Pressmeddelanden

2013-07-23 06:30 CEST Stockholm Business Region Lönesumman växer i Stockholm även om tillväxttakten mattas av. Försäljningen ökar något medan antalet nyregistrerade företag minskar och konkurserna ökar. Sysselsättningen fortsätter att öka men samtidigt ökar även antalet arbetslösa. Det framgår av den senaste rapporten Stockholmskonjunkturen.

2013-03-05 10:48 CET Statistiska centralbyrån, SCB Antalet sjukdagar per anställd ökade under fjärde kvartalet 2012 med 0,03 dagar jämfört med samma kvartal 2011. Totalt var antalet sjukdagar under sjuklöneperioden 1,51 dagar per anställd jämfört med 1,48 dagar 2011.

2013-01-28 06:00 CET Stockholm Business Region Lönesumman fortsätter att öka under tredje kvartalet 2012 i Stockholm, drivet av den privata sektorn. Tillväxten sker i samtliga branscher. Försäljningen och nyföretagandet minskar dock. Arbetsmarknaden försvagas även med fler arbetslösa. Trenden med ökad sysselsättning fortsätter i takt med den fortsatt starka befolkningsökningen. Det framgår av den senaste rapporten av Stockholmskonjunkturen.

2011-10-07 08:30 CEST Stockholm Business Region Den goda tillväxten i lönesumman fortsätter i Stockholm. Tillväxten i länet är fortsatt den högsta på över tre år, pådrivet av en stark privat sektor. Antalet nya företag ökar fortsatt i rekordfart och konkurserna blir färre. Dock dämpas försäljningen påtagligt i privat sektor. Det framkommer av den senaste Stockholmskonjunkturen.

2011-07-04 06:15 CEST Stockholm Business Region Lönesumman fortsätter att öka i Stockholm med tjänstenäringen som motor. Nyföretagandet är rekordstort och på arbetsmarknaden tar sysselsättningen ny fart i Stockholms län, med den starkaste tillväxten på över två år. Det framkommer av den senaste Stockholmskonjunkturen.

2011-03-31 08:30 CEST Stockholm Business Region Tillväxttakten i lönesumman har ökat varje kvartal i Stockholms län sedan hösten 2009. Tillväxten i länet har under fjärde kvartalet inte varit så hög sedan början av 2008, vilket innebär en stark avslutning på 2010 för Stockholm.

2011-03-02 09:49 CET Statistiska centralbyrån, SCB Antalet sjukdagar per anställd ökade under fjärde kvartalet förra året med 0,04 dagar jämfört med samma kvartal 2009. Totalt var antalet sjukdagar under sjuklöneperioden 1,32 dagar per anställd jämfört med 1,28 dagar 2009.

2010-07-07 10:01 CEST Stockholm Business Region Den positiva utvecklingen fortsätter i Stockholm. Lönesumman fortsätter att växa och samtliga indikatorer på arbetsmarknaden är positiva. Nu tar även försäljningen i privat sektor tar fart.

2010-04-13 08:45 CEST Stockholm Business Region Stockholm fortsätter att trotsa lågkonjunkturen. Den privata sektorn agerar återigen draglok och tillväxten i lönesumman fortsätter, om än på låga nivåer. Sysselsättningen fortsätter att öka och varslen minskar kraftigt.

2010-02-12 14:56 CET Jobb24