Pressmeddelanden

Sociala krav - hjälper eller stjälper de integrationen? Göteborg 16/11

2015-11-16 07:30 CET Almega Göteborgs stad har en modell med sociala krav i upphandling för att lösa sociala problem. En ny rapport från Almega visar dock att de sociala kraven på att anställa personer från utsatta målgrupper kan ha motsatt effekt, och tvärt om försämra integrationen. Välkommen på ett lunchseminarium som diskuterar detta vidare.

Ny rektor för Handelshögskolan i Umeå

2015-09-24 09:14 CEST Umeå universitet Sofia Lundberg, docent i nationalekonomi, har utsetts till ny rektor för Handelshögskolan vid Umeå universitet. Hon tillträdde på posten den 22 september 2015.

Almega: Dåliga förslag som diskriminerar svenska företag vid upphandling

2015-09-01 11:45 CEST Almega Utredningsförslaget om krav på villkor enligt kollektivavtal i kommande upphandlingslagstiftning är dåligt, leder till krångligare upphandling och ökade kostnader. Det menar Almega, som anser att regeringens utredare tolkat upphandlingsreglerna fel.

Tandvårdsstödet når patienter med störst behov men informationen måste förbättras

2015-08-31 14:16 CEST Privattandläkarna

Socialt företagande är motsägelsefullt

2015-04-10 11:42 CEST Småföretagarnas Riksförbund Socialt företagande är en olycklig sammanblandning av socialt och företagande. För den sociala delen är den anställde eller utsatta personen i fokus, medan för företag gäller att kunden är i centrum Risken med denna motsägelse skapar alltför ofta snedvriden konkurrens.

2015-03-26 11:23 CET Linköpings kommun Prövningstillstånd för förvaltningsrättens dom om serviceavtal inom hemtjänsten. Det var ett av de ärenden som ordförande Eva Lindh (S) kommenterade vid presskonferens inför äldrenämnden sammanträde.

​Rent hus i kommunala renhållningsbolagen

2015-03-16 14:45 CET Sveriges Åkeriföretag Sverige bryter mot EU:s upphandlingsregler och begår fördragsbrott, det är slutsatsen av kommissionens yttrande mot en anmälan av svenska kommunala återvinnings- och renhållningsbolag. Sveriges Åkeriföretag har med en rad andra tunga företrädare för näringslivet anmält Sverige till EU-kommissionen och fått stöd för kritiken. Regeringen har två månader på sig att svara.

Kvalitet behöver gå först

2015-02-05 14:52 CET Svenska Vård Malmö Stad vill utreda möjligheterna att i upphandlingar exkludera fristående utförare i vård och omsorg som går med vinst. Detta går det att läsa om i Sydsvenska Dagbladet idag. Det vore bättre att i första hand utveckla kvalitetskonkurrensen inom vård och omsorg än att exkludera företag som kan och vill bidra till ökad kvalitet.

Skövdes spetsområde inom dataspel lyfts fram i IVA-rapport

2015-02-03 12:50 CET Gothia Science Park Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, har släppt en ny rapport: ”Mobilisering för ökad regional attraktionskraft”. I densamma lyfts Skövde och dess satsning på dataspel fram som ett exempel där uthålligt arbete med ett spetsområde bidrar till ökad regional konkurrens- och attraktionskraft.

Minskade anslag tvingar kvinnojourer att skära ner

2015-02-03 10:44 CET Feministiskt Perspektiv Anslagen från Socialstyrelsen till kvinnojourerna inom Unizon och Roks samt Terrafem minskar 2015. Nu tvingas organisationerna dra ner på verksamheten. Detta trots löften om utökad och säkerställd långsiktig finansiering från såväl den nuvarande regeringen som den tidigare alliansregeringen. Varför bidragen sänkts är ännu oklart.