Nyheter

SVU-rapport 2014-16: Reduktion av läkemedel i svenska avloppsreningsverk – kunskapssammanställning (avlopp och miljö)

2014-11-21 15:56 CET Svenskt Vatten AB Kunskapssammanställning gällande metoder för reduktion av läkemedel i svenska avloppsreningsverk som Stockholm Vatten AB och VA-teknik vid Lunds Tekniska Högskola uppnådde i två stora projekt Läkemedel – förekomst i vattenmiljön, förebyggnade åtgärder och möjliga reningsmetoder och MISTRA-programmet MistraPharma fas 1. Författare: M Hörsing, C Wahlberg, P Falås, G Hey, A Ledin, J la Cour Jansen.

2014-11-07 12:25 CET Läkemedelsverket - Medical Products Agency Läkemedelsverket fick 2011 ett uppdrag inom den nationella läkemedelsstrategin att utvidga kunskapen om barns läkemedel och deras användning. Arbetet har lett till identifiering av kunskapsluckor, kartläggningar och relevanta kunskapsunderlag. Kunskapsläget är fortfarande inte tillfredsställande och ett långsiktigt åtagande krävs för att skapa fler positiva förändringar.

Viktiga nya läkemedel innebär stor ekonomisk utmaning

2014-11-04 16:15 CET Sveriges Kommuner och Landsting Landstingens samordnade införande av nya läkemedel är nu igång. Men som ett beslut från förra veckan visar måste staten öka läkemedelsbidraget för att täcka höga kostnader för läkemedel.

GaBi-priset 2013-2014 till Jonas Fagerberg

2014-11-04 10:01 CET Apotekarsocieteten

2014-10-30 16:06 CET Läkemedelsverket - Medical Products Agency Läkemedelsverket har i samråd med TLV och eHälsomyndigheten tagit fram en bestämmelse om möjligheten för en farmaceut att motsätta sig utbyte av läkemedel på apotek. Bestämmelsen har tillkommit på grund av en lagändring som träder i kraft den 1 januari 2015. Syftet med bestämmelsen är att det ska bli tydligare i vilka situationer farmaceuten kan motsätta sig utbyte.

2014-10-23 14:39 CEST Apotekarsocieteten

2014-10-17 14:50 CEST Regionalt cancercentrum syd

Rosenöpriset 2014 till Jenny Pedersen

2014-10-02 08:41 CEST Apotekarsocieteten

Vidarkliniken firar 29 år

2014-09-29 07:30 CEST Vidarkliniken För 29 år sedan öppnade Vidarkliniken sina portar och tog emot både patienter och ett uppbåd av massmedia. Sedan dess har tusentals patienter fått vård och rehabilitering med en mycket hög patienttillfredsställelse. Det är en vård som ges av legitimerade läkare och sjuksköterskor och välutbildade terapeuter.

2014-09-04 00:17 CEST Svenska Brukarföreningen HepatitPortalens nyhetsbrev för September 2014 innehåller bl.a. artiklar om ett nytt godkänt läkemedel, vi frågar folk på stan vad de vet om hepatit C, att brist på vitamin D kan förvärra leverskada och ett orealistiskt påstående att hepatit C kan utrotas inom 20 år.