Pressmeddelanden

2014-07-15 10:44 CEST Smaksked Skåne AB Bolaget tillämpar en etisk arbetsmetod, som utesluter all form av plagiat och otillbörlig tillämpning av konkurrenssituation för åtkomst av marknadsandelar. Genom att märka bolagets produkter med en label; EF Eva Frid, innebär det att produkten är kontrollerad och kvalitetssäkrad.

Vasamuseet får konkurrens – av inbyggd ubåt i Karlskrona

2014-05-30 09:39 CEST Marinmuseum Det har tagit sju år och varit ett både ovanligt och spektakulärt projekt, men nu är det dags att inviga en av Sveriges största museisatsningar. Detta när vi på Marinmuseum öppnar vår nya ubåtshall med en komplett ubåt från kalla kriget. Den 4 juni klockan 10 bjuder vi in media till visning.

Vasamuseet får konkurrens – av inbyggd ubåt i Karlskrona

2014-05-22 11:23 CEST Marinmuseum Det har tagit sju år och varit ett både ovanligt och spektakulärt projekt, men nu är det dags att inviga en av Sveriges största museisatsningar. Detta när vi på Marinmuseum öppnar vår nya ubåtshall med en komplett ubåt från kalla kriget. Den 4 juni klockan 10 bjuder vi in media till visning.

2014-05-20 10:49 CEST EKSTRANDS Detta på grund av Statens inblandning genom Energimyndigheten i en fönstertillverkningskampanj för energibesparande fönster. Ekstrands menar att staten infört importrestriktioner för EU produkter. År 2005 dalade Ekstrand & Son AB:s försäljningssiffror, detta på grund av att den statliga Energimyndigheten hade startat ett samarbete med svenska fönstertillverkare.

2014-05-19 11:23 CEST Grafiska Företagens Förbund Grafiska Företagens Förbund, GFF, har klagat till EU-kommissionen och ifrågasatt om offentligt stöd till ett enskilt företag i Polen är förenligt med EG-rätten. GFF menar att det offentliga stödet snedvrider konkurrensen mellan de företag som har möjlighet att erhålla stöd jämfört med företag som inte har sådan möjlighet. Därmed påverkas samhandeln mellan länder.

2014-03-27 10:54 CET Inhouse Inhouse har i dagarna skrivit ett samarbetsavtal med IHM Business School. Vår VD Jens Ölander träffade nyfikna gäster från IHM där han berättade vilka vi är och hur det är tänkt.

2014-03-25 11:59 CET Sveriges Åkeriföretag En arbetsgrupp inom Sveriges Åkeriföretag har sett över frågan om kilometerskatt. En kilometerskatt kan få mycket stora konsekvenser för svenska företag, och måste utredas noggrant och på bred front.

2014-03-19 09:04 CET Kikki Sandström Inspiratör & Coach Alla företag slipar på sina konkurrensfördelar för att bibehålla sin livskraftighet. Ofta via personalens prestationer. Men det finns något grundläggande som kan förbättras högst märkbart – andningen. Låter det tokigt? Inte alls, här finns mycket att hämta för den som siktar högre med sitt företag.

Möbeldagen, temadag för möbelbranschen: Utmaningar och konkurrensfaktorer i möbelindustrin

2013-11-15 11:54 CET Trä- och Möbelföretagen Inspiration och kunskap är hörnstenarna för möbelsveriges självklara årliga forum, Möbeldagen. 2013 vässas konceptet med fler debattinslag än tidigare samt med fokus på underleverantörer och konkurrensfaktorer inom möbelindustrin. Den 19 november i Borås bjuds det på föredrag, paneldiskussioner samt nätverkande. Möbeldagen arrangeras av Trä- och Möbelföretagen (TMF) tillsammans med SP.

2013-10-21 09:10 CEST VisitSweden Utländska besökare tycker att Sverige sticker ut för modernitet och bra shopping. Även design och barnvänlighet är starka profilområden för resmålet Sverige i jämförelse med andra länder. Det framkommer i VisitSwedens undersökning om hur Sverige utmärker sig jämfört med konkurrentdestinationer som Danmark, Norge, Finland och Kanada.