Pressmeddelanden

2013-11-07 11:37 CET IrakSolidaritet Seminarium Falluja, USA:s Guernica i Irak 12 november kl. 18:00, ABF Stockholm Plats: ABF Stockholm, Sveavägen 41 Arr. ABF och IrakSolidaritet Kontakt: info@iraksolidaritet.se Hemsida:www.iraksolidaritet.se

2013-09-08 17:19 CEST IrakSolidaritet USA:s f d utrikesminister Madeleine Albright hedras med 2013 års Anna Lindh-pris. Beslutet är ett hån mot offren för USA:s krigspolitik och mot de principer som Anna Lindhs Minnesfond påstår sig verka för. Prisutdelning sker i Kungsträdgården 11 september kl. 18:30.

2013-08-23 20:51 CEST IrakSolidaritet En irakisk 4-barnsmamma anklagar Bush och sex av hans medskyldiga för krigsbrott. Obamaadministrationen begär immunitet för de skyldiga. Folkrätten måste upprätthållas och de ansvariga stå till svars för sina handlingar!

2012-11-27 10:14 CET IrakSolidaritet IrakSolidaritet uppmanar partier, organisationer, media och enskilda att bidra till att belysa dessa övergrepp. Sverige och världssamfundet måste försvara folkrätten och se till att de som är skyldiga till krigsbrott ställs inför rätta.

2012-10-25 12:54 CEST IrakSolidaritet Närmare150 personer kidnappades av paramilitära grupper i nationella polisens uniformer. Kidnappningen ägde rum i ett mycket väl bevakat område intill gröna zonen i Bagdad med många checkpoints. Det går inte att ta sig förbi denna bevakning utan hjälp inifrån. Denna skandal, detta oerhörda brott, den laglöshet och den rättslöshet detta innebär, borde väcka många frågor.

2011-11-14 12:57 CET IrakSolidaritet Iraks missbildade barn – ett krigsbrott? Forskaren och strålningsexperten professor Chris Busby talar i Stockholm 19 november om USA:s bruk av uranvapen i Irak och effekterna på civilbefolkningen. Kl. 16:00-17:00 på ABF, Sveavägen 41, Ängbyrummet. Arr. IrakSolidaritet, ARK, FIB/K och Socialistiska läkare Intervjuer med Chris Busby Kontakta Sigyn Meder Tel: 08-7609017, 073-9933134

2011-11-08 20:47 CET Sasser Media Lab AB Anmälan omfattar flera åtalspunkter: brott mot de mänskliga rättigheterna, folkmord, [stats]terrorism och finansiering av terrorism. Bakom anmälan står Kristoffer Hell, Peter Pettersson, Yrsa Häggström, Leif Erlingsson och Leif Bengtsson.

2011-09-05 12:32 CEST IrakSolidaritet "Utred de massiva brotten mot mänskliga rättigheter i Irak" Till riksdagspartierna Det irakiska folket har levt under ockupation i mer än 8 år. De har lidit under fruktansvärda brott mot mänskliga rättigheter. De ansvariga går fria.

2011-03-23 14:04 CET IrakSolidaritet Åtta år efter att Irak invaderades och ockuperades av USA-alliansen publicerar Föreningen IrakSolidaritet ett välmatat nummer av tidskriften Brännpunkt Irak, som belyser den aktuella situationen i landet och dess bakgrund.

2011-03-16 11:46 CET IrakSolidaritet Möjlighet att intervjua Sabah Al-Mukhtar, ordf. för Arab Lawyers Association! Överallt från norr till söder i Irak trotsar människor repression och avspärrningar för att göra sina stämmor hörda. De har fått nog av ockupation med följande korruption, laglöshet, fattigdom, sekteristisk uppdelning och brist på allt. Inte ens el och rent vatten kan tillhandahållas efter 8 års ockupation.