Nyheter

Detta hade inte hänt mig om jag varit yngre

2014-05-20 13:30 CEST Apotekarsocieteten Ny bok! Apotekarsocietetens förlag har kommit med en ny bok. Författare J Lars G Nilsson.

2014-05-15 10:58 CEST Ytterjärna Forum I en unik registerstudie har forskare nu visat att användningen av smärtlindrande läkemedel efter 90 dagar minskade till hälften för smärtpatienter som fått integrativ vård hos Vidarkliniken. I studien jämförde man också med motsvarande, matchade patienter som fått ”vanlig vård” där förskrivningen av smärtläkemedel istället nästan fördubblades.

2014-04-23 22:14 CEST Läkemedelsverket - Medical Products Agency Förutom cancerläkemedlet Herceptin (trastuzumab) har även partier av cancerläkemedlet Alimta (pemetrexed) och av det antiinflammatoriska läkemedlet Remicade (infliximab) stulits i Italien. Utredningen fortsätter.

2014-04-22 17:24 CEST Apotekarsocieteten För att stimulera forskning inom läkemedelsområdet utlyser Apotekarsocieteten tre priser för bästa doktorsavhandlingar framlagda vid svenskt universitet; GaBi-priset, Phabian Award och Rosenön Award.

Studie visar halverad förskrivning av smärtläkemedel efter vård på Vidarkliniken

2014-04-15 11:41 CEST Vidarkliniken I en unik registerstudie har forskare nu visat att användningen av smärtlindrande läkemedel efter 90 dagar minskade till hälften för smärtpatienter som fått integrativ vård hos Vidarkliniken. I studien jämförde man också med motsvarande, matchade patienter som fått ”vanlig vård” där förskrivningen av smärtläkemedel istället nästan fördubblades.

2014-04-11 15:58 CEST Läkemedelsverket - Medical Products Agency EMA:s säkerhetskommitté PRAC har granskat riskerna när olika typer av läkemedel som påverkar reninangiotensinsystemet (RAS) kombineras. Dessa läkemedel tillhör grupperna angiotensinreceptorblockerare (ARB), angiotensin converting enzymhämmare (ACE-hämmare) och reninhämmare så som aliskiren bör inte kombineras.

2014-04-04 09:36 CEST Regionalt cancercentrum syd

Mer jämlik vård och bättre användning av nya läkemedel

2014-03-31 15:45 CEST Sveriges Kommuner och Landsting Nya läkemedel till rätt patienter, i hela landet. Det syftar projektet "Ordnat införande i samverkan" till, vars slutrapport nu lämnats till Socialdepartementet.

2014-03-07 15:01 CET Läkemedelsverket - Medical Products Agency En EU-gemensam granskning av läkemedel som innehåller zolpidem som används för korttidsbehandling av sömnlöshet har slutförts. Nyttan med zolpidem fortsätter att överväga riskerna, men produktinformationen uppdateras med nya rekommendationer för att ytterligare minska den sedan tidigare kända risken för nedsatt körförmåga och vakenhet (inklusive sömngång) dagen efter intag.

Apotekarsocieteten utlyser stipendier inom läkemedelsområdet för vidareutbildning, forskning och farmacihistorisk verksamhet

2014-03-03 13:30 CET Apotekarsocieteten Stipendier utlyses från flertalet av Apotekarsocietetens stiftelser med sista ansökningsdag 31 mars.