Nyheter

Sweden Water Research medverkar i projekt för rening av svårnedbrytbara föroreningar i avloppsvatten

2014-07-03 11:00 CEST NSVA - Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp ”Rening av svårnedbrytbara föroreningar i avloppsvatten” har beviljats stöd från Havs- och Vattenmyndigheten. Projektet ska utveckla reningsprocesser för att reducera läkemedelsrester och andra svårnedbrytbara föroreningar, som idag inte kan renas bort i de kommunala avloppsreningsverken.

Välkommen till Initiativet Hållbara Hav och Briggen Tre Kronor i Almedalen!

2014-06-26 09:12 CEST Briggen Tre Kronor/Initiativet Hållbara Hav Vem bryr sig om kemikalier, läkemedel och plaster i vårt innanhav? Lena Ek inviger miljöutställning, seminarier och hearing med morgondagens politiker under ledning av Folke Rydén. Programmet syftar till att belysa Östersjöns situation och är utarbetat i samarbete med forskare och experter vid Stockholms universitet, Kemikalieinspektionen, Läkemedelsverket, Mistra, Trossa och Mistra Pharma m.fl.

Sommarnummer av Evidens ute nu

2014-06-24 13:52 CEST Avdelningen Stöd för evidensbaserad medicin, HSF, SLL Stockholms läns läkemedelskommittés tidning Evidens om medicin och läkemedel har kommit med ett sommarnummer i dagarna. Läs bland annat om att Cochrane ger ny bild av influensaläkemedel, att uttag av smärtläkemedel sjönk efter integrativ vård och att inhalationssteroider kan ge binjurebarksvikt. Ladda ned den som pdf eller läs som blädderbar e-tidning. Redaktionen önskar Glad sommar!

2014-06-13 16:56 CEST Läkemedelsverket - Medical Products Agency EMAs säkerhetskommitté PRAC har påbörjat en granskning för att utvärdera risken för hjärt-kärlbiverkningar av läkemedel som innehåller ibuprofen när det används i höga doser under lång tid.

2014-06-12 15:34 CEST Regionalt cancercentrum syd

2014-06-11 10:04 CEST Läkemedelsverket - Medical Products Agency Absenor tabletter 300 mg avregistreras den 30 juni på företagets egen begäran. Absenor enterotabletter 300 mg och Absenor Depot depottabletter 300 mg kommer att finnas kvar på marknaden.

2014-06-05 10:56 CEST Regionalt cancercentrum syd

2014-06-05 09:59 CEST NS Sensus Vård i vård Sveriges regi orsakar 7-8 människors död varje dag. Att det är allmänt känt att i Sverige dör varje dag 7-8 svenska medborgare i vård Sveriges regi(landstingsvård/skolmedicinsk vård) pga. fel och brister inom vård Sverige och dessutom skadas ca 100 000 människor i och av att ha kontakt med vård Sverige.

Orexo vinnare av SwedenBIO Award

2014-05-21 12:39 CEST SwedenBIO När SwedenBio Awards delades ut för åttonde gången stod Orexo som vinnare. De prisas för sina insatser för svensk life science det senaste året. Priset delades ut under SwedenBIO:s årsmöte den 20 maj.

Detta hade inte hänt mig om jag varit yngre

2014-05-20 13:30 CEST Apotekarsocieteten Ny bok! Apotekarsocietetens förlag har kommit med en ny bok. Författare J Lars G Nilsson.