Pressmeddelanden

Samverkan kan skydda utsatta arter

2014-03-04 07:03 CET Stockholms universitet Många arter i fragmenterade landskap riskerar att försvinna på grund av brist på spridningsmöjligheter. En ny avhandling från Stockholms universitet beskriver problemet och förslår nya metoder som tar hänsyn till samverkan mellan aktörer. Till exempel kan samverkande kommuner upptäcka och gemensamt skydda värdefulla spridningsvägar över kommungränserna.

2012-03-21 11:51 CET Formas – forskningsrådet för hållbar utveckling Välkommen att ta del av vad vi i Sverige kan lära av England när det gäller landskapsförvaltning – vid ett seminarium den 27 mars på KSLA!

Landskap för mångbruk - med exempel från England. Ny bok från Forskningsrådet Formas

2012-03-08 13:42 CET Formas – forskningsrådet för hållbar utveckling Vad kan vi i Sverige lära av England när det gäller landskapsförvaltning? England ligger långt före Sverige när det gäller att genomföra idéerna i den europeiska landskapskonventionen som Sverige nu har anslutit sig till. Formas nya bok visar hur landskapen kan förvaltas så att deras värden kommer till nytta för många intressen.

SLU leder nytt samarbetsprojekt i Östersjöområdet

2012-02-06 08:00 CET Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Institutionen för skoglig resurshushållning vid SLU Umeå har beviljats ca 30 miljoner kr i EU-stöd från Östersjöprogrammet för projektet “The Baltic Landscape in change – innovative approaches towards sustainable forested landscapes” som löper från årsskiftet fram till slutet av juni 2014.

2011-03-31 11:30 CEST Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

2009-09-03 10:30 CEST Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Vägkanter, banvallar och kraftledningsgator har blivit en tillflyktsort för hotade arter från det gamla jordbrukslandskapet. En studie gjord av Centrum för biologisk mångfald visar att betydelsen av dessa människoskapade biotoper är mycket större än vad som tidigare varit känt.

2009-05-05 11:38 CEST Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Arriesjöns strövområde sydost om Malmö har stått i centrum för ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt kring närnaturens mångfald. Projektet sammanfattas i en nyutkommen bok som presenteras vid ett seminarium i Malmö på onsdag den 6 maj.