Pressmeddelanden

Västra Götalandsregionens kulturbudget 2014 - Nya satsningar på läsfrämjande och kultur i vården

2013-09-18 15:36 CEST Västra Götalandsregionens kultursekretariat Sveriges största regionala kulturbudget fortsätter att växa med fokus både på riktade satsningar mot landsbygd och ökat stöd till GöteborgsOperan, Göteborgs Symfoniker och Västarvet. Två stora nyheter är läsfrämjande insatser riktat mot regionens mindre kommuner och en satsning på kultur i vården.

2013-09-17 16:00 CEST Region Skåne Pressinformation från Region Skånes kulturnämnd. Kulturnämnden sammanträder måndagen den 23 september 2013 mellan klockan 09.00 och cirka 12.00. Ett pressmeddelande skickas ut efter sammanträdets slut.

2013-09-02 16:23 CEST Region Skåne Ett samverkansavtal avseende Medicinhistorisk verksamhet i Gamla Barnsjukhuset, Helsingborg, har tecknats mellan Region Skåne, köparen av byggnaden V. Svensson och Helsingborgs medicinhistoriska förening.

Mexiko & Västra Götaland firar 10 år av kulturell korsbefruktning

2013-07-30 09:36 CEST Västra Götalandsregionens kultursekretariat I år är det tio år sedan Västra Götalandsregionens kulturnämnd inledde ett samarbete och utbyte med den mexikanska delstaten Querétaro. Tioårsjubileet kommer att märkas på flera platser i Västra Götaland och inte minst vid årets Kulturkalas i Göteborg.

Kultur som drivkraft för lokal och regional utveckling  – Kulturnämnden i Almedalen 2013

2013-06-25 10:12 CEST Västra Götalandsregionens kultursekretariat I ett samarrangemang med Tjörns- och Vara kommun presenterar Västra Götalandsregionens kulturnämnd ett Almedalsseminarium om två framgångsrika 10-åringar.

17 stipendier och 71 kulturprojekt beviljade av Västra Götalandsregionens kulturnämnd

2013-06-12 16:29 CEST Västra Götalandsregionens kultursekretariat Helena Roos, Dan Berglund och Ellen Mattson är tre av de 17 kulturaktörer som belönades när Västra Götalandsregionens kulturnämnd traditionsenligt delade ut sina stipendier den 12 juni. Kulturnämnden beviljade även 8,3 miljoner kronor till sammanlagt 71 kulturprojekt, spridda över alla delar av Västra Götaland.

2013-06-12 13:06 CEST Region Skåne Pressmeddelande från Region Skånes kulturnämnd. Kulturnämnden satsar på att utveckla tillgången till kulturarvsområdet och på att utveckla området kultur och hälsa tillsammans med Hälso- och sjukvårdsnämnden.

2013-06-05 16:43 CEST Region Skåne Pressinformation från Region Skånes kulturnämnd. Kulturnämnden sammanträder onsdagen den 12 juni 2013 mellan klockan 09.00 och cirka 12.00. Ett pressmeddelande skickas ut efter sammanträdets slut.

2013-06-04 10:34 CEST Västra Götalandsregionens kultursekretariat Västra Götalandsregionens kulturnämnd fördelar totalt 200 000 kronor per år i internationella resestipendier. Stipendierna fördelas på två utdelningar, vår och höst, och nu presenteras 2013-års fem vårstipendiater.

Medborgarskapsceremonin –  en välkomstfest för årets nya göteborgare

2013-06-04 08:15 CEST Fri Konst och Kultur Göteborgs Medborgarskapsceremoni anordnas på Sveriges nationaldag den 6 juni. Det är sjunde året i rad som ceremonin genomförs. Och i år väntas rekordmånga till festplatsen där politiker och värdar hälsar gästerna välkomna.