Pressmeddelanden

Språkundervisning via internet – en fråga för alla

2015-09-15 13:31 CEST Örebro universitet Kan man läsa språk på distans när man inte kan se varandra? Vad händer mellan studenter som använder internet som miljö för sitt lärande? I sin avhandling i pedagogik från Örebro universitet visar Giulia Messina Dahlberg att förståelse för hur kommunikationen ser ut i det digitala klassrummet ökar förutsättningarna för att språkundervisning över internet ska bli en utbildning för alla.

​Boknytt - Lärandematriser som får eleven att förstå och som underlättar för läraren

2015-08-31 08:59 CEST Gothia Fortbildning I boken Lärandematriser – Att få eleven att förstå, visar författaren Johan Alm en ny typ av matriser som kan öka elevernas lärande och förenkla för lärarna. Med hjälp av aktuell forskning och egna idéer, skapar han pedagogiska verktyg i ett nytt matrisformat.

Ny bok om hur återkoppling påverkar elevers resultat

2015-08-11 15:29 CEST Gothia Fortbildning Elever faller igenom för att de förväntas klara studierna självständigt. Och lärarna blir stressade av att inte kunna ordna individuella lösningar för alla som behöver. Helena Wallberg har skrivit nya boken Återkoppling för utveckling och förklarar varför och hur aktiv återkoppling leder lärandet framåt och stöttar elevernas lärprocess.

Entreprenörskap i skolan – allt annat än flum

2015-06-15 13:40 CEST ESBRI Vad är det vi pratar om, när vi pratar om ”entreprenörskap i skolan”? Ska alla barn bli företagare? Och vad är egentligen ”entreprenöriellt lärande”? - Folk i skolsystemet måste inse att entreprenörskap är nära besläktat med att vara företagsam. Att ta sig för något. Det behöver inte alls handla om att starta företag, säger professor Bengt Johannisson i Entré nr 2-2015.

Interactive Institute Swedish ICT utvecklar Makerspace i skolan

2015-06-03 06:00 CEST Interactive Institute Swedish ICT Makerrörelsen har de senaste åren vuxit explosionsartat i Sverige. Nu ska Interactive Institute Swedish ICT på nationell nivå arbeta med projektet Makerspace i skolan där metodikerna lärs ut och studeras.

Attraktiva utemiljöer för lek, lärande och utveckling

2015-05-29 10:15 CEST Teknologisk Institut Går det att få leklust, säkerhet och förtätning av staden att gå hand i hand? Runt om i landet pågår och planeras det för framtidens lekplatser. För dig som arbetar med att planera lekplatser behövs därför spetsad kompetensutveckling som kan göra dig ännu bättre rustad för att skapa Sveriges bästa lekplatser.

2015-05-26 15:29 CEST Västerås stad Idag har grundskolenämnden i Västerås fattat beslut om hållbara skolor. Beslutet påverkar de kommunala skolorna på Bäckby, Pettersberg, Rönnby och Önsta-Gryta.

Chalmers ger en mooc om hållbarhet i vardagen

2015-05-26 07:00 CEST Chalmers tekniska högskola Den 8 juni startar ChalmersX sin andra mooc, Sustainability in everyday life. Kursen vänder sig till alla, oavsett utbildningsnivå, som vill lära sig att leva mer hållbart och miljövänligt. ChalmersX första mooc, som handlar om supermaterialet grafen, har hittills lockat drygt 8000 deltagare världen över.

30 timmars förskola införs i Väsby

2015-05-21 10:20 CEST Upplands Väsby kommun Upplands Väsby kommun fortsätter att satsa på barnen. På onsdagen beslutade utbildningsnämnden att alla barn har rätt att vara 30 timmar på förskolan jämfört med dagens 15 timmar. Ändringen ger både barn och föräldrar bättre förutsättningar och gäller från den 1 september 2015.

2015-05-20 09:28 CEST Västerås stad Imorgon den 21 maj är det Förskolans dag och det uppmärksammar många förskolor runt om i Sverige. Här kan du läsa mer om hur dagen firas på de kommunala förskolorna här i Västerås.