Pressmeddelanden

2010-04-13 08:45 CEST Stockholm Business Region Stockholm fortsätter att trotsa lågkonjunkturen. Den privata sektorn agerar återigen draglok och tillväxten i lönesumman fortsätter, om än på låga nivåer. Sysselsättningen fortsätter att öka och varslen minskar kraftigt.

2010-02-12 14:56 CET Jobb24

2010-02-07 10:52 CET Citypaketet KB Nu syns säkra tecken på att arbetsmarknaden vänder uppåt. Jobbsajten MeraJobb.se ökade sina platsannonser med 12 procent i januari 2010 jämfört med samma period 2009. Sajten fick därmed sin bästa försäljningsmånad sedan starten 2005.

2009-10-01 09:15 CEST Stockholm Business Region Tillväxten i lönesumman fortsatte ned under andra kvartalet 2009, men de flesta branscherna hade en positiv utveckling jämfört med förra kvartalet. Samtidigt ökar sysselsättningen.

2009-09-07 13:17 CEST Västsvenska Handelskammaren De västsvenska företagen ser nu mer positivt på framtiden. Västsvenska Industri- och Handelskammarens konjunkturindikator för augusti visar att prognosen på tolv månaders sikt har förbättrats. Också tremånadsprognosen stärks, fast inte lika tydligt. Glappet mellan de båda tidshorisonterna är därmed ovanligt stort.

2009-06-30 10:03 CEST Stockholm Business Region Konjunkturen fortsatte ned i Stockholm under första kvartalet 2009, men fler branscher än tidigare visade på en ökad tillväxttakt. Samtidigt fortsatte sysselsättningen att öka, men de nya jobben räcker inte till de allt fler som söker arbete i Stockholm.

2009-06-02 09:44 CEST Statistiska centralbyrån, SCB Antalet sjukdagar per anställd var i stort sett oförändrat under första kvartalet 2009, jämfört med samma kvartal 2008. Totalt var antalet sjukdagar under sjuklöneperioden 1,44 dagar per anställd jämfört med 1,43 dagar 2008

2009-03-30 10:27 CEST Stockholm Business Region Konjunkturen mattades av i Stockholm under fjärde kvartalet 2008, med lägre ekonomisk tillväxt och svagare försäljning. Samtidigt fortsätter inflyttningen i kombination med en fortsatt god arbetsmarknad.

2008-12-02 09:35 CET Statistiska centralbyrån, SCB Antalet sjukdagar minskade under tredje kvartalet med 0,03 dagar per anställd jämfört med samma kvartal 2007. Totalt var antalet sjukdagar under sjuklöneperioden 0,93 dagar per anställd.