Pressmeddelanden

Polismuseets pedagogiska program för högstadiet/gymnasiet VT2014

2014-02-06 13:53 CET Polismuseet Vilken är polisens roll i en demokrati? Vilka värderingar har just din klass kring droger och civilkurage?Varför skapades det en poliskår i mitten av 1850-talet? Polismuseets visningar och aktiviteter svarar mot flera av kursmålen på högstadiet och gymnasiet. Lägg en annorlunda och stimulerande lektion hos oss. Uppnå dina kursmål på Polismuseet.

2014-01-30 14:26 CET Sida Stora framsteg har gjorts för att skriva in fler barn i skolan - globalt är det idag nio av tio barn som börjar grundskolan. Men motsvarande snabba framsteg har inte gjorts för att förbättra inlärningsresultaten. Enligt Unesco står vi inför en global lärandekris. Sida, Utbildningsdepartementet och Lärarförbundet bjuder in till lanseringen av Education for All Global Monitoring Report 2013/14.

Rekord för Lin Educations närvaro under BETT i London

2014-01-27 13:44 CET Lin Education 509 deltagare valde att resa med Lin Education till BETT-veckan i London. På plats erbjöds hela 9 olika spår som utspelade sig över hela staden, bl.a. på Museum of London, HMS Belfast, Greenwich Observatory, medlemsklubben Home House och självklart även på BETT-mässan, där vi lät vår reseledare Dogge Doggelito träffa Storbritanniens utbildningsminister Michael Gove.

Studybuddy fortsätter att stödja Stockholms Stadsmissions verksamhet - Unga Station

2014-01-27 09:43 CET Studybuddy Studybuddy har under hösten 2013 valt att bli ett vänföretag till Stockholms Stadsmission. Organisationen tar nu nya krafttag och utökar sitt bidrag under 2014. Fokus har och kommer fortsätta ligga på finansiellt stöd samt studiehjälp till unga.

Ökad delaktighet när elever samarbetar

2014-01-07 07:40 CET Specialpedagogiska skolmyndigheten När elever får kunskap och verktyg kan de göra sina kamrater delaktiga. Det visar en ny studie om samarbetsorienterat lärande med vägledande kamrater. Vägledande kamrat innebär att eleverna stödjer och uppmuntrar varandra. Studien prövade om man kan påverka delaktigheten i idrottsundervisningen för elever med rörelsehinder. Resultaten är positiva och lärdomarna kan tillämpas även på andra områden.

2013-11-27 10:08 CET Hjälpmedelsinstitutet Konferens tisdagen den 3 december kl. 09.30–16.30, Aula Nordica i Umeå. Cirka 15 procent av alla elever i gymnasieskolan i Sverige har kognitiva svårigheter, många av dem saknar diagnos. Med relativt små insatser med bland annat teknikstöd går det att öka elevers motivation och möjlighet att nå målen i skolan. Men kunskapen om kognitiva svårigheter och teknikstöd behöver öka.

Utvalda tomter i Vallastaden släppta till Kommunens tomtkö

2013-11-25 10:20 CET LinköpingsBo2017 I Vallastaden finns någonting för de flesta. Bostäder planeras för så väl unga som gamla, studentbostäder varvat med förskolor och äldreboenden, med radhus och småhustomter för den lilla och den stora familjen och seniorbostäder. Tomtförmedlingen presenterar här 6 stycken tomter för friliggande småhus samt 7 stycken tomter för rad/parhus.

2013-10-15 15:38 CEST Regionförbundet Örebro Imorgon träffas politiker, skolledare och utbildningssamordnare från länet för att diskutera hur våra skolor kan förbättras. Tidigare i höstas kunde regionförbundet konstatera att resultaten i länets skolor hade stor förbättringspotential. Morgondagens möte med fokus på skolutveckling är ett led i det viktiga arbetet att förbättra länets skolresultat.

Positiva Projekt inspirerar elever i grundskolan

2013-10-15 08:53 CEST Sparbanken Skåne I en vardag som ofta innebär krav och stress för många elever i grundskolan är det viktigt att få möjlighet att genomföra aktiviteter som ger en extra dimension till lärande och gemenskap i skolan. Därför har Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta instiftat en satsning kallad Positiva Projekt. I höst delas 740 000 kronor ut till 69 olika skolprojekt runt om i Skåne.

2013-10-10 09:38 CEST Sigtuna kommun I Lärarförbundets ranking över ”Sveriges bästa skolkommuner”, som presenterades igår, kommer Sigtuna kommun på 5:e plats när det gäller kommunen som arbetsgivare.