Pressmeddelanden

Föräldrar allt mer nöjda med barnens skola

2011-08-16 08:51 CEST
7 av 10 föräldrar är nöjda med sitt barns skola visar en ny undersökning som Lärarförbu...

Vill ni höja låga lärarlöner?

2011-07-21 10:00 CEST
För några år sedan så talade Centerpartiet om lärarlöner på 40 000 kronor i månaden. Lj...

Statliga lärare har lägst löner

2011-07-18 10:32 CEST
Lärarförbundet har i en rapport undersökt lönerna hos statsanställda lärare. Resultatet...

Samgående ger hopp om högre lärarlöner

2011-07-11 11:21 CEST
Vi noterar idag samgåendet mellan Pysslingen förskolor och Skolor AB och AcadeMedia. De...

Jan Björklund beredd låta staten satsa på lärarnas löner

2011-07-04 09:20 CEST
I SVT Rapport svarar utbildningsminister Jan Björklund att han är beredd att öka staten...

Lärares reallöner fortsätter att sänkas 2011

2011-07-01 09:05 CEST
Lärarförbundet presenterar idag en rapport med den första genomgången av lärarnas löneu...

AD-dom om lärares arbetstid sänker kvaliteten i skolan

2011-06-22 14:15 CEST
Arbetsdomstolen har idag meddelat den första vägledande domen i Lärarförbundets stämnin...

Fler karriärtjänster gynnar skolans utveckling

2011-06-14 13:43 CEST
Regeringen presenterade idag en utredning om fler kvalificerade lärartjänster som ett l...

Lämplighetsprövning kan höja läraryrkets status

2011-06-14 13:11 CEST
Regeringen tillsätter idag en utredning som har till uppgift att utreda om lämplighetsp...

Lärarflykt hotar om inte lärarlönerna höjs

2011-06-08 10:58 CEST
Det är stora skillnader mellan olika högskoleutbildningar när det gäller vad man tjänar...