Pressmeddelanden

Kulturnämnden prövar mikrofinansiering av kultur

2013-11-25 15:25 CET Västra Götalandsregionens kultursekretariat Mikrofinansiering, crowdfunding eller gräsrotsfinansiering – den nya trenden har många namn. Modellen bygger på att många små investeringar från privatpersoner möjliggör nya projekt. Västra Götalandsregionens kulturnämnd har valt att prova metoden i två år och satsar 200 000 kronor årligen.

2013-11-21 10:16 CET Region Skåne Pressmeddelande från Region Skånes kulturnämnd. Vem som får Region Skånes kulturpris på 100 000 kronor och vilken verksamhet för barn och unga som tilldelas Region Skånes kulturpalett på 50 000 kronor offentliggörs idag, torsdagen den 21 november.

Sten Nordin (M)/ Arba Kokalari (M): Ny gruppledare i Stockholms stads kulturnämnd

2013-10-28 06:00 CET Moderaterna i Stockholm I förra veckan valdes Arba Kokalari till ny gruppledare för Moderaterna i Stockholms stads kulturnämnd. Med en gedigen bakgrund inom Moderaterna och ett stort intresse för kulturfrågor tar sig Arba Kokalari an det nya uppdraget.

2013-10-23 13:05 CEST Region Skåne Pressmeddelande Region Skånes kulturnämnd. Vid kulturnämndens möte den 23 oktober antogs en handlingsplan för digital kultur och två miljoner avsattes för utvecklingsinsatser. Vidare togs beslut om att avsätta medel, sökbara för kommunerna, för att stärka kreativa arbetsprocesser i skolan. Kulturnämnden beslutade om en hemställan till Kulturrådet om stärkt statlig finansiering till Skåne.

2013-10-18 13:05 CEST Region Skåne Pressinformation från Region Skånes kulturnämnd. Kulturnämnden sammanträder onsdagen den 23 oktober 2013 mellan klockan 09.00 och cirka 12.00. Ett pressmeddelande skickas ut efter sammanträdets slut.

Det kreativa Skaraborg fångas in - stor kartläggning ska stärka kultur och tillväxt

2013-10-17 15:20 CEST Västra Götalandsregionens kultursekretariat Tusentals data samlas just nu in om Skaraborgs kulturliv. Materialet ska hjälpa beslutsfattare att navigera rätt i framtiden. Bakom projektet står Västra Götalandsregionen tillsammans med Skaraborgs Kommunalförbund, allt efter en internationellt framgångsrik modell. I morgon startar en spännande fas i projektet genom ett möte i Skövde.

Sju miljoner extra till folkhögskolorna i Västra Götaland - ökat regionalt stöd enligt ny modell

2013-10-16 17:27 CEST Västra Götalandsregionens kultursekretariat Kulturnämnden i Västra Götalandsregionen beslutade idag om att de 20 folkhögskolorna i Västra Götaland från 2014 kommer att få 7 miljoner kronor mer i stöd. Detta är en följd av införandet av en ny modell och en ny syn på vilken del av skolornas verksamhet som berättigar stöd.

Håkan Hellström får Västra Götalandsregionens kulturpris 2013

2013-09-24 13:14 CEST Västra Götalandsregionens kultursekretariat ”Med kraften hos en orkan och rötterna i en kokande tradition av göteborgsindiens skevhet, visans berättelser och ett vimmel av popkulturella referenser har Håkan Hellström byggt något som känns oerhört säreget, smalt, brett, innanför och utanför”, lyder delar av motiveringen.

2013-09-23 15:00 CEST Region Skåne Pressmeddelande från Region Skånes kulturnämnd. Kulturnämnden och regionala tillväxtnämnden har gemensamt utvecklat en handlingsplan för kulturella och kreativa näringar (KKN) i Skåne. Handlingsplanen, som nu har antagits av kulturnämnden ska även beslutas av regionala tillväxtnämnden den 27 september.

Presentation av boken "Gottsunda"

2013-09-20 13:19 CEST Uppsala kommun Tisdag 24 september presenteras en bok som visar nya bilder och berättelser om platsen Gottsunda utanför Uppsala. Den är ett konstnärligt gestaltningsprojekt av Erik Krikortz på uppdrag av kulturnämnden i Uppsala kommun. Nio ungdomar som bor i eller har annan anknytning till Gottsunda har skrivit texter och fotograferat. Boken presenteras på Gottsundabiblioteket 16.00.