Pressmeddelanden

2013-10-23 13:05 CEST Region Skåne Pressmeddelande Region Skånes kulturnämnd. Vid kulturnämndens möte den 23 oktober antogs en handlingsplan för digital kultur och två miljoner avsattes för utvecklingsinsatser. Vidare togs beslut om att avsätta medel, sökbara för kommunerna, för att stärka kreativa arbetsprocesser i skolan. Kulturnämnden beslutade om en hemställan till Kulturrådet om stärkt statlig finansiering till Skåne.

2013-10-18 13:05 CEST Region Skåne Pressinformation från Region Skånes kulturnämnd. Kulturnämnden sammanträder onsdagen den 23 oktober 2013 mellan klockan 09.00 och cirka 12.00. Ett pressmeddelande skickas ut efter sammanträdets slut.

Det kreativa Skaraborg fångas in - stor kartläggning ska stärka kultur och tillväxt

2013-10-17 15:20 CEST Västra Götalandsregionens kultursekretariat Tusentals data samlas just nu in om Skaraborgs kulturliv. Materialet ska hjälpa beslutsfattare att navigera rätt i framtiden. Bakom projektet står Västra Götalandsregionen tillsammans med Skaraborgs Kommunalförbund, allt efter en internationellt framgångsrik modell. I morgon startar en spännande fas i projektet genom ett möte i Skövde.

Sju miljoner extra till folkhögskolorna i Västra Götaland - ökat regionalt stöd enligt ny modell

2013-10-16 17:27 CEST Västra Götalandsregionens kultursekretariat Kulturnämnden i Västra Götalandsregionen beslutade idag om att de 20 folkhögskolorna i Västra Götaland från 2014 kommer att få 7 miljoner kronor mer i stöd. Detta är en följd av införandet av en ny modell och en ny syn på vilken del av skolornas verksamhet som berättigar stöd.

Håkan Hellström får Västra Götalandsregionens kulturpris 2013

2013-09-24 13:14 CEST Västra Götalandsregionens kultursekretariat ”Med kraften hos en orkan och rötterna i en kokande tradition av göteborgsindiens skevhet, visans berättelser och ett vimmel av popkulturella referenser har Håkan Hellström byggt något som känns oerhört säreget, smalt, brett, innanför och utanför”, lyder delar av motiveringen.

2013-09-23 15:00 CEST Region Skåne Pressmeddelande från Region Skånes kulturnämnd. Kulturnämnden och regionala tillväxtnämnden har gemensamt utvecklat en handlingsplan för kulturella och kreativa näringar (KKN) i Skåne. Handlingsplanen, som nu har antagits av kulturnämnden ska även beslutas av regionala tillväxtnämnden den 27 september.

Presentation av boken "Gottsunda"

2013-09-20 13:19 CEST Uppsala kommun Tisdag 24 september presenteras en bok som visar nya bilder och berättelser om platsen Gottsunda utanför Uppsala. Den är ett konstnärligt gestaltningsprojekt av Erik Krikortz på uppdrag av kulturnämnden i Uppsala kommun. Nio ungdomar som bor i eller har annan anknytning till Gottsunda har skrivit texter och fotograferat. Boken presenteras på Gottsundabiblioteket 16.00.

Mexikanskt kulturbesök markerar 10 år av samarbete med Västra Götalandsregionen

2013-09-19 15:31 CEST Västra Götalandsregionens kultursekretariat I år firar det framgångsrika samarbetet mellan Västra Götalandsregionen och den mexikanska delstaten Querétaro 10 år. Samarbetet har betytt mycket i båda länderna och som en del av jublieumsfirandet besöks Västra Götaland av både en mexikansk delegation och en konstutställning i Tidaholm.

Västra Götalandsregionens kulturbudget 2014 - Nya satsningar på läsfrämjande och kultur i vården

2013-09-18 15:36 CEST Västra Götalandsregionens kultursekretariat Sveriges största regionala kulturbudget fortsätter att växa med fokus både på riktade satsningar mot landsbygd och ökat stöd till GöteborgsOperan, Göteborgs Symfoniker och Västarvet. Två stora nyheter är läsfrämjande insatser riktat mot regionens mindre kommuner och en satsning på kultur i vården.

2013-09-17 16:00 CEST Region Skåne Pressinformation från Region Skånes kulturnämnd. Kulturnämnden sammanträder måndagen den 23 september 2013 mellan klockan 09.00 och cirka 12.00. Ett pressmeddelande skickas ut efter sammanträdets slut.