Pressmeddelanden

Kulturella- och kreativa näringar får nytt handlingsprogram - Kulturnämnden i VGR satsar på nyckelfråga för regionen

2013-12-13 08:30 CET Västra Götalandsregionens kultursekretariat Entreprenörer inom kulturella- och kreativa näringar spelar en central roll för Västra Götalands framtid. Det menar Västra Götalandsregionens kulturnämnd som tillsammans med regionutvecklingsnämnden beslutar om ett handlingsprogram för att stärka dessa näringar. Omkring 20 miljoner kronor investeras under en treårsperiod.

Barn och unga är prioriterade i kulturbudgeten 2014

2013-12-11 15:42 CET Region Skåne Pressmeddelande Region Skånes kulturnämnd. Kulturnämnden har beslutat om budget och verksamhetsplan för 2014. Regionfullmäktiges beslutade om en budgetram som både innehöll viss uppräkning och effektiviseringskrav. Kulturnämnden värnar en viss generell uppräkning av verksamhetsbidragen och gör särskilda prioriteringar för att öka tillgången till kultur, framför allt för barn och unga.

Festivaler och ett vidgat kulturliv får del av projektmiljoner från Västra Götalandsregionens kulturnämnd

2013-12-11 15:41 CET Västra Götalandsregionens kultursekretariat 141 ansökningar om stöd för projekt inom kulturområdet hade kommit in till kulturnämnden i VGR när man idag fattade beslut om stöd till drygt hälften av dessa. Omkring 10 miljoner fördelas därmed i Västra Götaland, men från Sjuhärad var ansökningarna få.

2013-12-05 13:02 CET Region Skåne Pressinformation från Region Skånes kulturnämnd. Kulturnämnden sammanträder onsdagen den 11 december 2013 mellan klockan 09.00 och cirka 12.00. Ett pressmeddelande skickas ut efter sammanträdets slut.

Kulturnämnden prövar mikrofinansiering av kultur

2013-11-25 15:25 CET Västra Götalandsregionens kultursekretariat Mikrofinansiering, crowdfunding eller gräsrotsfinansiering – den nya trenden har många namn. Modellen bygger på att många små investeringar från privatpersoner möjliggör nya projekt. Västra Götalandsregionens kulturnämnd har valt att prova metoden i två år och satsar 200 000 kronor årligen.

2013-11-21 10:16 CET Region Skåne Pressmeddelande från Region Skånes kulturnämnd. Vem som får Region Skånes kulturpris på 100 000 kronor och vilken verksamhet för barn och unga som tilldelas Region Skånes kulturpalett på 50 000 kronor offentliggörs idag, torsdagen den 21 november.

Sten Nordin (M)/ Arba Kokalari (M): Ny gruppledare i Stockholms stads kulturnämnd

2013-10-28 06:00 CET Moderaterna i Stockholm I förra veckan valdes Arba Kokalari till ny gruppledare för Moderaterna i Stockholms stads kulturnämnd. Med en gedigen bakgrund inom Moderaterna och ett stort intresse för kulturfrågor tar sig Arba Kokalari an det nya uppdraget.

2013-10-23 13:05 CEST Region Skåne Pressmeddelande Region Skånes kulturnämnd. Vid kulturnämndens möte den 23 oktober antogs en handlingsplan för digital kultur och två miljoner avsattes för utvecklingsinsatser. Vidare togs beslut om att avsätta medel, sökbara för kommunerna, för att stärka kreativa arbetsprocesser i skolan. Kulturnämnden beslutade om en hemställan till Kulturrådet om stärkt statlig finansiering till Skåne.

2013-10-18 13:05 CEST Region Skåne Pressinformation från Region Skånes kulturnämnd. Kulturnämnden sammanträder onsdagen den 23 oktober 2013 mellan klockan 09.00 och cirka 12.00. Ett pressmeddelande skickas ut efter sammanträdets slut.

Det kreativa Skaraborg fångas in - stor kartläggning ska stärka kultur och tillväxt

2013-10-17 15:20 CEST Västra Götalandsregionens kultursekretariat Tusentals data samlas just nu in om Skaraborgs kulturliv. Materialet ska hjälpa beslutsfattare att navigera rätt i framtiden. Bakom projektet står Västra Götalandsregionen tillsammans med Skaraborgs Kommunalförbund, allt efter en internationellt framgångsrik modell. I morgon startar en spännande fas i projektet genom ett möte i Skövde.