Bilder

Bakterie gör vete tåligare mot torka

2014-05-19 11:24 CEST Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Ny forskning från SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) visar att bakterier kan få vete att ta upp mer vatten. Det öppnar möjligheter för odling i torra områden, som tidigare varit olämpliga för jordbruk, och kan bidra till en ökad livsmedelsproduktion. Fotot visar SLU-forskaren Salme Timmusk framför berget varifrån bakterierna i studien hämtades.

Studenter om hur östra Malmö kan utvecklas

2013-12-12 16:06 CET Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Hur kan man lyfta en hundra hektar stort område av gammal industrimark och göra det till en attraktiv, levande och väl fungerande stadsdel? Den 16-17 december presenterar studenter på masterkursen ”Large Structures” vid SLU i Alnarp sina idéer om östra Malmös framtid. Jessica Svännel är en av studenterna som medverkar.

Studenter om hur östra Malmö kan utvecklas: Förslag Nanna Nordin

2013-12-12 16:03 CET Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Hur kan man lyfta en hundra hektar stort område av gammal industrimark och göra det till en attraktiv, levande och väl fungerande stadsdel? Den 16-17 december presenterar studenter på masterkursen ”Large Structures” vid SLU i Alnarp sina idéer om östra Malmös framtid.

Blädad skog (hyggesfritt skogsbruk)

2013-07-15 10:15 CEST Sveriges lantbruksuniversitet, SLU En utvärdering av hyggesfritt skogsbruk som verktyg att bevara biologisk mångfald samt andra ekologiska funktioner och strukturer ska genomföras av Sveriges lantbruksuniversitet.

Lunglav - en värdefull naturvärdesindikator

2013-07-15 10:13 CEST Sveriges lantbruksuniversitet, SLU En utvärdering av hyggesfritt skogsbruk som verktyg att bevara biologisk mångfald samt andra ekologiska funktioner och strukturer ska genomföras av Sveriges lantbruksuniversitet.

Skogsmaskin som kan användas vid hyggesfritt skogsbruk

2013-07-15 10:11 CEST Sveriges lantbruksuniversitet, SLU En utvärdering av hyggesfritt skogsbruk som verktyg att bevara biologisk mångfald samt andra ekologiska funktioner och strukturer ska genomföras av Sveriges lantbruksuniversitet.

Björn Helander, en av mottagarna av ArtDatabankens Naturvårdspris 2013.

2013-04-24 12:59 CEST Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Björn Helander, forskare från Stockholm är en av två pristagare som tilldelas ArtDatabankens naturvårdspris 2013. Ur juryns motivering: Björn Helanders insatser har varit helt avgörande för en av de verkliga framgångssagorna på naturvårdens område i Sverige – att havsörnen räddats.

Kerstin Johannesson, professor i marin ekologi vid Göteborgs universitet.

2013-04-24 12:00 CEST Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Kerstin Johannesson, professor i marin ekologi vid Göteborgs universitet är en av två pristagare som tilldelas ArtDatabankens naturvårdspris 2013. Ur juryns motivering: "Kerstin Johannesson har genom sin forskargärning och sitt stora engagemang gjort enastående insatser för att bevara den marina biologiska mångfalden i Sverige."

Tekn dr Carl Brunius har mätt halten av galtluktsämnen och visat att vaccination effektivt minimerar galtlukt.

2013-04-24 09:55 CEST Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Hangriskultingar kastreras rutinmässigt för att undvika obehaglig lukt i köttet, så kallad galtlukt. Vaccination mot galtlukt betraktas allmänt som det mest djurvänliga och hållbara alternativet till kirurgisk kastrering.

Frostmätarlarver (Operophtera brumata) på ekblad.

2013-02-13 09:40 CET Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Mätarlarver i utbrottsvåg kaläter lövskogar. Sommaren 2012 kalåt bladätande mätarlarver stora områden i fjällbjörkskogen i norra Sverige. I takt med ett varmare klimat har larverna börjat uppträda också i skogar som tidigare varit skyddade av kalla vintrar. Forskare vid bland annat SLU har kunnat bevisa antagandet om återkommande, kontinentala utbrottsvågor av dessa mätare vart nionde-tionde år.