Pressmeddelanden

Artvise e-Tjänst till Södertälje kommun!

2014-10-21 09:50 CEST Artvise AB Artvise får tilläggsorder avseende e-tjänsteplattformen, Artvise e-Tjänst, från Södertälje kommun. Södertälje kommun har valt att utnyttja option gällande e-tjänsteplattform i tidigare genomförd upphandling avseende kundtjänstsystem.

2014-10-17 09:10 CEST H1

Artvise Kundtjänst till YouCall Sverige AB!

2014-10-14 09:21 CEST Artvise AB YouCall Sverige AB är ett av Sveriges ledande Kontaktcenterföretag inom områdena Telefonist på distans, Kundtjänst och Marknadssupport, för att ytterligare stärka sin position och sitt erbjudande till sina kunder har YouCall valt att införa Artvise Kundjänst som IT-stöd för sin kundärendehantering.

Kungälvs kommun valde Artvise Kundtjänst!

2014-10-07 09:19 CEST Artvise AB Kungälvs kommun har genomfört en upphandling av ett ärenderegistreringssystem för registrering och hantering av de ärenden som kommer in till kommunens Kundcenter på olika vägar, efter noggrann utvärdering föll valet på Artvise Kundtjänst.

Artvise får order från Tullverket värd 3,5Mkr!

2014-10-01 09:21 CEST Artvise AB Artvise AB levererar Artvise Kundtjänst till Tullverket, upphandlingen har vunnits i samarbete med Fujitsu Sweden AB, upphandling avser nytt system för att hantera och selektera inkommande elektronisk information.

Krokoms kommun väljer Artvise Kundtjänst!

2014-09-23 09:28 CEST Artvise AB Krokoms kommun har valt Artvise Kundtjänst för att stödja den dagliga handläggningen för kundtjänstmedarbetarna. Systemet kommer även att nyttjas som ett helpdesksystem på IT-avdelningen.

2014-09-22 09:47 CEST H1

2014-09-16 10:32 CEST Supportway AB Tre minuter. Så länge har vi svenskar i genomsnitt tålamod att vänta i telefonkö. Inte så underligt att några av Sveriges största myndigheter därmed drabbas av låga kundbetyg hos kundtjänstappen Supportway. Enligt TTs granskning är väntetiderna så långa till vissa myndigheter att mer än varannan väljer att lägga på luren innan de kommer fram till en handläggare.

Tanums kommun väljer Artvise Kundtjänst och Artvise e-Tjänst!

2014-09-16 09:21 CEST Artvise AB Tanums kommun har valt programvaror från Artvise AB i den upphandling avseende systemstöd för kontaktcenter och e-tjänsteplattform som kommunen genomfört.

Södertälje kommun satsar på Artvise Kundtjänst!

2014-09-09 09:21 CEST Artvise AB Artvise AB har vunnit den upphandling av nytt kundtjänstsystem som Södertälje kommun genomfört. Södertälje kommun har valt Artvise Kundtjänst för att effektivisera sin verksamhet.