Pressmeddelanden

Västsvenskt turism- och klimatarbete på export

2014-09-04 11:17 CEST Västra Götalandsregionens kultursekretariat Tillsammans med Länsstyrelsen och Västarvet har Västra Götalandsregionen tagit fram och infört nya metoder för kulturturism. De nya modellerna för kvalitets- och klimatarbete har skapats inom ramen för EU-projektet CHARTS. Nästa vecka presenteras resultaten på en europeisk konferens i Grekland.

Pressinbjudan - Premiär för digitala operasändningar på Jönköpings Teater

2014-09-01 09:39 CEST Destination Jönköping AB Den 1 november är det premiär för den första digitala operasändningen i Jönköping från The Metropolitan Opera i New York. På initiativ av kulturnämnden i Jönköpings kommun, och genom ett samarbete med Destination Jönköping AB, har Jönköpings Teaters teknik moderniserats och nu fått kapacitet att ta emot och visa operasändningar. Tekniken kommer att användas till andra gästspel och evenemang.

Pumphuset U9 vinnare av stadsmiljöpriset

2014-07-01 06:30 CEST Umeå kommun Pumphuset U9 vid Öbacka strand är vinnare av Umeå kommuns stadsmiljöpris 2013. Det stod klart efter omröstningen som skedde via Umeå kommuns webbplats.

Ökat inflytande nationellt och i Europa – det är målet för VGR:s kulturnämnd i Almedalen

2014-06-19 10:47 CEST Västra Götalandsregionens kultursekretariat Kulturnämnden i Västra Götalandsregionen deltar vid politikerveckan i Almedalen 1-2 juli 2014. Genom debatter om den omdiskuterade kultursamverkansmodellen och EU:s öppna samordningsmetod, där svenska regioner är utestängda vill VGR stärka kulturaktörernas möjligheter.

Uppsala kommuns första kulturmiljöprogram på remiss

2014-06-18 15:11 CEST Uppsala kommun Kulturnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 20 maj om att skicka ut ett förslag till kulturmiljöprogram för Uppsala kommun på brett samråd. Kulturmiljöprogrammet är tänkt att vara en vägledning som kan användas till exempel vid samhällsplanering och bygglovsprövning.

2014-06-18 15:05 CEST Region Skåne Vad driver den filmpolitiska utvecklingen i Sverige, nationellt och regionalt? Behöver Sverige en mer flexibel stödordning för filmen? Region Skånes kulturnämnd arrangerar, förutom ett filmseminarium, två debatter tillsammans med Västra Götalandsregionen och Svensk Scenkonst: är kultursamverkansmodellen det kraftfulla instrument som det var tänkt och möjligheterna till internationellt samarbete.

2014-06-17 10:36 CEST Landstinget i Uppsala län Den regionala kulturplanen för Uppsala län 2015–2017 har den 17 juni antagits av landstingsfullmäktige.

VGR:s kulturnämnd finansierar regionalt projekt om minoriteter i Folkteaterns regi

2014-06-13 11:13 CEST Västra Götalandsregionens kultursekretariat 600 000 kronor i stöd från Västra Götalandsregionens kulturnämnd gör att Folkteatern kan medverka i ett projekt för att lyfta minoriteters röster. Projektet kommer resultera regionala turnéer och är ett samarbete mellan flera regionala verksamheter.

Västra Götalandsregionens budget 2015 – Kulturnämndens uppdrag och tilldelning

2014-06-12 12:09 CEST Västra Götalandsregionens kultursekretariat Västra Götalandsregionens budget för 2015 beslutades på regionfullmäktiges sammanträde 9-10 juni 2014. I budgetdokumentet fastslås de ekonomiska ramarna för olika delar av regionens verksamhet, samt mål, prioriteringar och uppdrag. Vad innebär kommande års budget för kulturnämnden i Västra Götalandsregionen?

Sjuhärad ökar starkt när kulturnämnden i VGR fördelar sju miljoner kronor till kulturprojekt

2014-06-11 17:12 CEST Västra Götalandsregionens kultursekretariat 68 kulturprojekt från alla delar av Västra Götaland blir verklighet, tack vare beslut om miljonstöd från kulturnämnden i Västra Götalandsregionen. Extra glädjande är ett stort antal nya aktörer samt högt söktryck från Sjuhärad.