Nyheter

2013-12-11 16:40 CET Läkemedelsverket - Medical Products Agency Den europeiska läkemedelsmyndighetens säkerhetskommitté PRAC har avslutat en granskning av läkemedlen Kogenate Bayer och Helixate NexGen. Man konstaterar att aktuella data inte bekräftar en ökad risk att tidigare obehandlade patienter med hemofili A (en variant av blödarsjuka) utvecklar antikroppar mot dessa läkemedel jämfört med andra faktor VIII-preparat.

Nya redskap för studier och behandling av blodbrist

2013-11-26 10:46 CET Ragnar Söderbergs stiftelse Ragnar Söderbergs stiftelse presenterar de sex utvalda Ragnar Söderbergforskare i medicin 2013. Först ut är Johan Flygare, Lunds universitet, vars forskningsfokus ligger på nya redskap för studier och behandling av blodbrist, sjukdomstillståndet som kallas för anemi. Läs mer och se den 3 minuter långa filmen om Flygares forskning!

2013-11-15 13:58 CET Läkemedelsverket - Medical Products Agency Nya europeiska regler gör det nu möjligt att hämta ut sin receptbelagda medicin i hela Europa. Läkemedelsverket är klar med sin vägledning om vad som gäller och hur läkare och apotek ska gå till väga.

Ny överenskommelse om former för samverkan

2013-11-15 13:30 CET Sveriges Kommuner och Landsting Branschorganisationerna för de företag som arbetar med läkemedel och teknik inom medicinområdet samt Sveriges Kommuner och Landsting, har kommit överens om gemensamma regler för samverkan inom den offentligt finansierade hälso- och sjukvården.

2013-11-13 16:23 CET Läkemedelsverket - Medical Products Agency Enligt beslut från Europakommissionen har orala läkemedel innehållande ketokonazol för behandling av svampinfektioner avregistrerats inom hela EU den 11 november 2013 på grund av risken för leverskador.

2013-11-08 18:11 CET Läkemedelsverket - Medical Products Agency En kvalitetsdefekt har upptäckts i vissa tillverkningssatser av injektionspennan Jext som används vid akut allergisk reaktion. Felet medför att inget läkemedel sprutas ut. Patienter som är ordinerade detta läkemedel bör alltid ha med sig 2 pennor och skall snarast uppsöka sjukvård efter användning av pennan.Om adrenalinpenna av annat fabrikat förskrivs krävs ny instruktion av sjukvårdspersonal.

2013-11-04 15:53 CET Läkemedelsverket - Medical Products Agency De biverkningsrapporter som skickas från den svenska sjukvården har sedan 70-talet hanterats i biverkningssystemet SWEDIS. Den 30 oktober togs ett stort första steg i att modernisera systemet då en ny IT-plattform för biverkningsrapporter avseende humanläkemedel och kosmetikaprodukter driftsattes på Läkemedelsverket.

2013-10-29 09:28 CET Läkemedelsverket - Medical Products Agency Läkemedelsverkets granskningsrapport om ögonfransserum är klar. Granskningen visar att en tredjedel av de analyserade produkterna innehöll läkemedelssubstanser, prostaglandinanaloger (PGA). De ska inte finnas i kosmetiska produkter.

2013-10-28 08:57 CET Läkemedelsverket - Medical Products Agency Produktionsstörningar har medfört att vissa produktionssatser av NovoMix 30 Penfill och NovoMix 30 FlexPen 100 E/mL injektionsvätska, suspension i förfylld injektionspenna återkallas i oktober 2013. Vid kontroll har det visat sig att ingen av dessa felaktiga produktionssatser har distribuerats i Sverige.

2013-10-24 12:41 CEST Läkemedelsverket - Medical Products Agency Läkemedelsverket har i anslutning till ett expertmöte om läkemedelsbehandling vid schizofreni utarbetat en ny behandlingsrekommendation.