Pressmeddelanden

Panta din iPhone och stärk kvinnors rättigheter

2013-04-25 06:55 CEST ActionAid ActionAid & Pantaluren.se lanserar ett samarbete där man kan ”panta” sin gamla iPhone. Genom att donera ”panten” till ActionAid bidrar man till att flickor och kvinnor kan ta kontroll över sina liv och kräva sina rättigheter. Av de som byter till en ny mobil i Sverige är det idag inte ens en av tio som säljer den vidare på nätet. Nu kan man göra en insats för världens kvinnor och miljön samtidigt.

Försvarsminister Karin Enström uppvaktas om kvinnors säkerhet i Afghanistan

2013-04-24 08:58 CEST Kvinna till Kvinna Idag uppvaktar representanter från Kvinna till Kvinna, Operation 1325, Svenska Afghanistankommittén samt ENNA, ett nätverk för europeiska organisationer verksamma i Afghanistan, försvarsminister Karin Enström. Syftet med mötet är att diskutera vilka insatser som måste göras för att stärka kvinnors säkerhet och möjligheter att delta i fredsprocessen i Afghanistan.

Afrikanska kvinnor mobiliserar

2013-04-23 11:12 CEST Kvinna till Kvinna För att överbrygga missförstånd och förbättra samarbete mellan politiker och aktivister har idag ett fyrtiotal kvinnor från sex afrikanska länder samlats i Ugandas huvudstad Kampala.

2013-04-16 12:14 CEST Kvinna till Kvinna Kvinna till Kvinna kommenterar FN:s säkerhetsråds debatt av generalsekreterarens rapport 2013 om sexuellt våld i krig och konflikt.

2013-04-15 10:30 CEST Sveriges Kvinnolobby När Anders Borg idag presenterade regeringens vårproposition menade han att Sverige klarat krisen bättre än andra europeiska länder. Mer jämställda länder brukar stå sig bättre i kriser. Vi undrar hur mycket bättre vi skulle klara oss om jämställdhet gavs prioritet? Sveriges Kvinnolobby har granskat budgetpropositionen för 2013 med särskilt fokus på den ekonomiska krisen och kvinnors livsvillkor.

2013-03-22 11:18 CET Winnet Sverige Ur uttalandet: "Om Sverige ska utvecklas och växa behöver kvinnors deltagande i arbetsliv, entreprenörskap och innovation inom alla branscher ges vikt och värde. Ett entreprenöriellt synsätt måste betyda att kvinnor och män har samma möjligheter att växa inom livets alla områden – på lika villkor!"

2013-03-18 12:01 CET Winnet Sverige I samband med att Winnet Sverige håller årsmöte och nationell konferens överlämnas organisationens inspel till den nationella digitala agendan. Dokumentet mottages av Henrik Ishihara, politisk sakkunnig hos IT-minister Anna-Karin Hatt.

2013-03-08 13:00 CET Amnesty International, svenska sektionen Varje dag dör i genomsnitt 800 kvinnor till följd av komplikationer under graviditet, förlossning eller efter osäkra aborter. För varje kvinna som dör får ytterligare 20 gånger så många allvarliga skador eller handikapp med livslångt lidande som följd. De flesta fall av mödradödlighet går att förhindra. Vad som krävs är politisk vilja att prioritera kvinnors rätt till bra vård i rätt tid.

8 mars: Kvinnors rättigheter prioriteras inte i städerna

2013-03-08 06:05 CET ActionAid Kvinnor och flickor utsätts för våld och trakasserier på offentliga platser. Det visar rapporten Women & the City från ActionAid. Kartläggningen om våld mot kvinnor och flickor i urbana miljöer och på offentliga platser berättar om vardagen för kvinnor och flickor i sex storstäder i Brasilien, Kambodja, Etiopien, Kenya, Liberia och Nepal.

2013-03-05 13:42 CET Kvinna till Kvinna