Pressmeddelanden

2014-04-15 09:00 CEST Region Skåne Pressinformation från Region Skånes kulturnämnd. Kulturnämnden sammanträder onsdagen den 23 april 2014 mellan klockan 09.00 och cirka 11.00. Ett pressmeddelande skickas ut efter sammanträdets slut.

Välbesökt kulturnämnd beslutade om mer kultur i vården

2014-03-20 21:28 CET Västra Götalandsregionens kultursekretariat En miljonsatsning på kulturupplevelser inom vården, både långsiktigt och genom projekt under 2014, klubbades igenom när Västra Götalandsregionens kulturnämnd för första gången höll ett öppet nämndmöte. Mötet lockade såväl media som kulturintresserade som frågade ut politikerna.

2014-03-12 12:45 CET Region Skåne Pressmeddelande Region Skånes kulturnämnd. Kulturnämnden har beslutat att ta fram en strategi för film och rörlig bild. En förstudie pekar på behovet av en strategi som omfattar både det kulturpolitiska och det näringspolitiska perspektivet. Den regionala tillväxtnämnden planerar att behandla frågan om en gemensam strategi med kulturnämnden vid sammanträdet i april.

2014-03-07 11:59 CET Region Skåne Pressinformation från Region Skånes kulturnämnd. Kulturnämnden sammanträder onsdagen den 12 mars 2014 mellan klockan 09.00 och cirka 12.00. Ett pressmeddelande skickas ut efter sammanträdets slut.

Region Skåne kraftsamlar kring kulturella och kreativa näringar

2014-03-06 15:39 CET Region Skåne Region Skånes kulturnämnd och den regionala tillväxtnämnden samarbetar för att stärka de kulturella och kreativa näringarna i Skåne. Bland de satsningar som presenterades på en pressträff idag märks ett branschråd, en utbildning för kommunernas kultur- och näringslivchefer samt ett pris för företagare som utmärker sig inom området.

Pressinbjudan – Region Skåne kraftsamlar kring kulturella och kreativa näringar

2014-03-03 11:00 CET Region Skåne Välkommen till en pressträff där vi presenterar kommande satsningar inom området kulturella och kreativa näringar. I Skåne är KKN, kulturella och kreativa näringar, en bransch under tillväxt. För att stärka aktörer inom KKN, gör nu Region Skånes kulturnämnd tillsammans med den regionala tillväxtnämnden, i samverkan med kommuner och kultursektorn, en rad insatser.

Kulturnämnden i VGR öppnar möte för unik dialog

2014-02-20 14:28 CET Västra Götalandsregionens kultursekretariat För första gången sedan Västra Götalandsregionen bildades 1999 kommer kulturnämnden att hålla ett möte som är öppet för allmänheten. Mötet streamas också via nätet och avsikten är att åstadkomma en dialog med regionens invånare och kulturaktörer.

2014-02-18 17:16 CET Umeå kommun Umeå kommuns kulturnämnd beslutade den 18 februari att ge Folkets Bio en miljon kronor knutet till uppdraget att genomföra filmfestivalen MOVE år 2014.

2014-02-12 13:18 CET Region Skåne Pressmeddelande från Region Skånes kulturnämnd. Kulturnämnden beslutade om riktade satsningar på scenkonst för barn och unga och en förstärkning av film och rörlig bild i samband med fastställandet av budgeten för 2014. Prioriterade områden i Regional kulturplan för Skåne 2013 - 2015. Tre miljoner kronor ska fördelas under våren.

2014-02-07 13:04 CET Region Skåne Pressinformation från Region Skånes kulturnämnd. Kulturnämnden sammanträder onsdagen den 12 februari 2014 mellan klockan 09.00 och cirka 12.00. Ett pressmeddelande skickas ut efter sammanträdets slut.