Pressmeddelanden

Svarta Tavlan - om konst och lärande

2013-09-27 12:17 CEST Artipelag Med datorns intåg i våra skolor har den svarta tavlan nästan försvunnit från undervisningen. Men i konsten har den varit en viktig del för att betona konstens position som en förmedlare av kunskap.

2013-09-26 13:09 CEST Sigtuna kommun Tisdagen den 24 september genomförde Sigtuna kommun "LÄRFORUM 2013", där de kommunala grundskolelärarna och fritidspedagogerna deltog. Arrangemanget var ett led i Sigtuna kommuns satsning Sigtunaboxen, som innehåller bedömning för lärande (BFL), Informations- och kommunikationsteknik (IKT) samt Språkutvecklande arbetssätt (SUA).

Nordisk plattform på Kolmården

2013-09-25 11:23 CEST Kolmården Det internationella projektet ”Nordisk plattform” går för andra gången av stapeln på Kolmården. Den 23–27 september besöker ca hundra elever från Sverige, Danmark, Norge och Färöarna Kolmårdens Djurpark.

2013-09-24 08:30 CEST Sigtuna kommun Slutbetygen för årskurs 9 i de kommunala skolarna har försämrats såväl när det gäller meritvärde (snittbetyg), andel elever som har betyg i alla ämnen och behörighet till gymnasiet jämfört med 2012. Spridningen i resultat är mycket stor och vissa skolor fortsätter ha relativt höga resultat. Och meritvärdet är högt för årskurs 6.

2013-09-18 13:32 CEST Sigtuna kommun Under onsdag förmiddag presenterades det utvecklingsprogram för förskolan och fritidshemmen, som tagits fram av en blocköverskridande grupp bestående av skolpolitiker från Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Folkpartiet.

2013-09-13 08:30 CEST Sigtuna kommun Under torsdagen invigde Bygg- och trafiknämndens ordförande Ronnie Lundin (S), tillsammans med elever, en mer trafiksäker miljö vid Norrbacka förskola och skola. Efter dialog med barn, föräldrar och personal har parkeringar och infart till skolområdet byggts om och förbättrats.

Pedagogisk digital kompetens bland lärare utforskas i nytt samarbetsprojekt

2013-09-10 08:59 CEST Umeå universitet Forskare och lärare vid Umeå universitet, SLU (Sveriges lantbruksuniversitet), Vasa universitet, Åbo Akademi, Svenska Handelshögskolan i Vasa, Vasa yrkeshögskola och Yrkeshögskolan Novia undersöker vilken pedagogisk kompetens utbildare behöver för att säkerställa hög kvalitet i undervisning, utbildning, kompetensutveckling och vidareutbildning via Internet.

2013-09-02 14:05 CEST Sigtuna kommun Den blocköverskridande kommunledningen (Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Centerpartiet) välkomnar att Ericsson, en världsledande leverantör av utrustning och tjänster inom telekommunikation, valt att etablera en ny högteknologisk anläggning i Rosersberg i Sigtuna kommun.

2013-08-30 10:22 CEST Lin Education En gång i tiden återspeglade klassrummet framtiden, böcker och pennan var ett medel som var få förunnat. Så är det inte idag. När vi talar om läromedel dras genast paralleller till en bok, en lärobok. Men vad är egentligen ett lärande medel i den kontext vi lever i idag?

2013-08-30 10:13 CEST Sigtuna kommun Den blocköverskridande kommunledningen i Sigtuna kommun (Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Centerpartiet) utvecklar SFI (Svenska för invandrare) till en individanpassad introduktionsprocess, för att förbättra möjligheterna för nyanlända kommuninvånare att snabbt kunna bli delaktiga i samhället.