Pressmeddelanden

Vad vill Arvidsjaursborna göra på sin fritid?

Vad vill Arvidsjaursborna göra på sin fritid?

2014-05-23 14:04 CEST
Kommunstyrelsen (ks) har tillsatt en arbetsgrupp som ska utarbeta ett fritidspolitiskt ...