

2018-09-24 09:00 CEST
Det råder rekordstor brist på flera sorters kompetenser inom installationsintensiva sek...

Skolbyggandet bromsar in enligt Industrifakta

Skolbyggandet bromsar in enligt Industrifakta

2018-09-03 09:00 CEST
Under första halvåret i år påbörjades husbyggnadsinvesteringar inom offentliga lokaler,...

Lokalbyggandet tappar fart enligt Industrifakta

Lokalbyggandet tappar fart enligt Industrifakta

2018-08-27 09:00 CEST
Under första halvåret i år påbörjades husbyggnadsinvesteringar inom privata lokaler, ko...

Antalet beviljade bygglov indikerar en kraftig nedgång i nyproduktionen

Antalet beviljade bygglov indikerar en kraftig nedgång i nyproduktionen

2018-08-20 09:00 CEST
Industrifaktas senaste månadsbrev Marknadssignaler & Prognoser presenteras indikati...

Ombyggnadsinvesteringarna tar fart i en vikande byggkonjunktur

Ombyggnadsinvesteringarna tar fart i en vikande byggkonjunktur

2018-08-13 09:00 CEST
Analysföretaget Industrifakta räknar, i sin senaste konjunkturrapport, med att husbyggn...

Sverige halkar efter på nordisk byggmarknad

Sverige halkar efter på nordisk byggmarknad

2018-06-11 09:30 CEST
​I Industrifaktas kommande nordiska konjunkturrapport, som belyser husbyggnadsinvesteri...

Hoppfulla kommuner, trots svag inledning för bostadsbyggandet 2018

Hoppfulla kommuner, trots svag inledning för bostadsbyggandet 2018

2018-06-04 09:00 CEST
​Enligt färsk statistik från SCB påbörjades det totalt ca 14 450 lägenheter i flerbosta...

Omfattande nedgång i Stockholms läns husbyggande

Omfattande nedgång i Stockholms läns husbyggande

2018-05-28 09:00 CEST
Det pågår en omfattande nedgång i husbyggnadsinvesteringarna i Stockholms län. Det är s...