Pressmeddelanden

 Demokratin utreds på nytt – intervju med Olle Wästberg

2014-09-30 13:05 CEST Feministiskt Perspektiv Alliansregeringen tillsatte i juli en ny demokratiutredning som ska sträcka sig över nästan två år. Olle Wästberg – tidigare folkpartipolitiker, generalkonsul och samordnare för Raoul Wallenberg Academy – fick utredningsuppdraget. Den har utlovats bli den största demokratiutredningen på över tio år och har ett högt uppsatt mål – jämlikt politiskt deltagande.

Liberia:  Kvinnor  - särskilt utsatta i ebolaepidemin

2014-09-29 15:04 CEST Kvinna till Kvinna Liberia är det land där ebolaviruset sprids snabbast och majoriteten av dem som hittills smittats är kvinnor. Av tradition är det företrädelsevis kvinnor som tar hand om sjuka i familjen. Kvinnor är också mer sårbara eftersom informationen som sprids riskerar att inte nå dem. I vissa områden på landsbygden är uppemot 75 procent av kvinnorna analfabeter.

Smärta och funktionsstörningar i käksystemet påverkar kvinnors livskvalitet

2014-09-29 09:51 CEST Umeå universitet Insatser som stödjer och förstärker individens tilltro till sin egen förmåga kan vara viktiga för att behandlingen av handikappande smärtor och funktionsstörningar i käksystemet ska bli framgångsrik. Det konstaterar Christina Storm Mienna i den avhandling hon försvarar vid Umeå universitet.

2014-09-24 13:27 CEST SheSocial Marketing AB 8 av 10 svenska kvinnor har någon gång upplevt underlivsbesvär. Av alla kvinnor som upplevt besvär i underlivet så är nästan 6 av 10 omedvetna om vad som orsakade besväret. Nu vill RFSU AB och Reddville göra det lättare för kvinnor med besvär i underlivet att få hjälp och råd genom att informera om RFSUs nya intimvårdsserie som förebygger och behandlar underlivsbesvär.

 Libyen faller sönder enligt kvinnorättsaktivist i Tripoli

2014-09-19 11:58 CEST Feministiskt Perspektiv Libyen är en stat i sönderfall. Inbördeskrig, kaos och terror härjar härjar den allt hårdare drabbade civilbefolkningen. Feministiskt Perspektiv pratade med kvinnorättsaktivisten Hajer Sharief i den ödelagda huvudstaden Tripoli. Vid telefonintervjun berättar Sharief att hon inte har vågat lämna sin bostad sedan den 13 juli då striderna i Tripoli eskalerade.

"FN:s och Världsbankens politik har förslavat kvinnor"

2014-09-05 14:16 CEST Feministiskt Perspektiv I den globala staden städar invandrarkvinnor världens kontor. Det är en verklighet som kvinnorörelsen inte greppat. Världsbanken och FN har bedrivit en politik som har gjort mängder av kvinnor till slavar och välfärdsstaterna kommer i allt mindre grad att mildra effekterna av den skeva arbetsfördelningen mellan könen. Så beskriver Silvia Federici läget, intervjuad av Veronika Skärlund.

M: Jobbpaket för fler i jobb i Stockholm

2014-09-03 11:00 CEST Moderaterna i Stockholm 100 000 nya jobb har skapats och arbetslösheten har sjunkit i Stockholm sedan 2006. Nu vill vi ta nästa steg. Jobben behöver komma fler unga och utrikes födda till del. Därför presenterar vi nu Jobbpaket för fler jobb i Stockholm med konkreta förslag för hur vi får fler människor i jobb, främst med fokus på unga och utrikesfödda.

2014-09-01 09:38 CEST Life&Career AB Life&Career Day 9 oktober på Sturebadet är en energidag arrangerad av Life&Career för kvinnor i arbetslivet som arbetsgivaren borde investera i och som många kvinnor har glädje av. Man kan även delta som privatperson. Hur får man en mer utvecklande och meningsfull karriär samt ha balans i livet? Ta fram en karriärutvecklingsplan? Kundaliniyogaövningar och nätverkande

#35: Förlamande konsensus om mäns våld mot kvinnor

2014-08-29 15:28 CEST Feministiskt Perspektiv – Mäns våld mot kvinnor har länge enat politiker över alla partigränser men ändå har det inte gett utslag i politiken. Jag vet inte varför, men någonstans tar det stopp på vägen. Det säger Beatrice Unander-Scharin, vice ordförande i Riksorganisationen för kvinno- och tjejjourer i Sverige, Roks, efter partidebatt i Stockholm i veckan. DÄRTILL stor intervju med Svenska Freds Anna Ek om vapenexport.

2014-08-24 14:22 CEST ExpanderaMera