Pressmeddelanden

2015-10-09 15:25 CEST Stockholms Handelskammare Institutet Mot Mutor tillsammans med AmCham och Transparency International samt nätverket Tillsammans Mot Korruption arrangerar ett halvdagseminarium för att lyfta de positiva exemplen i arbetet mot korruption.

2015-09-23 17:00 CEST IrakSolidaritet Sverigepremiär på Zita Folkets Bio ​Light in time to come...Whose peace will it be? Måndag 30 november, kl.18:30 på Zita, StockholmDokumentärfilm om Irak Arr. Zita, ABF Stockholm och IrakSolidaritet Massdemonstrationerna i Irak Bombningarna Flyktingkatastrofen

#36 – FREDAG: Socialstyrelsen vill se över LSS

2015-09-04 16:08 CEST Feministiskt Perspektiv Socialstyrelsen vill att lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ses över, sedan en kartläggning visat att kommunernas olika riktlinjer skapar ojämlika villkor för assistansanvändare. – Det här är helt oacceptabelt, säger Jonas Franksson, politisk talesperson för Stiftarna av independent living i Sverige (Stil), vars egen rapport om rättsosäkerheten nu bekräftas.

2015-06-04 11:02 CEST Open Knowledge Foundation Sweden Den svenska offentlighetsprincipen är den äldsta informationsfrihetslagen i världen. Men hur har utvecklingen skett med denna funktion som demokratiskt fundament i ett digitalt informationssamhälle? Genom att sjösätta en plattform som gör det lättare för att begära ut allmänna handlingar vill Open Knowledge Sweden underlätta användandet av offentlighetsprincipen även i ett digitalt samhälle.

2015-05-22 15:35 CEST NS Sensus Assar Fager har över tid, ca 7 år, tagit sitt ansvar, nu är det upp till Sveriges Regering och riksdagen att taga sitt ansvar. Dvs. om det finns några ansvariga inom Sveriges Regering och riksdagen som värnar rättssäkerheten och demokratin i Sverige! Försäkringskassan och förvaltningsdomstolarna går nämligen emot vad Sveriges regering och riksdag har tidigare beslutat i avtal med EU!

2015-05-04 13:43 CEST Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Bo Rothsteins forskningsgrupp ”The Quality of Government Institute at University of Gothenburg” kan visa att korrupta, inkompetenta och på annat sätt dysfunktionella samhällsinstitutioner är en viktig orsak till både fattigdom och mänskligt lidande. QoG-institutets unika databaser kommer dessutom att möjliggöra fortsatt forskning inom fältet. Programmet presenterar sina slutresultat den 7 maj.

Nytt poddavsnitt: Gängen i Göteborg - håller vi på att förlora kampen?

2015-03-22 11:52 CET Stiftelsen Tryggare Sverige Under de senaste åren har ca 150 skjutningar och 15 mord med kopplingar till den grova organiserade brottsligheten ägt rum i Göteborg. Motsvarande utveckling kan ses i andra städer där den grova och organiserade brottsligheten har fått fäste. Men vilka är gängen och vad är det som driver dem? Vad ska göras för att komma till rätta med dessa allvarliga samhällsproblem? Görs tillräckligt?

König Jerlmyr (M): Regeringen måste pressa Rumänien att ta ansvar för sina medborgare

2015-01-22 15:14 CET Moderaterna i Stockholm ​Regeringen kommer i morgon, genom socialförsäkringsminister Åsa Regnér, att träffa den rumänske ministern för arbete, familj, socialt skydd och äldre. Många av de tiggare som sitter på Stockholms gator kommer från Rumänien och flera av dessa vittnar om att de förhållanden de har lämnat efter sig i sitt hemland är fruktansvärda.

2015-01-14 14:28 CET IrakSolidaritet Den framstående människorättsförsvararen Uday al-Zaidi greps av irakiska säkerhetsstyrkor fredagen 9 januari kl 18.00 i staden al-Shatrah i södra Irak. Brussells Tribunal och en rad organisationer vädjar till massmedia och organisationer om snabbt och kraftfullt agerande för att uppmärksamma fallet och verka för hans frigivning

2014-11-20 09:14 CET Demokratikonsult Sverige AB Expertkonsult inom Arbetsmarknadsområdet blir Lars Sjöström, med sina 40 år inom Arbetsmarknadsstyrelsen med tidigare uppdrag som bland annat vice generaldirektör. Expertkonsult inom Ledarskapsutveckling blir Göran Söderberg, med sin stora erfarenhet av arbete på olika chefspositioner inom finans- och affärsvärlden med tidigare uppdrag som bland annat finanschef i Stockholms stad.