Pressmeddelanden

Kvinnorörelsen välkomnar förbud mot sexköp utomlands

Kvinnorörelsen välkomnar förbud mot sexköp utomlands

2017-12-07 10:14 CET
Idag meddelade regeringen att man nästa år kommer att lägga fram ett lagförslag om krim...

Surrogatförmedlingen Tammuz polisanmäls för brott mot Barnkonventionen

Surrogatförmedlingen Tammuz polisanmäls för brott mot Barnkonventionen

2017-11-10 07:50 CET
Den nyöppnade surrogatförmedlingen Tammuz har polisanmälts för brott mot lagen om adopt...

Kvinnorörelsen uppmanar FN att agera mot surrogatmödraskap

Kvinnorörelsen uppmanar FN att agera mot surrogatmödraskap

2017-04-04 09:33 CEST
Handeln med kvinnor och barn inom surrogatindustrin ökar. Området är oreglerat på många...

Nytt skolmaterial om kvinnors rättigheter för gymnasieskolan!

Nytt skolmaterial om kvinnors rättigheter för gymnasieskolan!

2015-10-21 07:00 CEST
Sveriges Kvinnolobby har i samarbete med Kvinderådet i Danmark och Kvenréttindafélag på...

Anna-priset - Ett nytt filmpris för gestaltning av FN:s kvinnokonvention

Anna-priset - Ett nytt filmpris för gestaltning av FN:s kvinnokonvention

2014-10-21 17:22 CEST
Women in Film and Television (WIFT) och UN Women har instiftat ett nytt filmpris för at...

Massmediers legitimitet hotad – av nationell självgodhet

Massmediers legitimitet hotad – av nationell självgodhet

2014-09-12 14:53 CEST
"Journalistikens kris är inte bara en ekonomisk kris, den handlar också om massmedierna...

#37: Valspecial – upplåst nummer med extra allt

#37: Valspecial – upplåst nummer med extra allt

2014-09-12 14:44 CEST
Feministiskt Perspektiv började mobilisera stöd och läsare dagen efter förra valet. Sed...

Eskilstuna kommun i unikt möte med ordföranden för CEDAW-kommittén

Eskilstuna kommun i unikt möte med ordföranden för CEDAW-kommittén

2014-06-13 07:06 CEST
Torsdag 12 juni träffade Eskilstuna, som en av fyra kommuner, Nicole Ameline, ordförand...

Fyra månader kvar till nordiskt stormöte för feminister

Fyra månader kvar till nordiskt stormöte för feminister

2014-02-11 15:31 CET
Programmet för Nordiskt Forum börjar ta konkret form. Det är på dagen fyra månader kvar...

Öppet brev till jämställdhetsministern: Öka engagemanget mot våldet mot kvinnor!

Öppet brev till jämställdhetsministern: Öka engagemanget mot våldet mot kvinnor!

2013-02-09 13:12 CET
Öka det statliga engagemanget för elimineringen av alla former av av mäns våld mot kvin...