Nyheter

Infrastrukturkommissionen – en viktig framtidssatsning

2015-05-05 11:56 CEST MTR Nordic ​​Infrastrukturkommissionen är en särskild kommitté tillsatt för att utreda framtidens infrastruktur. Uppdraget är att hitta nya, alternativa, sätt att finansiera och organisera Sveriges infrastruktur. Målet är att bredda diskussionen om ägande och organisering av infrastruktur och visa på alternativ till dagens finansiering genom offentliga anslag. MTR är en av initiativtagarna till kommissionen.

2014-03-07 17:05 CET Moderaterna i Hedemora

2013-09-30 14:42 CEST Enfo Sweden KPMG genomför en årlig undersökning bland Sveriges 500 största företag och stora offentliga organisationer. Respondenterna har varit CFO:s, Controllers och Ekonomichefer.

2010-10-08 14:58 CEST Midfield Media Den 24 november arrangeras IFRS Accounting Forum på Grand Hotel. Mötet samlar över 100 Koncernedovisningschefer och Ekonomidirektörer i Sveriges, och Nordens, största organisationer.