Pressmeddelanden

2013-05-06 16:19 CEST Kvinna till Kvinna Vilka är säkerhetshoten och utmaningarna för syriska kvinnor på flykt? På torsdag 9/5 håller Kvinna till Kvinna i samarbete med Rädda Barnen Libanon en workshop i Beirut för aktörer inom humanitärt bistånd om situationen för flyktingkvinnor från Syrien.

2013-05-03 09:28 CEST Sveriges Kvinnolobby 80 procent av svenskars sexköp sker utomlands. Idag lanserar Sveriges Kvinnolobby i samarbete med SKR och Roks ”Sexköpslagen 2.0”, ett upprop för ett förbud av sexköp utomlands. Sverige uppmanas att följa Norge, vilket var det första landet i världen att införa en utvidgad sexköpslag.

Kvinnlig journalist smutskastad i Azerbajdzjan

2013-05-02 10:00 CEST Kvinna till Kvinna

Lyckat möte i Uganda mellan kvinnliga aktivister och politiker i sex afrikanska länder

2013-04-25 16:00 CEST Kvinna till Kvinna

Hotas av talibaner – nekas asyl

2013-04-25 15:12 CEST Feministiskt Perspektiv Hon hävdade kvinnors rättigheter och skrev om extremisters syn på islam. Sonen drogs in i kampen mot talibaners maktövertagande. Tidigare tillhörde de själva en maktelit, men efter dödshot och attentat blev livet i Pakistan ohållbart. I Sverige nekas de asyl. Nu har Neelma Naheed Durrani gått under jorden, och hennes son Mohsen sitter i flyktingförvar.

Panta din iPhone och stärk kvinnors rättigheter

2013-04-25 06:55 CEST ActionAid ActionAid & Pantaluren.se lanserar ett samarbete där man kan ”panta” sin gamla iPhone. Genom att donera ”panten” till ActionAid bidrar man till att flickor och kvinnor kan ta kontroll över sina liv och kräva sina rättigheter. Av de som byter till en ny mobil i Sverige är det idag inte ens en av tio som säljer den vidare på nätet. Nu kan man göra en insats för världens kvinnor och miljön samtidigt.

Försvarsminister Karin Enström uppvaktas om kvinnors säkerhet i Afghanistan

2013-04-24 08:58 CEST Kvinna till Kvinna Idag uppvaktar representanter från Kvinna till Kvinna, Operation 1325, Svenska Afghanistankommittén samt ENNA, ett nätverk för europeiska organisationer verksamma i Afghanistan, försvarsminister Karin Enström. Syftet med mötet är att diskutera vilka insatser som måste göras för att stärka kvinnors säkerhet och möjligheter att delta i fredsprocessen i Afghanistan.

Afrikanska kvinnor mobiliserar

2013-04-23 11:12 CEST Kvinna till Kvinna För att överbrygga missförstånd och förbättra samarbete mellan politiker och aktivister har idag ett fyrtiotal kvinnor från sex afrikanska länder samlats i Ugandas huvudstad Kampala.

2013-04-16 12:14 CEST Kvinna till Kvinna Kvinna till Kvinna kommenterar FN:s säkerhetsråds debatt av generalsekreterarens rapport 2013 om sexuellt våld i krig och konflikt.

2013-04-15 10:30 CEST Sveriges Kvinnolobby När Anders Borg idag presenterade regeringens vårproposition menade han att Sverige klarat krisen bättre än andra europeiska länder. Mer jämställda länder brukar stå sig bättre i kriser. Vi undrar hur mycket bättre vi skulle klara oss om jämställdhet gavs prioritet? Sveriges Kvinnolobby har granskat budgetpropositionen för 2013 med särskilt fokus på den ekonomiska krisen och kvinnors livsvillkor.