Pressmeddelanden

Nya sajten Film och Skola utökar med hundratals spelfilmer

2014-03-31 14:00 CEST Swedish Film AB Från och med den 31 mars utökas sajten Film och Skola med strömmande spelfilm via Swedish Film Licens. Hundratals spelfilmstitlar erbjuds i ett första steg och antalet kommer att växa successivt till cirka 1200 spelfilmer. Den nya användarvänliga webbtjänsten erbjuder därmed en helhetslösning med sammanlagt nära 1000 utbildningsfilmer och spelfilmer gentemot skolor i Sverige.

Release ny publikation: Planera för det oförutsedda - metodik för rörligt lärande

2014-03-25 16:14 CET Riksutställningar Närmare två tusen personer har deltagit i Lab 13:s workshops. Nu är det release för publikationen Planera för det oförutsedda - metodik för rörligt lärande, där vi delar med oss av workshopmetoder, erfarenheter och idéer. Läs på webben eller ladda ner.

2014-03-13 09:43 CET Studybuddy Sedan 2004 har Studybuddy gett mängder av studenter meriterande extrajobb som läxhjälpare och privatlärare. Nu satsar företaget på att också hjälpa sina medarbetare vidare i karriären, genom att erbjuda stöd av professionella rekryterare.

2014-03-11 09:34 CET Chalmers tekniska högskola I dagarna utannonseras för första gången en tjänst som är en kombination av rollen som ingenjör med ett läraruppdrag i ämnena matematik, fysik, kemi och teknik. Förhoppningen är att tjänsten ska stå modell för framtiden och lösa en del av lärarbristen inom dessa ämnen.

2014-02-25 11:30 CET Specialpedagogiska skolmyndigheten En skola som funkar är också en tillgänglig skola, som utgår från elevernas behov och ger alla en chans att trivas och lyckas. Till det behövs verktyg som fungerar i praktiken. Ett helt paket med sådana verktyg presenteras under Specialpedagogiska skolmyndighetens och Handikappförbundens gemensamma konferens Tillgänglighet får skolan att funka, den 3 april i Stockholm.

Polismuseets pedagogiska program för högstadiet/gymnasiet VT2014

2014-02-06 13:53 CET Polismuseet Vilken är polisens roll i en demokrati? Vilka värderingar har just din klass kring droger och civilkurage?Varför skapades det en poliskår i mitten av 1850-talet? Polismuseets visningar och aktiviteter svarar mot flera av kursmålen på högstadiet och gymnasiet. Lägg en annorlunda och stimulerande lektion hos oss. Uppnå dina kursmål på Polismuseet.

2014-01-30 14:26 CET Sida Stora framsteg har gjorts för att skriva in fler barn i skolan - globalt är det idag nio av tio barn som börjar grundskolan. Men motsvarande snabba framsteg har inte gjorts för att förbättra inlärningsresultaten. Enligt Unesco står vi inför en global lärandekris. Sida, Utbildningsdepartementet och Lärarförbundet bjuder in till lanseringen av Education for All Global Monitoring Report 2013/14.

Ökad delaktighet när elever samarbetar

2014-01-07 07:40 CET Specialpedagogiska skolmyndigheten När elever får kunskap och verktyg kan de göra sina kamrater delaktiga. Det visar en ny studie om samarbetsorienterat lärande med vägledande kamrater. Vägledande kamrat innebär att eleverna stödjer och uppmuntrar varandra. Studien prövade om man kan påverka delaktigheten i idrottsundervisningen för elever med rörelsehinder. Resultaten är positiva och lärdomarna kan tillämpas även på andra områden.

2013-11-27 10:08 CET Hjälpmedelsinstitutet Konferens tisdagen den 3 december kl. 09.30–16.30, Aula Nordica i Umeå. Cirka 15 procent av alla elever i gymnasieskolan i Sverige har kognitiva svårigheter, många av dem saknar diagnos. Med relativt små insatser med bland annat teknikstöd går det att öka elevers motivation och möjlighet att nå målen i skolan. Men kunskapen om kognitiva svårigheter och teknikstöd behöver öka.

Utvalda tomter i Vallastaden släppta till Kommunens tomtkö

2013-11-25 10:20 CET LinköpingsBo2017 I Vallastaden finns någonting för de flesta. Bostäder planeras för så väl unga som gamla, studentbostäder varvat med förskolor och äldreboenden, med radhus och småhustomter för den lilla och den stora familjen och seniorbostäder. Tomtförmedlingen presenterar här 6 stycken tomter för friliggande småhus samt 7 stycken tomter för rad/parhus.