Pressmeddelanden

Nästan 18000 studenter är antagna till lärarutbildningen- det är fler än väntat men det räcker inte för att på sikt täcka behovet av lärare!

Nästan 18000 studenter är antagna till lärarutbildningen- det är fler än väntat men det räcker inte för att på sikt täcka behovet av lärare!

2017-07-13 15:19 CEST
Det är många som antas till speciallärar- och specialpedagogutbildningarna, samt för fr...

Arbetsmiljö och elevers kunskapsresultat hänger ihop - Ny rapport från Lärarförbundet och Sveriges elevkårer visar tydligt samband

2017-07-06 07:00 CEST
Rapporten visar att resultaten blir bra om arbetsmiljön är god och sjunker om arbetsmil...

Lärarbristen har ett fast grepp om Sverige! Lärarförbundet kommenterar nya siffror från Arbetsförmedlingen

Lärarbristen har ett fast grepp om Sverige! Lärarförbundet kommenterar nya siffror från Arbetsförmedlingen

2017-06-28 13:25 CEST
Det råder en allvarlig lärarbrist i Sverige. Det bekräftar även den senaste rapporten f...

Fler elever sätter press på lärare inom Komvux – Lärarförbundet kommenterar siffror från Skolverket

Fler elever sätter press på lärare inom Komvux – Lärarförbundet kommenterar siffror från Skolverket

2017-06-20 10:05 CEST
​Idag presenterade Skolverket statistik över bland annat elevresultaten inom den kommun...

En delseger för bättre skolresultat- men för att gå i mål krävs mod för ett omfattande helhetsgrepp!

En delseger för bättre skolresultat- men för att gå i mål krävs mod för ett omfattande helhetsgrepp!

2017-06-18 15:51 CEST
​Nu smyger regeringen igenom den första delen av Skolkommissionens viktiga förslag. Det...

Lärarförbundet kommenterar utredningen om attraktivare skolprofessioner

Lärarförbundet kommenterar utredningen om attraktivare skolprofessioner

2017-06-08 13:08 CEST
Idag presenterades delbetänkandet till utredningen ”Bättre skola genom mer attraktiva s...

Viktigaste kriterierna för kvalitet i gymnasieskolan!

Viktigaste kriterierna för kvalitet i gymnasieskolan!

2017-05-31 10:20 CEST
Vi frågade ett stort antal gymnasielärare i Sverige vilka kriterier de anser är de vikt...

Utvecklingstid ska öka kvaliteten i Malmös förskolor

Utvecklingstid ska öka kvaliteten i Malmös förskolor

2017-05-22 08:00 CEST
Nu tar Malmö stad ytterligare ett steg för att öka kvalitet, likvärdighet och förbättra...

Det behövs för att alla gymnasieelever ska bli godkända!

Det behövs för att alla gymnasieelever ska bli godkända!

2017-05-16 13:29 CEST
​Många gymnasielärare upplever att de inte har rätt förutsättningar för att deras eleve...