Pressmeddelanden

Studybuddy fortsätter att stödja Stockholms Stadsmissions verksamhet - Unga Station

2014-01-27 09:43 CET Studybuddy Studybuddy har under hösten 2013 valt att bli ett vänföretag till Stockholms Stadsmission. Organisationen tar nu nya krafttag och utökar sitt bidrag under 2014. Fokus har och kommer fortsätta ligga på finansiellt stöd samt studiehjälp till unga.

Ökad delaktighet när elever samarbetar

2014-01-07 07:40 CET Specialpedagogiska skolmyndigheten När elever får kunskap och verktyg kan de göra sina kamrater delaktiga. Det visar en ny studie om samarbetsorienterat lärande med vägledande kamrater. Vägledande kamrat innebär att eleverna stödjer och uppmuntrar varandra. Studien prövade om man kan påverka delaktigheten i idrottsundervisningen för elever med rörelsehinder. Resultaten är positiva och lärdomarna kan tillämpas även på andra områden.

2013-11-27 10:08 CET Hjälpmedelsinstitutet Konferens tisdagen den 3 december kl. 09.30–16.30, Aula Nordica i Umeå. Cirka 15 procent av alla elever i gymnasieskolan i Sverige har kognitiva svårigheter, många av dem saknar diagnos. Med relativt små insatser med bland annat teknikstöd går det att öka elevers motivation och möjlighet att nå målen i skolan. Men kunskapen om kognitiva svårigheter och teknikstöd behöver öka.

Utvalda tomter i Vallastaden släppta till Kommunens tomtkö

2013-11-25 10:20 CET LinköpingsBo2017 I Vallastaden finns någonting för de flesta. Bostäder planeras för så väl unga som gamla, studentbostäder varvat med förskolor och äldreboenden, med radhus och småhustomter för den lilla och den stora familjen och seniorbostäder. Tomtförmedlingen presenterar här 6 stycken tomter för friliggande småhus samt 7 stycken tomter för rad/parhus.

2013-10-15 15:38 CEST Regionförbundet Örebro Imorgon träffas politiker, skolledare och utbildningssamordnare från länet för att diskutera hur våra skolor kan förbättras. Tidigare i höstas kunde regionförbundet konstatera att resultaten i länets skolor hade stor förbättringspotential. Morgondagens möte med fokus på skolutveckling är ett led i det viktiga arbetet att förbättra länets skolresultat.

Positiva Projekt inspirerar elever i grundskolan

2013-10-15 08:53 CEST Sparbanken Skåne I en vardag som ofta innebär krav och stress för många elever i grundskolan är det viktigt att få möjlighet att genomföra aktiviteter som ger en extra dimension till lärande och gemenskap i skolan. Därför har Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta instiftat en satsning kallad Positiva Projekt. I höst delas 740 000 kronor ut till 69 olika skolprojekt runt om i Skåne.

2013-10-10 09:38 CEST Sigtuna kommun I Lärarförbundets ranking över ”Sveriges bästa skolkommuner”, som presenterades igår, kommer Sigtuna kommun på 5:e plats när det gäller kommunen som arbetsgivare.

2013-10-09 09:56 CEST Sigtuna kommun Sedan 2002 utser Lärarförbundet varje år Sveriges bästa skolkommuner. Sigtuna kommun rankas i år på plats 191. Det är en förbättring jämfört med 2012 då platsen var 236.

Pedagogen som tar fram appar

2013-10-08 11:39 CEST Gothia Science Park Nu lanserar Chäthrin ”AppPedagogen” Wadström, på ius information, en ny app under varumärket Zcooly. Appen heter ”Zcooly Klockgården” och här får barn från förskolan upp till årskurs 5 utveckla sina klockkunskaper. ius information har utvecklingsavdelning på Gothia Science Park i Skövde.

Pressinbjudan: Möt framtidens barnkultur på internationella konferensen Explore! i Stockholm

2013-10-02 09:40 CEST Riksutställningar Under tre dagar samlas yrkesverksamma på museer och science centers för att utforska det senaste inom kreativt lärande, ny teknik och utställningar för barn. H.M. Drottning Silvia och kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth inviger konferensen tisdagen den 8 oktober.