Pressmeddelanden

​ Utdelning av resestipendium till Kören Blå Congo

2015-01-15 14:59 CET Uppsala kommun Lördag 17 januari 17.00 får kören Blå Congo stipendium av kulturnämnden på Uppsala konstmuseum. Det är ett nytt resestipendium för körer.

2015-01-15 08:30 CET Uppsala kommun Kulturförvaltningen har på delegation av kulturnämnden beslutat om stöd till kulturprojekt och evenemang 2015. Det kom in 27 ansökningar om projektstöd och 13 evenemangsstöd. Totalt beviljades 32 ansökningar till en summa av 1,2 miljoner kronor.

2015-01-07 16:25 CET Region Skåne Kulturnämnden har beslutat om verksamhetsplan och budget för 2015. En budget som både stärker uppräkningen av verksamhetsbidragen till kulturinstitutioner och fria grupper, och som innehåller riktade satsningar på områden som digital kultur och film och talangutveckling. En budget med fokus på barn och unga.

2015-01-05 14:49 CET Region Skåne Kulturnämnden beslutar om verksamhetsplan och budget för 2015 vid ett extra insatt sammanträde onsdagen den 7 januari 2015. Sammanträdet hålls i Malmö mellan klockan 10.00 och cirka 14.00. Ett pressmeddelande skickas ut efter sammanträdets slut.

2014-12-11 17:00 CET Helsingborgs stad Dunkers kulturhus 11 december 2014 klockan 17.00 Helsingborgs kulturnämnd delar ut kulturstipendium för insatser inom kulturområdet. Stipendiet är en stöttning och uppmuntran till fortsatt konstnärligt skapande för unga. Kulturstipendiet delas ut till personer som är födda eller bosatta i Helsingborg eller vars verksamhet har anknytning till staden.

2014-12-11 09:30 CET Region Skåne Region Skånes kulturnämnd beslutade den 10 december bland annat om satsningar för att stärka barn och ungas tillgång till kultur och möjligheter att själva uttrycka sig med konst och kultur. Konstfestivalen Bästa Biennalen får 800 000 kronor och Musik i Syd får 600 000 kronor, bland annat för att utveckla ett digitalt verktyg för rörelse till musik. Beslut om budget för 2015 tas den 7 januari.

Utdelning av Uppsala kommuns kulturarvspris

2014-12-09 12:26 CET Uppsala kommun Nu delar kulturnämnden för första gången ut Uppsala kommuns kulturarvspris torsdagen den 11 december. Priset går till föreningen Vårda Uppsala för att de slagit vakt om kulturmiljöer som bidrar till Uppsalas särsprägel.

Äldre får robotar – för att gå på museum

2014-12-09 09:33 CET Västra Götalandsregionens kultursekretariat ​Västra Götalandsregionens kulturnämnd vill använda teknik för att utveckla kulturlivet – och kultur för att göra människor friskare. Därför beviljar nämnden ekonomiskt stöd till ett projekt där äldre får ta del av museernas utbud med hjälp av robotar.

Unikt kulturavtal tecknat mellan VGR och Litauen

2014-12-08 09:33 CET Västra Götalandsregionens kultursekretariat ​Västra Götalandsregionens kulturnämnd har upprättat ett samarbetsavtal på kulturområdet. Avtalet är tecknat mellan VGR och Region Vilnius. Målet är att parterna ska stärkas genom en kulturell dialog som involverar både institutioner och det fria kulturlivet.

2014-12-08 09:00 CET Region Skåne Pressinformation från Region Skånes kulturnämnd. Kulturnämnden sammanträder onsdagen den 10 december 2014 mellan klockan 14.00 och cirka 18.00. Ett pressmeddelande skickas ut torsdagen den 11 december.