Pressmeddelanden

Ny rapport visar: Så drabbas äldre av brister i läkemedelskedjan

Ny rapport visar: Så drabbas äldre av brister i läkemedelskedjan

2019-04-25 14:49 CEST
Ny statistik från Socialstyrelsen visar att svenskarna tar allt fler läkemedel. Samtidi...

Apotekarsocieteten kraftsamlar för att återupprätta svensk apoteksforskning

Apotekarsocieteten kraftsamlar för att återupprätta svensk apoteksforskning

2019-02-28 08:15 CET
Apotekarsocieteten har samlat en expertgrupp för att återuppta den forskning om apoteke...

Stipendium till apoteksforskning om hur kunder kan ta en aktiv roll i rådgivningen om läkemedel

Stipendium till apoteksforskning om hur kunder kan ta en aktiv roll i rådgivningen om läkemedel

2018-12-06 08:59 CET
Apotekarsocietetens stipendium för apoteksforskning tilldelas Karin Svensberg, verksam ...

Dags att nominera till priset för Bästa patientinformation 2018

Dags att nominera till priset för Bästa patientinformation 2018

2018-06-12 08:29 CEST
Nu är det dags att nominera till priset för Bästa patientinformation 2018. Syftet med...

Apotekarsocieteten i upprop på DN Debatt

Apotekarsocieteten i upprop på DN Debatt

2018-05-08 08:37 CEST
Apotekarsocieteten är en av de företrädare för vård, forskning och företag som undertec...

Läkemedelsverket: Långvarig smärta är ett vanligt problem för både barn, ungdomar och vuxna

Läkemedelsverket: Långvarig smärta är ett vanligt problem för både barn, ungdomar och vuxna

2017-06-14 10:12 CEST
Idag publiceras nya behandlingsrekommendationer för patienter med långvarig eller återk...

Effektiva behandlingar finns för depression och ångestsjukdomar

Effektiva behandlingar finns för depression och ångestsjukdomar

2016-12-08 09:09 CET
Läkemedelsverket publicerar idag rekommendationer för läkemedelsbehandling vid depressi...

Bättre uppföljning för barn och ungdomar som får neuroleptika

Bättre uppföljning för barn och ungdomar som får neuroleptika

2016-06-22 09:10 CEST
Läkemedelsverket publicerar idag nya rekommendationer för hur neuroleptika bör användas...