Pressmeddelanden

Polisen kriminaliserar Sverigemodellens samtliga medverkande klubbar!

2009-10-16 16:10 CEST
Polisen kriminaliserar samtliga klubbar som medverkar i Sverigemodellen. I Dalapolis...

Tolv röster om bikerkriminaliteten!

2009-10-02 11:27 CEST
Då satsningen mot grov organiserad brottslighet har mc-klubbarna som yttersta mål är de...

Angående Chefsåklagare Torsten Angervåg och förbudet mot mc-klubbar!

2009-09-14 15:44 CEST
Chefsåklagare Torsten Angervåg går i dag, den 14 september, till attack mot mc-klubbarn...

Svar på förtal från Nya Wermlands-Tidningen, NWT!

2009-09-02 17:27 CEST
Såsom ombud för Outbreak MC sände Nättidningen Payback understående skrivelse till NWT ...

När polisen sår, skördar media!

2009-08-14 01:33 CEST
Den senaste veckan har varit fylld med spekulationer kring dödsfallen i Stora Höga i St...

Polis och Åklagare yrkar på lagar som redan existerar

2009-06-14 13:21 CEST
Polisen, men nu även representanter ifrån Åklagarmyndigheten, vilseleder avsiktligt all...

Upprop till stöd för bikerrörelsen!

2009-06-01 01:55 CEST
Förföljelsen av mc-klubbarna har spridit sig ifrån mc-evenemang och klubbhus ut på gato...

Redovisning av Paybacks anmälan avseende kommunala köp av "mc-klubbsfastigheter"

2009-05-28 11:21 CEST
Den 14 april gjorde Nättidningen Payback en anmälan till såväl Justitieombudsmannen som...

Angående polisväsendets kostnader för övervakning av mc-klubbarna

2009-05-26 00:17 CEST
Då polisväsendet aldrig så mycket som redovisat en enda liten siffra rörande de totala ...

Myten om mc-klubbarnas systemhotande verksamhet!

2009-05-25 00:54 CEST
Såsom en naturlig uppföljning på pressmeddelandet "Bikerkriminaliteten är en polisiär o...