Pressmeddelanden

​Så räddar bistånd liv

​Så räddar bistånd liv

2015-11-06 09:22 CET
För att finansiera det ökade flyktingmottagandet i Sverige föreslås en avräkning mot de...

​Kvinna till Kvinna lanserar kampanj för världens kvinnorättsförsvarare

​Kvinna till Kvinna lanserar kampanj för världens kvinnorättsförsvarare

2015-11-02 09:00 CET
Kvinna till Kvinnas årliga insamlingskampanj #Femdefenders pågår hela november månad fr...

Nytt skolmaterial om kvinnors rättigheter för gymnasieskolan!

Nytt skolmaterial om kvinnors rättigheter för gymnasieskolan!

2015-10-21 07:00 CEST
Sveriges Kvinnolobby har i samarbete med Kvinderådet i Danmark och Kvenréttindafélag på...

​Afrikanska fredsförhandlingar helt utan kvinnor

​Afrikanska fredsförhandlingar helt utan kvinnor

2015-10-20 10:54 CEST
Kvinna till Kvinna lanserar tillsammans med International Alert en rapport, ”Gender Aud...

Upp till bevis för feministiska regeringen i klimatförhandlingarna

Upp till bevis för feministiska regeringen i klimatförhandlingarna

2015-10-19 13:39 CEST
Idag inleds förhandlingarna i Bonn inför klimatmötet i december, COP21. Där ska världen...

Unik rapport om kvinnors fredsarbete i Syrien

Unik rapport om kvinnors fredsarbete i Syrien

2015-10-13 09:00 CEST
Trots brinnande krig bedriver Syriens kvinnorättsgrupper ett ständigt arbete för att mi...

Agendan om kvinnor, fred och säkerhet ständigt aktuell

Agendan om kvinnor, fred och säkerhet ständigt aktuell

2015-10-07 08:30 CEST
En rapport från Kvinna till Kvinna låg bland annat till grund för FNs Säkerhetsråds res...

Kvinnliga artister skänker allt gage till Kvinna till Kvinna

Kvinnliga artister skänker allt gage till Kvinna till Kvinna

2015-10-01 08:30 CEST
30 artister från nätverket Female Singer-Songwriters skänker samtliga sina gage till Kv...

Kvinnors kamp mot religiös fundamentalism

2015-09-01 12:12 CEST
Kvinnors Nätverk håller en internationell konferens om kvinnors kamp mot religiös funda...