Pressmeddelanden

2013-02-06 12:35 CET Region Skåne Pressmeddelande Region Skånes kulturnämnd. Idag beslutade Region Skånes kulturnämnd om den gemensamma, regionala strategin för kulturella och kreativa näringar som den regionala tillväxtnämnden tagit beslut om. Den betonar såväl insatser för att skapa goda förutsättningar för kulturella och kreativa näringar i Skåne, som initiativ och åtgärder för att stärka och främja aktörer inom näringarna.

Ny modell för stöd till folkhögskolor i Västra Götaland ska stärka folkbildningen

2013-02-01 16:44 CET Västra Götalandsregionens kultursekretariat Kulturnämnden i Västra Götalandsregionen beslutade idag om en ny modell för ekonomiskt stöd till de 20 folkhögskolor som är verksamma i regionen. Reformen införs 2014 och kulturnämnden hoppas med beslutet få större tydlighet, högre kvalitet och starkare folkbildning.

2013-01-31 10:00 CET Region Skåne Pressinformation från Region Skånes kulturnämnd. Kulturnämnden sammanträder onsdagen den 6 februari 2013 mellan klockan 09.00 och cirka 12.00. Ett pressmeddelande skickas ut efter sammanträdet.

2013-01-24 14:47 CET Miljöpartiet de gröna i Helsingborg

Eurovision School Contest - Skånska barn slår an takten för ett nytt gemensamt Europa!

2013-01-23 10:45 CET Region Skåne Skolelever från Skånes alla kommuner ges genom att delta i Eurovision School Contest möjlighet att beskriva sitt framtida Europa med kreativitet och innovation. Tävlingen lägger fokus på mångfald, demokrati och yttrandefrihet och samordnas med Kultur Skånes satsning "Med rätt att uttrycka sig" Alla skolklasser som deltar har möjlighet att vinna biljetter till Eurovision Song Contest, Live!

2012-12-14 15:57 CET Västra Götalandsregionens kultursekretariat Ekonomiskt stöd till utvecklingsprojekt stod i centrum när Västra Götalandsregionens kulturnämnd sammanträdde för sista gången i år. Tio miljoner kronor fördelades med tungt fokus på tillgänglighet, vidgat deltagande samt barn och unga.

2012-12-13 17:07 CET Region Skåne Pressmeddelande från Region Skånes kulturnämnd. Kulturnämnden har beslutat om en kulturbudget för ökad tillgänglighet med fokus på barn och ungas tillgång till kultur. Möjligheterna med att engagera kulturskapare i skolan ska lyftas fram. Den fysiska tillgängligheten till kulturinstitutioner ska öka. Samarbete med Skånetrafiken ska göra det lättare att resa kollektivt till kulturarrangemang.

2012-12-07 09:45 CET Region Skåne Pressinformation från Region Skånes kulturnämnd. Kulturnämnden sammanträder torsdagen den 13 december 2012 mellan klockan 13.00 och cirka 16.00. Ett pressmeddelande skickas ut efter sammanträdets slut.

Förlängda öppettider för Stockholms kulturverksamheter

2012-12-05 11:14 CET Folkpartiet Stockholms Stadshus Förlängda öppettider för Stockholms kulturverksamheter.

2012-11-26 15:59 CET Västra Götalandsregionens kultursekretariat Väl fungerande demokrati bygger på närhet mellan beslutsfattare och medborgarna. Därför åker Västra Götalandsregionens kulturnämnd 3 och 4 december till gymnasieskolor i Ulricehamn och på Hisingen för att möta ungdomars frågor och synpunkter.