Pressmeddelanden

VGR:s nya kulturnämnd utsedd av fullmäktige

2014-11-26 12:55 CET Västra Götalandsregionens kultursekretariat Igår bestämdes det vilka politiker som ska ingå i Västra Götalandsregionens olika nämnder. Beslutet togs på regionfullmäktiges möte i Vänersborg och politikerna börjar sina nya uppdrag efter årsskiftet. För kulturnämndens del blev det många nya namn, men även flera bekanta profiler.

Den tionde skorstenen – ny djärv konst i Uppsala

2014-11-19 16:47 CET Uppsala kommun Kulturnämnden i Uppsala kommun beslutade vid sitt sammanträde den 19 november om att ge den internationellt kände konstnären Jan Svenungsson uppdraget att uppföra en konstnärlig gestaltning i Tegnérparken i stadsdelen Luthagen, Uppsala. Den tionde skorstenen är en del av ett världsomspännande konstprojekt där skulpturer i form av skorstenar uppförs på oväntade platser.

2014-11-19 15:31 CET Uppsala kommun Kulturnämnden beslutade den 19 november att dela ut Uppsala kommuns kulturarvspris till Föreningen Vårda Uppsala för att ha ökat allmänhetens medvetenhet om kulturvärden och kulturarvet. Priset är på 20 000 och delas ut för första gången.

2014-10-26 07:39 CET Uppsala kommun Vid Uppsala Internationella Kortfilmfestival delas Uppsala kommuns filmpris till Ingmar Bergmans minne ut för femte gången lördag 25 oktober. Filmpriset är avsett för en ung och lovande filmskapare som i Ingmar Bergmans anda tänjer på filmkonstens gränser. 2014 går priset till Asuka Sylvie för filmen ”Lake”.

Kören Blå Congo och Michel Barbier får stipendium av kulturnämnden

2014-10-23 15:35 CEST Uppsala kommun Kulturnämnden beslutade torsdag 23 oktober att ge Uppsala kommuns hedersstipendium till Michel Barbier för folkbildande insatser inom fransk kultur och språk. Nämnden beslutade också att tilldela kören Blå Congo det nya stipendiet Uppsala kommuns resestipendium för körer, avseende en resa till Botswana.

Litteratur och fria kulturlivet prioriteras i VGR:s nya kulturbudget

2014-10-23 13:36 CEST Västra Götalandsregionens kultursekretariat Nu är det klart hur Sveriges största regionala kulturbudget fördelas. Den generella ökningen är 1,8 procent och litteraturen, konsten samt det fria kulturlivet får extra tillskott. Det politiska läget gör dock att budgeten kan komma att revideras efter årsskiftet.

2014-10-22 14:45 CEST Region Skåne Kulturnämnden vill se en stärkt statlig finansiering till Skåne inom ramen för kultursamverkansmodellen och äskar sammanlagt 196,5 miljoner kronor inkl en löne- och prisuppräkning på 2 procent. Nämnden pekar ut angelägna utvecklingsområden för samverkan i sin framställan till Kulturrådet. Nämnden konstaterar att den statliga medfinansieringen på kulturområdet, räknat per invånare, är låg i Skåne.

2014-10-17 10:15 CEST Region Skåne Kulturnämnden sammanträder onsdagen den 22 oktober 2014 mellan klockan 09.00 och cirka 12.30. Ett pressmeddelande skickas ut efter sammanträdets slut.

Vem får kulturstöd från VGR? - Kreaktor skapar transparens och kontaktyta

2014-10-16 14:30 CEST Västra Götalandsregionens kultursekretariat Vad är en Kreaktor? Inget mindre än en smart internetsida kopplad till Västra Götalandsregionens databaser. Kreaktor låter alla se vilka organisationer som har beviljats ekonomiskt stöd för att skapa kultur. Dessutom kan nya samarbeten uppstå genom en unik matchningsfunktion.

Digital injektion till kulturlivet - VGR:s konferens lockar toppnamn

2014-10-14 12:41 CEST Västra Götalandsregionens kultursekretariat Västra Götalandsregionens arbete för att inspirera kulturaktörer att arbeta med ny digital teknik har premierats av Kulturrådet. 16-17 oktober markerar en milstolpe i arbetet genom Agera Digitalt, en tvådagars konferens i Göteborg som lockar internationella pionjärer och över hundra kulturskapare.