Pressmeddelanden

2015-03-26 11:23 CET Linköpings kommun Prövningstillstånd för förvaltningsrättens dom om serviceavtal inom hemtjänsten. Det var ett av de ärenden som ordförande Eva Lindh (S) kommenterade vid presskonferens inför äldrenämnden sammanträde.

​Rent hus i kommunala renhållningsbolagen

2015-03-16 14:45 CET Sveriges Åkeriföretag Sverige bryter mot EU:s upphandlingsregler och begår fördragsbrott, det är slutsatsen av kommissionens yttrande mot en anmälan av svenska kommunala återvinnings- och renhållningsbolag. Sveriges Åkeriföretag har med en rad andra tunga företrädare för näringslivet anmält Sverige till EU-kommissionen och fått stöd för kritiken. Regeringen har två månader på sig att svara.

Kvalitet behöver gå först

2015-02-05 14:52 CET Svenska Vård Malmö Stad vill utreda möjligheterna att i upphandlingar exkludera fristående utförare i vård och omsorg som går med vinst. Detta går det att läsa om i Sydsvenska Dagbladet idag. Det vore bättre att i första hand utveckla kvalitetskonkurrensen inom vård och omsorg än att exkludera företag som kan och vill bidra till ökad kvalitet.

Skövdes spetsområde inom dataspel lyfts fram i IVA-rapport

2015-02-03 12:50 CET Gothia Science Park Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, har släppt en ny rapport: ”Mobilisering för ökad regional attraktionskraft”. I densamma lyfts Skövde och dess satsning på dataspel fram som ett exempel där uthålligt arbete med ett spetsområde bidrar till ökad regional konkurrens- och attraktionskraft.

Minskade anslag tvingar kvinnojourer att skära ner

2015-02-03 10:44 CET Feministiskt Perspektiv Anslagen från Socialstyrelsen till kvinnojourerna inom Unizon och Roks samt Terrafem minskar 2015. Nu tvingas organisationerna dra ner på verksamheten. Detta trots löften om utökad och säkerställd långsiktig finansiering från såväl den nuvarande regeringen som den tidigare alliansregeringen. Varför bidragen sänkts är ännu oklart.

2014-10-17 11:33 CEST Stockholms Handelskammare I regeringsbudgeten väntas ett förslag om fri entré på ett antal statliga museer. - Detta är ett förslag som intuitivt kan tyckas attraktivt, men som inte är okomplicerat ur konkurrenssynpunkt. Det säger Maria Rankka, vd Stockholms Handelskammare.

2014-09-17 11:04 CEST GIH Skolor som erbjuder idrottsprofilerade utbildningar ökar sin konkurrenskraft gentemot andra skolor och lockar på så sätt högpresterande elever. Samtidigt är det få utbildade lärare som undervisar i utbildningarna. Det är resultatet som kommer fram i Magnus Ferrys nya avhandling.

Vårdföretagarnas mytkalender: Privata företag och offentliga verksamheter konkurrerar på samma villkor (myt 23)

2014-09-12 10:15 CEST Vårdföretagarna I Vårdföretagarnas mytkalender slår vi varje dag hål på en fördom ända fram till valet. Myt 23: Privata företag och offentliga verksamheter konkurrerar på samma villkor. Verklighet: Bristen på konkurrensneutralitet är ett stort problem enligt tre fjärdedelar av Vårdföretagarnas medlemmar.

2014-09-12 10:10 CEST LazyBee.biz Ska Sverige bli enda västlandet med monopol i all vård? Även Danmark har vårdkonkurrens med privata vårdvinster! Sjöstedt vill i vården återinföra “taxi var god dröj” + fd Televerkets årslånga (!) kö för att FÅ köpa svindyr monopoltelefon. Usch - Sjöstedt lika feldum som då han medverkade i av mig ordnad EU-debatt i Lund för många år sedan (jag var då ordf Moderata studenter Lunds Universitet).

Sverige får starkt betyg men tappar placeringar i ranking av global konkurrenskraft – Sverige på 10:e plats i World Economic Forums globala ranking

2014-09-03 08:30 CEST Deloitte I Global Competitiveness Report 2014/15 gör World Economic Forum en genomlysning av var världens länder står i den fortsatt utmanande återhämtningen efter den stora finanskrisen.