Pressmeddelanden

Vittra Telefonplan växer

2013-08-13 15:12 CEST AcadeMedia Vittra Telefonplans verksamhet fortsätter att växa. I höst påbörjas byggandet av en ny 1700 kvadratmeter stor lokal som ska stå färdig till skolstarten i augusti 2014. Då kommer skolan att rymma 450 barn och elever.

Pressinbjudan: Pedagog och författare James Nottingham föreläser  för  Linköpingslärare

2013-08-09 14:55 CEST Linköpings kommun Linköpings 1 200 grundskollärare får chansen att höra pedagogen och författaren James Nottingham tala om hur forskningsresultat kan omsättas i praktisk handling i klassrummet.

2013-07-02 13:43 CEST DIU – Datorn i utbildningen Utbildningsdepartementet behöver komplettera den lagda SOU med ett internationellt perspektiv och med en fördjupad analys av de nätbaserade möjligheterna. Skolverket bör • få i uppdrag att följa det internationella utvecklingsarbetet inom området. • få i finansierat uppdrag att bedriva eller medverka i försök med nätbaserade kurser och nätbaserad examination och prov.

2013-07-01 23:46 CEST Hundens UtbildningsAkademi HUA AB Mellan den 1 och 5 juli 2013 träffas några hundtränare i Brösarp för att få undervisning av höns, så att de kan bli bättre på att lära sin hundar. Djur hjälper människor att lära, så att människa kan lära djur!

2013-06-28 11:44 CEST Sigtuna kommun För Sigtuna kommun är frågor om jobb, miljö och samarbete med näringslivet viktiga. På riktigt. Därför arrangerar Sigtuna tre seminarier som berör de frågorna i Almedalen 2013.

2013-06-14 13:06 CEST Ronneby kommun 2013-06-15. Vi upprepar succén. För andra året i rad går konferensen "Learning is the shit" av stapeln mitt i Brunnsparken i Ronneby. Under två dagar, 17 och 18 juni, kommer 250 deltagare att få uppleva en blandning av inspirerande föreläsningar, lärorika workshops och deltagarbaserad unconference.

Läroverket inleder samarbete med Unikum - unikt lärande AB

2013-06-14 09:00 CEST Läroverket Kommunikation kring lärandeprocesserna är en avgörande fråga för alla som arbetar i en pedagogisk verksamhet, oavsett om det gäller förskola eller skola. Att synliggöra barns utveckling, främja ett formativt arbetssätt och ha en smidig dialog med hemmen strävar alla efter. För att ge förskolor och skolor stöd i det arbetet inleder Läroverket och Unikum - Unikt lärande AB ett samarbete.

2013-06-13 13:00 CEST Sigtuna kommun I år delas för första gången utmärkelser ut till elever i årskurs 6, 9 samt avgångsklassen på Arlandagymnasiet, som består av ett diplom och en prissumma, på 500 kr (åk 6), 750 kr (åk 9) respektive 1 000 kr (gymnasiet), och syftar till att stimulera till resultatförbättringar och högre måluppfyllelse på kommunens skolor. Kriterier för utmärkelserna har arbetats fram av eleverna själva.

2013-06-10 11:18 CEST Sigtuna kommun Under 2013 genomför Sigtuna kommun för första gången sommarskolor för barn i förberedelseklasser årskurserna 6-9. Syftet är att, genom en intensiv språkträning med utbildade lärare och fritidsaktiviteter tillsammans med andra barn och vuxna, förbättra språkkunskaperna och möjliggöra en snabbare inslussning i ordinarie undervisning till höstterminen.

2013-06-05 11:12 CEST Linköpings universitet (LiU) Förutsättningar för utveckling och innovation i arbetslivet är temat för en konferens som hålls i Linköping den 11 – 14 juni. Anställda som själva utvecklar idéer för att förbättra sitt arbete, förutsättningar för att driva företag i östra Afrika och effekter av stora projekt är exempel på vad som ska belysas.