Pressmeddelanden

Antalet betalningsförelägganden fortfarande högt

2011-02-18 10:02 CET SYNA AB Antalet utslag i mål om betalningsförelägganden för svenska företag låg i januari 2011 på samma nivå som januari 2010. Ett utslag i mål om BF är en signal om ekonomiska problem och en allvarlig betalningsanmärkning. I 7 av landets 21 län har antalet betalningsförelägganden minskat under januari. I Stockholms län ökade antalet med 17%.

Karlskrona kommun får pris för Bästa Tillväxt 2010

2010-11-25 09:10 CET SYNA AB Företagen i Karlskrona har genom sin tillväxt placerat kommunen på första plats i Blekinge län . Kreditupplysningsföretaget Syna har kartlagt samtliga svenska aktiebolags senast tillgängliga bokslut för att utse vinnarna. Det är fjärde året i rad som kreditupplysningsföretaget Syna delar ut priset Bästa Tillväxt.

2010-07-07 10:01 CEST Stockholm Business Region Den positiva utvecklingen fortsätter i Stockholm. Lönesumman fortsätter att växa och samtliga indikatorer på arbetsmarknaden är positiva. Nu tar även försäljningen i privat sektor tar fart.

2010-04-13 08:45 CEST Stockholm Business Region Stockholm fortsätter att trotsa lågkonjunkturen. Den privata sektorn agerar återigen draglok och tillväxten i lönesumman fortsätter, om än på låga nivåer. Sysselsättningen fortsätter att öka och varslen minskar kraftigt.

Antalet betalningsförelägganden minskade med 15 % i januari

2010-02-19 09:00 CET SYNA AB Antalet utslag i mål om betalningsförelägganden för svenska företag minskade med 15 % i januari 2010 jämfört med januari 2009. Antalet minskade i 16 av landets 21 län. Att antalet betalningsförelägganden minskar visar att svenska företags förmåga att betala sina räkningar har förbättrats.

2010-02-12 14:56 CET Jobb24

2010-02-07 10:52 CET Citypaketet KB Nu syns säkra tecken på att arbetsmarknaden vänder uppåt. Jobbsajten MeraJobb.se ökade sina platsannonser med 12 procent i januari 2010 jämfört med samma period 2009. Sajten fick därmed sin bästa försäljningsmånad sedan starten 2005.

2009-10-01 09:15 CEST Stockholm Business Region Tillväxten i lönesumman fortsatte ned under andra kvartalet 2009, men de flesta branscherna hade en positiv utveckling jämfört med förra kvartalet. Samtidigt ökar sysselsättningen.

2009-09-07 13:17 CEST Västsvenska Handelskammaren De västsvenska företagen ser nu mer positivt på framtiden. Västsvenska Industri- och Handelskammarens konjunkturindikator för augusti visar att prognosen på tolv månaders sikt har förbättrats. Också tremånadsprognosen stärks, fast inte lika tydligt. Glappet mellan de båda tidshorisonterna är därmed ovanligt stort.

2009-06-30 10:03 CEST Stockholm Business Region Konjunkturen fortsatte ned i Stockholm under första kvartalet 2009, men fler branscher än tidigare visade på en ökad tillväxttakt. Samtidigt fortsatte sysselsättningen att öka, men de nya jobben räcker inte till de allt fler som söker arbete i Stockholm.