Pressmeddelanden

Kommuner satsar inte på lärarlöner

2011-03-28 09:46 CEST
Lärarförbundet har granskat löneutfallen för lärare i Sveriges kommuner 2010. Det nya l...

80 000 lärare överväger lämna yrket

2011-03-08 08:36 CET
På internationella kvinnodagen presenterar Lärarförbundet en undersökning som visar att...

Underfinansiering hotar viktig lärarlegitimation

2011-03-02 10:01 CET
Riksdagen ska idag debattera och besluta om en efterlängtad yrkeslegitimation för lärar...

Regeringen måste sjösätta utredning om vinster i friskolor

2011-02-25 12:13 CET
Lärarförbundet kräver att den utlovade parlamentariska utredningen om vinster i friskol...

Skolinspektionen måste få möjlighet att granska alla skolor

2011-02-10 12:34 CET
Skolinspektionen önskar på SvD Brännpunkt bättre verktyg och mer resurser för att kontr...

Bättre arbetsmiljö för skolledare ger bättre skola

2011-02-08 15:06 CET
Arbetsmiljöverket har inspekterat 52 kommuner i Västsverige och konstaterar att skolled...

Lärarnas Riksförbund i en stadigt positiv medlemsutveckling

2011-01-22 16:43 CET
Vi haft en ständigt uppåtgående medlemsutveckling sedan förbundet bildades 1884, med un...

Nya examensrätter för ämneslärare borgar för kvalitet

2011-01-18 12:30 CET
Högskoleverkets har idag beslutat vilka lärosäten som får examensrätt för ämneslärare i...

Förslag om omprövning av betyg missar målet

2011-01-12 13:12 CET
Under onsdagen överlämnade utredaren Leif Davidsson sitt förslag till hur en rätt för e...

Skolnära forskning behövs för ökad jämställdhet

2011-01-10 16:12 CET
Idag presenterar Delegationen för jämställdhet i skolan (DEJA) sitt slutbetänkande. DEJ...