Blogginlägg

2015-06-24 15:15 CEST utbildning.se ​Vi ser ett allt större intresse för blended learning. Det är ett begrepp som diskuteras allt mer av både utbildningsföretag, lärare och inköpare av kompetensutveckling. Vad är blended learning och på vilket sätt används det effektivt och när ska det användas?

Arbeta ämnesövergripande med läsförståelse i skolan

2015-03-23 13:28 CET Liber AB Svenska för dig – Läs och diskutera! Ett läromedel för grundskolans årskurs 7-9 som ger lärare och elever verktyg för att utveckla den så viktiga färdigheten läsförståelse. Samtidigt ger boken möjlighet att arbeta med värdegrunds- och hållbarhetsfrågor som är en annan viktig del av skolans övergripande uppdrag.

Lärare får nytt bemanningsavtal

2015-01-07 15:07 CET Bemanningsföretagen

2014-09-24 14:09 CEST Nyckeltalsinstitutet AB

Polismuseets blogg - Ingen tror väl längre att internet är en fluga

2014-09-15 23:18 CEST Polismuseet 88% av alla 11-åringar använder nätet varje dag. Som vuxen är det svårt att undvika nätvaro. Banker, myndigheter och alla möjliga olika företag vill helst av allt tvinga in oss i den digitala världen. Det är dags att inse att vårt samhälle har en digital dimension. Vi har fått en mängd nya frågor att ta ställning till. En av de mest spännande frågorna är hur vi ska jobba med det som kallas näthat.

2014-06-12 11:52 CEST Sveriges Kommuner och Landsting Högstadieläraren Åke Strandberg ondgör sig i det senaste numret av Lärarnas Tidning över mitt resonemang i en intervju publicerad i samma tidning för ett par veckor sedan. Fokus i resonemanget är lärarnas löner.

System och människor växer tillsammans med hjälp av test

2014-01-27 22:39 CET AddQ Consulting Vad tror du händer om vi prioriterar ner eller bort test i något led? Som jag ser det så skapar vi naturliga kontakter och mötesplatser med test mellan olika organisationer, mellan leverantör och beställare.

Vad kan mina barn göra för att plugga bättre?

2013-12-30 12:48 CET Imagine that Se när Mikael Wallsbeck från Imagine that hjälper Carlos genom att ge honom några värdefulla tips.

2013-12-02 08:58 CET Sveriges Kommuner och Landsting Elevernas resultat behöver förbättras. Det var syftet när regeringen och SKL kom överens om att inrätta karriärtjänster för lärare. Konkret handlar det om att högt kompetenta lärare ska kunna göra karriär och mot ett lönepåslag hjälpa andra lärare att bli bättre.

Om Lundsbergs pedagogiska inkompetens #lundsberg

2013-08-28 18:53 CEST Mattias Lundberg dag valde Skolinspektionen att stänga Lundsberg som ett resultat av den senaste skandalen. Bra. Det fick helt enkelt vara nog nu. Mitt i den storm som nu råder, där vi kan läsa om chockade elever och tigande styrelse vill jag dock lyfta frågan om skolans pedagogiska kompetens, eller det som snarast måste vara en brist på den.