Pressmeddelanden

​Svenska Läkaresällskapet efterlyser riktlinjer för primärpreventiva insatser på befolkningsnivå

​Svenska Läkaresällskapet efterlyser riktlinjer för primärpreventiva insatser på befolkningsnivå

2018-02-09 10:50 CET
SLS konstaterar i sitt remissvar på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för preventi...

Resursfrågan avgörande för en väl utvecklad nära vård med allmänmedicin som bas

Resursfrågan avgörande för en väl utvecklad nära vård med allmänmedicin som bas

2018-02-02 09:30 CET
En väl utvecklad nära vård, med allmänmedicin som bas, kommer att få ett stort uppdrag ...

Enhetliga priser på receptbelagda läkemedel utmärkt ur patientperspektiv

Enhetliga priser på receptbelagda läkemedel utmärkt ur patientperspektiv

2018-02-01 10:15 CET
Svenska Läkaresällskapet välkomnar utredningens förslag, i delbetänkandet SOU 2017:76, ...

Hur främjar hälso- och sjukvården hälsa hos äldre?

Hur främjar hälso- och sjukvården hälsa hos äldre?

2018-01-31 10:47 CET
​Svenska Läkaresällskapets Kommitté för prevention startade sitt arbete 2015. Syftet är...

SLS etikdelegation stöttar #utantystnadsplikt – en fråga om professionell etik

SLS etikdelegation stöttar #utantystnadsplikt – en fråga om professionell etik

2018-01-17 16:06 CET
Ett nytt år innebär nya möjligheter att förbättra sina kunskaper och insikter i profess...

Hjärtsvikt ger mycket oro och ångest

Hjärtsvikt ger mycket oro och ångest

2018-01-17 08:00 CET
Vardagen för personer med hjärtsvikt präglas av stor oro och ångest inför sjukdomen och...

För eller emot dödshjälp – bred diskussion behövs innan beslut kan fattas

För eller emot dödshjälp – bred diskussion behövs innan beslut kan fattas

2018-01-09 11:00 CET
Vi ser ett kategoriskt ställningstagande, ja eller nej till införande av dödshjälp, frå...

Hälso- och sjukvårdens styrning bör utgå från patientmötet

Hälso- och sjukvårdens styrning bör utgå från patientmötet

2017-12-21 14:13 CET
Positivt att utredningen ”Ordning och reda i vården” ser över olika möjligheter för att...

Det rör på sig i operationsvården – förbättrad återhämtning efter livmoderoperation

Det rör på sig i operationsvården – förbättrad återhämtning efter livmoderoperation

2017-12-21 09:53 CET
Hysterektomier, att operera bort livmodern, är en av de vanligaste större gynekologiska...

ST-utbildningen ska inte användas för att lösa behovet av läkararbetskraft

ST-utbildningen ska inte användas för att lösa behovet av läkararbetskraft

2017-12-01 12:52 CET
AT och ST ska baseras på framtida behov av specialister; inte användas som ett sätt at...