Pressmeddelanden

Kung Chulalongkorns minnesbyggnad - en levande historia och en symbol av över 100 års vänskap!

2015-11-23 23:19 CET Destination Ragundadalen På uppdrag av Ragunda kommun deltog Destination Ragundadalen tillsammans med Sollefteå Kommun på en arrangerad studieresa av STCC till Bangkok, Thailand. Syftet med studieresan för Destination Ragundadalen var att besöka de olika intressenterna däribland Thai-Swedish Relationship Foundation 1897 (TSFR-1897) vilka låg bakom initiativet till uppförandet av den Thailändska Paviljongen i Sverige.

Entreprenörskap i utbildningen: Lär för en osäker framtid

2015-11-18 11:29 CET ESBRI Varför pratas det så mycket om entreprenöriellt lärande? Vad handlar det om, och vilka är fördelarna? Forskarna Mats Lundqvist och Karen Williams Middleton beskriver det som ”lärande genom att skapa värde för andra”. Ett lärande för framtiden. 19 november föreläser de på Estrad i Stockholm. Mer på www.esbri.se

Unik konferens i Linköping om mäthysterin

2015-11-17 06:00 CET Bildningsförbundet Östergötland Idag samlas 400 personer i Linköping på en unik konferens för att diskutera vad mäthysterin gör med samhället och med folkbildningen. I år kommer bland andra den brittiske politiska rådgivaren Simon Anholt, kulturdebattören Stina Oscarsson, artisten Behrang Miri och framtidsanalytikern Troed Troedson.

2015-11-09 07:38 CET Uppsala universitet Flerspråkiga förskolebarn är extra hjälpta av pekplattor. Med hjälp av dem kan de få höra böcker på sitt andra modersmål, använda pedagogiska appar och kommunicera med barn på andra förskolor via t ex Skype – en insats som är viktig inte minst för de barn som talar ett minoritetsspråk. Det visar en ny licentiatavhandling från Uppsala universitet.

Språkundervisning via internet – en fråga för alla

2015-09-15 13:31 CEST Örebro universitet Kan man läsa språk på distans när man inte kan se varandra? Vad händer mellan studenter som använder internet som miljö för sitt lärande? I sin avhandling i pedagogik från Örebro universitet visar Giulia Messina Dahlberg att förståelse för hur kommunikationen ser ut i det digitala klassrummet ökar förutsättningarna för att språkundervisning över internet ska bli en utbildning för alla.

​Boknytt - Lärandematriser som får eleven att förstå och som underlättar för läraren

2015-08-31 08:59 CEST Gothia Fortbildning I boken Lärandematriser – Att få eleven att förstå, visar författaren Johan Alm en ny typ av matriser som kan öka elevernas lärande och förenkla för lärarna. Med hjälp av aktuell forskning och egna idéer, skapar han pedagogiska verktyg i ett nytt matrisformat.

Ny bok om hur återkoppling påverkar elevers resultat

2015-08-11 15:29 CEST Gothia Fortbildning Elever faller igenom för att de förväntas klara studierna självständigt. Och lärarna blir stressade av att inte kunna ordna individuella lösningar för alla som behöver. Helena Wallberg har skrivit nya boken Återkoppling för utveckling och förklarar varför och hur aktiv återkoppling leder lärandet framåt och stöttar elevernas lärprocess.

Entreprenörskap i skolan – allt annat än flum

2015-06-15 13:40 CEST ESBRI Vad är det vi pratar om, när vi pratar om ”entreprenörskap i skolan”? Ska alla barn bli företagare? Och vad är egentligen ”entreprenöriellt lärande”? - Folk i skolsystemet måste inse att entreprenörskap är nära besläktat med att vara företagsam. Att ta sig för något. Det behöver inte alls handla om att starta företag, säger professor Bengt Johannisson i Entré nr 2-2015.

Interactive Institute Swedish ICT utvecklar Makerspace i skolan

2015-06-03 06:00 CEST Interactive Institute Swedish ICT Makerrörelsen har de senaste åren vuxit explosionsartat i Sverige. Nu ska Interactive Institute Swedish ICT på nationell nivå arbeta med projektet Makerspace i skolan där metodikerna lärs ut och studeras.

Attraktiva utemiljöer för lek, lärande och utveckling

2015-05-29 10:15 CEST Teknologisk Institut Går det att få leklust, säkerhet och förtätning av staden att gå hand i hand? Runt om i landet pågår och planeras det för framtidens lekplatser. För dig som arbetar med att planera lekplatser behövs därför spetsad kompetensutveckling som kan göra dig ännu bättre rustad för att skapa Sveriges bästa lekplatser.