Pressmeddelanden

2013-09-13 08:30 CEST Sigtuna kommun Under torsdagen invigde Bygg- och trafiknämndens ordförande Ronnie Lundin (S), tillsammans med elever, en mer trafiksäker miljö vid Norrbacka förskola och skola. Efter dialog med barn, föräldrar och personal har parkeringar och infart till skolområdet byggts om och förbättrats.

Pedagogisk digital kompetens bland lärare utforskas i nytt samarbetsprojekt

2013-09-10 08:59 CEST Umeå universitet Forskare och lärare vid Umeå universitet, SLU (Sveriges lantbruksuniversitet), Vasa universitet, Åbo Akademi, Svenska Handelshögskolan i Vasa, Vasa yrkeshögskola och Yrkeshögskolan Novia undersöker vilken pedagogisk kompetens utbildare behöver för att säkerställa hög kvalitet i undervisning, utbildning, kompetensutveckling och vidareutbildning via Internet.

2013-09-02 14:05 CEST Sigtuna kommun Den blocköverskridande kommunledningen (Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Centerpartiet) välkomnar att Ericsson, en världsledande leverantör av utrustning och tjänster inom telekommunikation, valt att etablera en ny högteknologisk anläggning i Rosersberg i Sigtuna kommun.

2013-08-30 10:22 CEST Lin Education En gång i tiden återspeglade klassrummet framtiden, böcker och pennan var ett medel som var få förunnat. Så är det inte idag. När vi talar om läromedel dras genast paralleller till en bok, en lärobok. Men vad är egentligen ett lärande medel i den kontext vi lever i idag?

2013-08-30 10:13 CEST Sigtuna kommun Den blocköverskridande kommunledningen i Sigtuna kommun (Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Centerpartiet) utvecklar SFI (Svenska för invandrare) till en individanpassad introduktionsprocess, för att förbättra möjligheterna för nyanlända kommuninvånare att snabbt kunna bli delaktiga i samhället.

Gratis läxhjälp på biblioteken

2013-08-27 13:46 CEST Stockholms stadsbibliotek Nu drar höstens läxhjälp igång på biblioteken i Stockholm. Läxhjälpen är gratis och öppen för studerande i alla åldrar.

2013-08-21 16:30 CEST Empaticus AB Medveten närvaro i fokus på konferens om utbildning i N.Y. Daniel Goleman presenterade ny bok om fokuserad uppmärksamhet inför en panel m neurospecialist, psykolog, forskare, en buddhistisk Lama och två västsvenska företag: rePULSE och Empaticus, vars VD Pål Dobrin frågade deltagarna: mest eftersökt egenskap hos deras egna barns lärare? Påls vision: Visdom och smart digital pedagogik.

Använd den digitala kraften i skolan

2013-08-21 15:56 CEST Centerpartiet Trots att det idag, jämfört med för fem år sedan, finns fler datorer i skoloan så används de fortfarande lika lite som de gjorde för fem år sedan. Samtidigt visar forskning att moderna lärverktyg, rätt använda, kan leda till väldigt bra resultat och hjälpa fler barn att lära sig mer, inte minst i språk och naturvetenskapliga ämnen

Vittra Telefonplan växer

2013-08-13 15:12 CEST AcadeMedia Vittra Telefonplans verksamhet fortsätter att växa. I höst påbörjas byggandet av en ny 1700 kvadratmeter stor lokal som ska stå färdig till skolstarten i augusti 2014. Då kommer skolan att rymma 450 barn och elever.

Pressinbjudan: Pedagog och författare James Nottingham föreläser  för  Linköpingslärare

2013-08-09 14:55 CEST Linköpings kommun Linköpings 1 200 grundskollärare får chansen att höra pedagogen och författaren James Nottingham tala om hur forskningsresultat kan omsättas i praktisk handling i klassrummet.