Pressmeddelanden

Konjunkturstatistik över sjuklöner, 2:a kvartalet 2013:

2013-09-10 09:57 CEST
Antalet sjukdagar ökade Antalet sjukdagar per anställd ökade under andra kvartalet 2...

Stockholmskonjunkturen: Lönesumman växer

2013-07-23 06:30 CEST
Lönesumman växer i Stockholm även om tillväxttakten mattas av. Försäljningen ökar något...

Konjunkturstatistik över sjuklöner, 4:e kvartalet 2012: Antalet sjukdagar ökade

2013-03-05 10:48 CET
Antalet sjukdagar per anställd ökade under fjärde kvartalet 2012 med 0,03 dagar jämfört...

Stockholmskonjunkturen: Fortsatt god tillväxt

2013-01-28 06:00 CET
Lönesumman fortsätter att öka under tredje kvartalet 2012 i Stockholm, drivet av den pr...

Stockholmskonjunkturen: Fortsatt god tillväxt och stigande lönesumma

2012-01-27 06:00 CET
Den senaste Stockholmskonjunkturen visar på en fortsatt god tillväxt för Stockholm. Lön...

Stockholmskonjunkturen: Rekordföretagande och fortsatt god tillväxt men försäljningen dämpas

2011-10-07 08:30 CEST
Den goda tillväxten i lönesumman fortsätter i Stockholm. Tillväxten i länet är fortsatt...

Stockholmskonjunkturen: All time high i nyföretagande

2011-07-04 06:15 CEST
Lönesumman fortsätter att öka i Stockholm med tjänstenäringen som motor. Nyföretagandet...

Stockholmskonjunkturen: God tillväxt under fjärde kvartalet avrundar starkt år för Stockholm

2011-03-31 08:30 CEST
Tillväxttakten i lönesumman har ökat varje kvartal i Stockholms län sedan hösten 2009. ...

Konjunkturstatistik över sjuklöner, 4:e kvartalet 2010: Antalet sjukdagar ökade förra kvartalet

2011-03-02 09:49 CET
Antalet sjukdagar per anställd ökade under fjärde kvartalet förra året med 0,04 dagar j...

Stockholmskonjunkturen: Tillväxten fortsätter i Stockholm

2010-07-07 10:01 CEST
Den positiva utvecklingen fortsätter i Stockholm. Lönesumman fortsätter att växa och sa...