Pressmeddelanden

Release ny publikation: Planera för det oförutsedda - metodik för rörligt lärande

2014-03-25 16:14 CET Riksutställningar Närmare två tusen personer har deltagit i Lab 13:s workshops. Nu är det release för publikationen Planera för det oförutsedda - metodik för rörligt lärande, där vi delar med oss av workshopmetoder, erfarenheter och idéer. Läs på webben eller ladda ner.

2014-03-20 10:58 CET Svenska Riksorganisationen för Distansutbildning Utbildning kommer att vara ett av de tyngre ämnena i valdebatten. Därför är det glädjande att att det nu ordnas en rad olika hearings kring utbildningsfrågorna. Inte minst Nya Vägar seminariet ett spännande politikermöte på Riksdagen den 26 mars kl 11.00, http://www.nyavagar.se/. Där kommer det bli en mycket intressant diskussion om nya vägar för lärande som MOOCs och Flipped Classroom.

2014-03-13 09:43 CET Studybuddy Sedan 2004 har Studybuddy gett mängder av studenter meriterande extrajobb som läxhjälpare och privatlärare. Nu satsar företaget på att också hjälpa sina medarbetare vidare i karriären, genom att erbjuda stöd av professionella rekryterare.

2014-03-11 09:34 CET Chalmers tekniska högskola I dagarna utannonseras för första gången en tjänst som är en kombination av rollen som ingenjör med ett läraruppdrag i ämnena matematik, fysik, kemi och teknik. Förhoppningen är att tjänsten ska stå modell för framtiden och lösa en del av lärarbristen inom dessa ämnen.

2014-02-25 11:30 CET Specialpedagogiska skolmyndigheten En skola som funkar är också en tillgänglig skola, som utgår från elevernas behov och ger alla en chans att trivas och lyckas. Till det behövs verktyg som fungerar i praktiken. Ett helt paket med sådana verktyg presenteras under Specialpedagogiska skolmyndighetens och Handikappförbundens gemensamma konferens Tillgänglighet får skolan att funka, den 3 april i Stockholm.

Polismuseets pedagogiska program för högstadiet/gymnasiet VT2014

2014-02-06 13:53 CET Polismuseet Vilken är polisens roll i en demokrati? Vilka värderingar har just din klass kring droger och civilkurage?Varför skapades det en poliskår i mitten av 1850-talet? Polismuseets visningar och aktiviteter svarar mot flera av kursmålen på högstadiet och gymnasiet. Lägg en annorlunda och stimulerande lektion hos oss. Uppnå dina kursmål på Polismuseet.

2014-01-30 14:26 CET Sida Stora framsteg har gjorts för att skriva in fler barn i skolan - globalt är det idag nio av tio barn som börjar grundskolan. Men motsvarande snabba framsteg har inte gjorts för att förbättra inlärningsresultaten. Enligt Unesco står vi inför en global lärandekris. Sida, Utbildningsdepartementet och Lärarförbundet bjuder in till lanseringen av Education for All Global Monitoring Report 2013/14.

Rekord för Lin Educations närvaro under BETT i London

2014-01-27 13:44 CET Lin Education 509 deltagare valde att resa med Lin Education till BETT-veckan i London. På plats erbjöds hela 9 olika spår som utspelade sig över hela staden, bl.a. på Museum of London, HMS Belfast, Greenwich Observatory, medlemsklubben Home House och självklart även på BETT-mässan, där vi lät vår reseledare Dogge Doggelito träffa Storbritanniens utbildningsminister Michael Gove.

2014-01-27 09:43 CET Studybuddy Studybuddy har under hösten 2013 valt att bli ett vänföretag till Stockholms Stadsmission. Organisationen tar nu nya krafttag och utökar sitt bidrag under 2014. Fokus har och kommer fortsätta ligga på finansiellt stöd samt studiehjälp till unga.

Ökad delaktighet när elever samarbetar

2014-01-07 07:40 CET Specialpedagogiska skolmyndigheten När elever får kunskap och verktyg kan de göra sina kamrater delaktiga. Det visar en ny studie om samarbetsorienterat lärande med vägledande kamrater. Vägledande kamrat innebär att eleverna stödjer och uppmuntrar varandra. Studien prövade om man kan påverka delaktigheten i idrottsundervisningen för elever med rörelsehinder. Resultaten är positiva och lärdomarna kan tillämpas även på andra områden.