Pressmeddelanden

Region Skåne kraftsamlar kring kulturella och kreativa näringar

2014-03-06 15:39 CET Region Skåne Region Skånes kulturnämnd och den regionala tillväxtnämnden samarbetar för att stärka de kulturella och kreativa näringarna i Skåne. Bland de satsningar som presenterades på en pressträff idag märks ett branschråd, en utbildning för kommunernas kultur- och näringslivchefer samt ett pris för företagare som utmärker sig inom området.

Pressinbjudan – Region Skåne kraftsamlar kring kulturella och kreativa näringar

2014-03-03 11:00 CET Region Skåne Välkommen till en pressträff där vi presenterar kommande satsningar inom området kulturella och kreativa näringar. I Skåne är KKN, kulturella och kreativa näringar, en bransch under tillväxt. För att stärka aktörer inom KKN, gör nu Region Skånes kulturnämnd tillsammans med den regionala tillväxtnämnden, i samverkan med kommuner och kultursektorn, en rad insatser.

Kulturnämnden i VGR öppnar möte för unik dialog

2014-02-20 14:28 CET Västra Götalandsregionens kultursekretariat För första gången sedan Västra Götalandsregionen bildades 1999 kommer kulturnämnden att hålla ett möte som är öppet för allmänheten. Mötet streamas också via nätet och avsikten är att åstadkomma en dialog med regionens invånare och kulturaktörer.

2014-02-18 17:16 CET Umeå kommun Umeå kommuns kulturnämnd beslutade den 18 februari att ge Folkets Bio en miljon kronor knutet till uppdraget att genomföra filmfestivalen MOVE år 2014.

2014-02-12 13:18 CET Region Skåne Pressmeddelande från Region Skånes kulturnämnd. Kulturnämnden beslutade om riktade satsningar på scenkonst för barn och unga och en förstärkning av film och rörlig bild i samband med fastställandet av budgeten för 2014. Prioriterade områden i Regional kulturplan för Skåne 2013 - 2015. Tre miljoner kronor ska fördelas under våren.

2014-02-07 13:04 CET Region Skåne Pressinformation från Region Skånes kulturnämnd. Kulturnämnden sammanträder onsdagen den 12 februari 2014 mellan klockan 09.00 och cirka 12.00. Ett pressmeddelande skickas ut efter sammanträdets slut.

Två nya litteraturstöd del av Västra  Götalandsregionens tillväxtstrategi

2014-01-30 14:00 CET Västra Götalandsregionens kultursekretariat Kulturnämnden i Västra Götalandsregionen tog idag beslut om drygt en miljon kronor för att stödja lokalt läsfrämjande i småkommuner och nya litterära mötesplatser. Beslutet kan ses som en pusselbit i VGR:s utvecklingsstrategi inför 2020.

Kulturella- och kreativa näringar får nytt handlingsprogram - Kulturnämnden i VGR satsar på nyckelfråga för regionen

2013-12-13 08:30 CET Västra Götalandsregionens kultursekretariat Entreprenörer inom kulturella- och kreativa näringar spelar en central roll för Västra Götalands framtid. Det menar Västra Götalandsregionens kulturnämnd som tillsammans med regionutvecklingsnämnden beslutar om ett handlingsprogram för att stärka dessa näringar. Omkring 20 miljoner kronor investeras under en treårsperiod.

Barn och unga är prioriterade i kulturbudgeten 2014

2013-12-11 15:42 CET Region Skåne Pressmeddelande Region Skånes kulturnämnd. Kulturnämnden har beslutat om budget och verksamhetsplan för 2014. Regionfullmäktiges beslutade om en budgetram som både innehöll viss uppräkning och effektiviseringskrav. Kulturnämnden värnar en viss generell uppräkning av verksamhetsbidragen och gör särskilda prioriteringar för att öka tillgången till kultur, framför allt för barn och unga.

Festivaler och ett vidgat kulturliv får del av projektmiljoner från Västra Götalandsregionens kulturnämnd

2013-12-11 15:41 CET Västra Götalandsregionens kultursekretariat 141 ansökningar om stöd för projekt inom kulturområdet hade kommit in till kulturnämnden i VGR när man idag fattade beslut om stöd till drygt hälften av dessa. Omkring 10 miljoner fördelas därmed i Västra Götaland, men från Sjuhärad var ansökningarna få.