Pressmeddelanden

”Dålig sikt” kan kosta miljoner.

2012-06-15 15:00 CEST Primelog Software AB I sin senaste marknadsrapport visar företaget UnitedLog på behovet av visibilitet i företagens logistikverksamhet. ”Dålig sikt” leder till en brist på information som hindrar en från att se den sanna bilden av den dagliga verksamheten. Dessa logistiska "vita fläckar" tenderar att glömmas bort över tid och måste korrigeras för att optimera kostnadsstrukturen inom ett företag.

Världsledande Getinge väljer UnitedLog för att bygga globalt kontrolltorn

2012-05-28 14:00 CEST Primelog Software AB Medicinteknikföretaget Getinge har valt UnitedLog som samarbetspartner för att utveckla styrning och kontroll av det globala logistikflödet genom att öka visibiliteten i varu-, informations-, och finansiella flödena.

2012-05-25 14:58 CEST Primelog Software AB UnitedLog har med sin molnbaserade mjukvara för global logistikstyrning tagit en ledande position på den nordiska marknaden. Företagets egenutvecklade mjukvara används idag av mer än en 1/3 av Sveriges största företag. I samband med att företaget växer internationellt och mjukvaran uppgraderas byter produkten namn från DCIX till Primelog.

Premiär på Kungliga Operan då UnitedLog lanserar sin sjätte årsbok

2012-03-09 12:00 CET Primelog Software AB För sjätte året i rad presenterar nu UnitedLog sin populära årsbok. Boken innehåller de senaste trenderna inom Operations management och logistik. Boken lanseras på Kungliga Operan i Stockholm med tanke på bokens tema ”Setting the stage” som belyser vikten av att dagens företag, likt en välregisserad operaföreställning måste förbereda sig mycket noggrant om de skall lyckas fånga sin publik.

UnitedLog favorit bland Sveriges största bolag

2012-02-16 10:00 CET Primelog Software AB Av Sveriges 20 största bolag under 2011 har nästan 1/3 valt UnitedLog som leverantör av kritiska IT-system för att hantera sina globala varuflöden och logistik.

Svensk verkstadsindustri – överlever den bortom år 2020?

2011-12-22 08:05 CET Primelog Software AB I sin senaste marknadsrapport visar företaget UnitedLog på de stora utmaningar som den europeiska och svenska verkstadsindustrin står inför för att överleva efter år 2020. Rapporten innehåller även exempel på hur svenska storföretag agerar för att hantera den ökande globala osäkerheten.

YOUR LOGISTICS. OUR PASSION - UnitedLog lanserar ny tagline

2011-11-28 07:00 CET Primelog Software AB De två viktigaste sakerna som bäst beskriver UnitedLog - logistik och passion – har nu blivit en naturligt integrerad del av företagsnamnet.

2011-06-29 09:43 CEST Primelog Software AB Capacent och UnitedLog Consulting går samman och skapar ett ledande management-konsultföretag i Sverige och Finland. Tillsammans med Capacent’s verksamheter i övriga Nordiska länder erbjuder Capacent, med sina 275 anställda, marknaden ett alternativ till de globala konsultfirmorna.

2011-06-29 08:01 CEST Primelog Software AB Capacent and UnitedLog Consulting are joining forces to form a leading management consulting company in Sweden and Finland. Together with Capacent's activities in the other Nordic countries, and with its 275 employees, Capacent offers the market an alternative to the global consulting firms.

Verkstadsindustrin år 2020 - Inbjudan till frukostseminarium

2011-05-12 17:05 CEST Primelog Software AB Vart är verkstadsindustrin på väg och hur påverkar förflyttningen/specialiseringen av tillverkning och marknader varandra? Vi pekar på trender både nationellt och internationellt. UnitedLog bjuder in till ett inspirerande frukostseminarie med tema verkstadsindustri och dess varuflöden.