Pressmeddelanden

Kretsloppsrådets byggvarudeklaration vidareutvecklas i ny regi

2012-05-09 13:10 CEST
Byggmaterialindustrierna, Byggherrarna, IVL Svenska Miljöinstitutet, Sveriges Byggindus...

Bygg- och fastighetssektorns miljöbelastning minskar!

Bygg- och fastighetssektorns miljöbelastning minskar!

2012-01-18 09:05 CET
Byggherrarna publicerar pressmeddelande från Kretsloppsrådet. Kretsloppsrådet har varit...

Bygg- och fastighetssektorn kan bygga energisnålt!

2012-01-10 13:35 CET
Byggherrarna publicerar pressmeddelande från Kretsloppsrådet. Kretsloppsrådet har stud...

Nytt hjälpmedel för att upprätta miljöplan i byggprojekt

2011-02-14 08:43 CET
För att underlätta bygg- och fastighetssektorns miljöarbete har Kretsloppsrådet publice...