Pressmeddelanden

Arbeta smartare med gröna infrastrukturer

Arbeta smartare med gröna infrastrukturer

2015-12-18 08:03 CET
Nu är det dags att använda moderna verktyg när vi bygger upp landskapets gröna infrastr...

Samverkan kan skydda utsatta arter

Samverkan kan skydda utsatta arter

2014-03-04 07:03 CET
Många arter i fragmenterade landskap riskerar att försvinna på grund av brist på spridn...

PRESSINBJUDAN Landskap för mångbruk - med exempel från England

2012-03-21 11:51 CET
Välkommen att ta del av vad vi i Sverige kan lära av England när det gäller landskapsfö...

Landskap för mångbruk - med exempel från England. Ny bok från Forskningsrådet Formas

2012-03-08 13:42 CET
Vad kan vi i Sverige lära av England när det gäller landskapsförvaltning? England li...

SLU leder nytt samarbetsprojekt i Östersjöområdet

SLU leder nytt samarbetsprojekt i Östersjöområdet

2012-02-06 08:00 CET
Institutionen för skoglig resurshushållning vid SLU Umeå har beviljats ca 30 miljoner k...

Vägkanter räddningsflotte för hotade arter

2009-09-03 10:30 CEST
Vägkanter, banvallar och kraftledningsgator har blivit en tillflyktsort för hotade arte...

Mångfald i närnatur kring Arriesjön

2009-05-05 11:38 CEST
Arriesjöns strövområde sydost om Malmö har stått i centrum för ett tvärvetenskapligt fo...