Pressmeddelanden

Viktigt steg på vägen mot social trygghet för kulturskapare

2015-08-28 10:51 CEST
Idag lämnar KLYS – en samlad röst för Sveriges yrkesverksamma kulturskapare – in sitt y...

Konstnärsnämnden fördelar 32 tioåriga långtidsstipendier inom områdena bild- och form, musik, teater, dans och film

2012-10-02 19:03 CEST
Konstnärsnämndens styrelse har beslutat om 32 långtidsstipendier om tio år vardera. De ...

Ny rapport om konstnärernas inkomster, arbetsmarknad och försörjningsmönster

2011-06-15 19:28 CEST
Konstnärsnämnden publicerar den tredje rapporten i serie om konstnärliga yrkesutövares ...

Inbjudan till pressmöte den 15/6 kl 11-12 på Konstnärsnämnden - ny rapport om konstnärernas inkomster, arbete och försörjningsmönster

2011-06-13 12:00 CEST
Rapporten kartlägger hur stor andel av konstnärernas inkomster som kommer ifrån konstnä...

Ny rapport om konstnärernas ekonomi, arbete och familjeliv ur ett jämställdhetsperspektiv

2010-05-04 13:30 CEST
Rapporten kartlägger konstnärernas ekonomiska jämställdhet genom att ta fram och analys...

Inbjudan till presentation av ny jämställdhetsrapport

2010-04-21 08:48 CEST
Hur ser jämställdheten ut inom de konstnärliga yrkesområden? Är konstnärer mer jämställ...

Konstnärsnämnden har kartlagt konstnärernas inkomster

2009-01-13 11:00 CET
Konstnärsnämnden har gett SCB i uppdrag att genomföra en rapport om konstnärernas inkom...

Om utställningsersättning 2004 - 2006 - historik, tillämpning och analys

Om utställningsersättning 2004 - 2006 - historik, tillämpning och analys

2008-12-29 12:31 CET
Konstnärsnämnden publicerar en kartläggning om utställningsersättningen till bild- och ...

Inbjudan till pressmöte om inkomstundersökning av konstnärer 2004-2005

2008-12-19 12:32 CET
Pressmöte tisdagen den 13 januari 2009 kl 11.00 på Konstnärsnämnden Konstnärsnämnden...