Pressmeddelanden

2014-09-16 10:32 CEST Supportway AB Tre minuter. Så länge har vi svenskar i genomsnitt tålamod att vänta i telefonkö. Inte så underligt att några av Sveriges största myndigheter därmed drabbas av låga kundbetyg hos kundtjänstappen Supportway. Enligt TTs granskning är väntetiderna så långa till vissa myndigheter att mer än varannan väljer att lägga på luren innan de kommer fram till en handläggare.

Tanums kommun väljer Artvise Kundtjänst och Artvise e-Tjänst!

2014-09-16 09:21 CEST Artvise AB Tanums kommun har valt programvaror från Artvise AB i den upphandling avseende systemstöd för kontaktcenter och e-tjänsteplattform som kommunen genomfört.

Södertälje kommun satsar på Artvise Kundtjänst!

2014-09-09 09:21 CEST Artvise AB Artvise AB har vunnit den upphandling av nytt kundtjänstsystem som Södertälje kommun genomfört. Södertälje kommun har valt Artvise Kundtjänst för att effektivisera sin verksamhet.

Säffle och Åmål samarbetar för bättre service till invånarna

2014-09-08 08:01 CEST Infracontrol AB Den gemensamma teknik- och fritidsförvaltningen i Säffle och Åmål har en viktig roll i att se till att en rad samhällsfunktioner fungerar och utvecklas. Man har en kundtjänst där man tar emot synpunkter och felanmälningar och servar ca 28 000 invånare. Nu förenklar man arbetet och får bättre kontroll över pågående ärenden genom att ansluta sig till tjänsten Infracontrol Online.

2014-09-03 12:58 CEST H1

Artvise AB lanserar nu version 1.4 av Artvise Kundtjänst!

2014-09-03 09:31 CEST Artvise AB Den nya versionen gör Artvise Kundtjänst till det absolut bästa och effektivaste IT-stödet för kontaktcenter. Den nya versionen innehåller bland annat en helt ny funktion för att skapa s.k. dashboards som i realtid kan presentera översikter, dessutom ingår förbättrad hantering av checklistor samt flera andra viktiga nyheter som ger Artvise Kundtjänst en unik position på marknaden.

Nu börjar 2018

2014-09-02 12:25 CEST Telemanagement Sverige AB Analys- och planeringsarbete genomförs ofta under hösten för att ta fram potentialer och möjligheter till utveckling med en handlingsplan för telefoni- och kommunikationsområdet kommande år.

2014-08-29 14:06 CEST ServIT AB Footway har valt att använda ServIT eHelpdesk för maximera kundupplevelsen för alla de som dagligen kommuncerar med företagets servicecenter via e-post och telefon. Tack vare ServITs tjänst klarar Footway att hantera en komplex vardag, i form av flera olika varumärken och länder, på ett sätt som kunden upplever som enkelt och personligt.

Gävle kommun väljer Artvise Kundtjänst!

2014-08-26 09:10 CEST Artvise AB Gävle kommun är den åttonde kommunen som senaste månaderna har valt Artvise Kundtjänst från Artvise AB som stödsystem för deras arbete med att bli en effektiv kundtjänst.

2014-08-18 09:08 CEST Artvise AB Falkenbergs kommun har efter en noggrann utvärdering av ett flertal olika KC-system funnit att Artvise Kundtjänst är det som bäst uppfyller kraven.