Pressmeddelanden

Samtal pågår – en temavecka i mångfaldens tecken

2015-03-02 09:00 CET Västerås stad Är du nyfiken på hur det är att vara synskadad? Undrar du hur de som har en stark religiös övertygelse tänker? Har du funderat över hur det skulle vara att flytta till ett annat land? Den 9–13 mars har du chansen att få svar på dina frågor, i evenemanget Samtal pågår, som anordnas av Västerås stadsbibliotek och Västmanlands läns bildningsförbund på huvudbiblioteket, Biskopsgatan 2.

2015-02-25 20:00 CET Västerås stad Västerås stads kulturnämnd delar årligen ut kulturstipendier. Vid dagens sammanträde beslutades vilka som blir 2015 års stipendiater.

Ny chans till treårigt stöd för kulturaktörer i Västra Götaland

2015-02-25 14:38 CET Västra Götalandsregionens kultursekretariat Nu öppnar en ny ansökningsomgång för ”Kulturstrategiskt utvecklingsstöd”. Stödet delas ut av Västra Götalandsregionen och innebär ekonomisk support för kulturaktörer i tre år. Målet är att skapa ett spännande kulturliv som engagerar alla Västra Götalands invånare.

2015-02-13 12:35 CET Region Skåne Region Skånes kulturnämnd fastställde verksamhetsplan och budget för 2015 vid mötet den 13 februari. Nämnden prioriterar fortsatt kultur för barn och unga och värnar uppräkningen av verksamhetsbidragen, trots att regeringen sänker anslaget inom ramen för kultursamverkansmodellen. Budgeten innehåller även riktade satsningar på digital kultur och talangutveckling inom film och rörlig bild.

2015-02-12 17:16 CET Uppsala kommun Vid sammanträdet 12 februari beslutade kulturnämnden om budget för 2015 och vilka uppdrag och riktade satsningar som är prioriterade för året. Den nya nämnden har, jämfört med tidigare, nu ett bredare ansvar för kultur- och fritidsverksamhet med fokus på barn och unga.

2015-02-09 16:30 CET Region Skåne Pressinformation från Region Skånes kulturnämnd. Kulturnämnden sammanträder fredagen den 13 februari 2015 mellan klockan 9.00 och cirka 12.00. Ett pressmeddelande skickas ut efter sammanträdets slut.

​ Mer offentlig konst när Uppsala växer

2015-02-06 10:47 CET Uppsala kommun Under rubriken Uppsala växer, Uppsala bygger, presenterar Uppsala kommun och Landstinget i Uppsala län våren 2015 två offentliga konstprojekt i Offkonsten! c/o Teatergalleriet. Först ut är den finska konstnären Sari Palosaari och White för Akademiska sjukhuset med vernissage 10 februari. I mars är det dags för Fideli Sundqvists modeller och skisser för gång- och cykeltunnel i Östra Salabacke.

70 organisationer får dela på 52,898 miljoner kronor

2015-01-29 16:30 CET Fri Konst och Kultur Vilka som får verksamhetsstöd 2015 beslutades av Göteborgs nya kulturnämnd den 28 januari. Under 2015 stärker kulturnämnden stödet till den fria dansen i Göteborg med nästan en miljon kronor. Tillsammans har de organisationer som får verksamhetsstör över en miljon besökare.

10 miljoner kronor till ung och fri kultur i Västra Götaland

2015-01-29 15:58 CET Västra Götalandsregionens kultursekretariat Sedan årsskiftet styr M, MP, FP, C och KD i Västra Götalandsregionens kulturnämnd. Idag beslutade nämnden om en uppdaterad budget för kulturen 2015. Den stora nyheten är 10 miljoner kronor extra till kultur för barn och unga, samt det fria kulturlivet.

​ Utdelning av resestipendium till Kören Blå Congo

2015-01-15 14:59 CET Uppsala kommun Lördag 17 januari 17.00 får kören Blå Congo stipendium av kulturnämnden på Uppsala konstmuseum. Det är ett nytt resestipendium för körer.