Bilder

Foto från finland finns inom mig

Foto från finland finns inom mig

2018-01-29 09:45 CET

Musets basutställning Jag tror jag vet

Musets basutställning Jag tror jag vet

2018-01-25 13:43 CET

Översiktsbilder och närbilder på museets basutställning Jag tror jag vet.

Musets basutställning Jag tror jag vet

Musets basutställning Jag tror jag vet

2018-01-25 13:43 CET

Översiktsbilder och närbilder på museets basutställning Jag tror jag vet.

Musets basutställning Jag tror jag vet

Musets basutställning Jag tror jag vet

2018-01-25 13:43 CET

Översiktsbilder och närbilder på museets basutställning Jag tror jag vet. Armillasfär från ett antependium från Ödeby kyrka, 1600-tal.

Musets basutställning Jag tror jag vet

Musets basutställning Jag tror jag vet

2018-01-25 13:43 CET

Översiktsbilder och närbilder på museets basutställning Jag tror jag vet.

Musets basutställning Jag tror jag vet

Musets basutställning Jag tror jag vet

2018-01-25 13:43 CET

Översiktsbilder och närbilder på museets basutställning Jag tror jag vet. I fonden Albin Amelins målning Raggare. Till vänster en medeltida madonnaskulptur från Sköllersta kyrka.

Musets basutställning Jag tror jag vet

Musets basutställning Jag tror jag vet

2018-01-25 13:43 CET

Översiktsbilder och närbilder på museets basutställning Jag tror jag vet.

Musets basutställning Jag tror jag vet

Musets basutställning Jag tror jag vet

2018-01-25 13:43 CET

Översiktsbilder och närbilder på museets basutställning Jag tror jag vet.

Musets basutställning Jag tror jag vet

Musets basutställning Jag tror jag vet

2018-01-25 13:43 CET

Översiktsbilder och närbilder på museets basutställning Jag tror jag vet.

Univ.lektor Mikael Males

Univ.lektor Mikael Males

2017-10-02 13:42 CEST