Pressmeddelanden

2014-08-29 14:06 CEST ServIT AB Footway har valt att använda ServIT eHelpdesk för maximera kundupplevelsen för alla de som dagligen kommuncerar med företagets servicecenter via e-post och telefon. Tack vare ServITs tjänst klarar Footway att hantera en komplex vardag, i form av flera olika varumärken och länder, på ett sätt som kunden upplever som enkelt och personligt.

Gävle kommun väljer Artvise Kundtjänst!

2014-08-26 09:10 CEST Artvise AB Gävle kommun är den åttonde kommunen som senaste månaderna har valt Artvise Kundtjänst från Artvise AB som stödsystem för deras arbete med att bli en effektiv kundtjänst.

2014-08-18 09:08 CEST Artvise AB Falkenbergs kommun har efter en noggrann utvärdering av ett flertal olika KC-system funnit att Artvise Kundtjänst är det som bäst uppfyller kraven.

H1 Kvartalsrapport andra kvartalet 2014 – Positivt resultat och förstärkt kassaflöde för det andra kvartalet

2014-08-15 08:05 CEST H1

2014-08-12 08:20 CEST Artvise AB För att kunna kvalitetssäkra hanteringen av inkommande frågor/ärenden och besvara dessa på ett korrekt sätt har Tierps kommun valt att anskaffa Artvise Kundtjänst, systemet ska vara navet för inkommande frågor/ärenden och fungera som stöd och effektivisering för kundtjänstens interna verksamhet.

3 Sweden to reach more customers in digital world using Vergic Engage Platform

2014-06-19 10:25 CEST Vergic 3 is a world-leading mobile operator offering both businesses and individuals mobile telephony, mobile broadband. Now 3 Sweden wants to further increase sales generated at tre.se. They’ve selected the Vergic Engage Platform to ensure its online customers can enjoy the same fast, effective and personal service that physical, brick-and-mortar store customers receive.

Tre nyheter som ska förenkla kontakten med Piteå kommun

2014-06-12 14:32 CEST Piteå kommun Ny kundtjänst Medborgarservice, ny webbplats och en app. Det ska vara enkelt och gå snabbt att få kontakt med Piteå kommun.

Motala kommun förenklar dialogen med invånare och företag

2014-05-19 09:18 CEST Infracontrol AB Motala kommuns funktion för medborgar- och kunddialog, Dialog Motala, har nu infört sin nya IT-tjänst för synpunktshantering, baserad på molntjänsten Infracontrol Online. Tjänsten används av kommunens samtliga förvaltningar och syftet är att erbjuda en central ingång för synpunkter, med en säkerställd hantering av kommunens respons.

2014-05-14 15:50 CEST Elgiganten Torsdagen den 15 maj håller Elgiganten stängt i alla varuhus för att samla alla medarbetare och tillsammans uppmärksamma tjugo år på den svenska marknaden. Det är en helt unik händelse som förhoppningsvis inte medför allt för stora olägenheter för kunderna.

2014-05-06 08:59 CEST eValent E-handelsplattformen Nordisk e-handel har integrerats mot den internationellt snabbväxande kundtjänstplattformen Zendesk. Den nya e-handelsappen till Zendesk ska underlätta livet för nordiska e-handlare. En snabb och effektiv kundtjänst blir allt viktigare i den internationella konkurrensen. Appen är den första av sitt slag som tagits fram för den nordiska marknaden.