Bilder

Hoten mot marken

Hoten mot marken

2014-12-05 14:15 CET

Världens jordar står inför en rad olika hot som skulle kunna undergräva själva grunden till vårt nuvarande sätt att leva. Forskare från hela Europa arbetar tillsammans för att tackla hoten mot marken, däribland forskare från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).

Bakterie gör vete tåligare mot torka

Bakterie gör vete tåligare mot torka

2014-05-19 11:24 CEST

Ny forskning från SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) visar att bakterier kan få vete att ta upp mer vatten. Det öppnar möjligheter för odling i torra områden, som tidigare varit olämpliga för jordbruk, och kan bidra till en ökad livsmedelsproduktion. Fotot visar SLU-forskaren Salme Timmusk framför berget varifrån bakterierna i studien hämtades.

Studenter om hur östra Malmö kan utvecklas

Studenter om hur östra Malmö kan utvecklas

2013-12-12 16:06 CET

Hur kan man lyfta en hundra hektar stort område av gammal industrimark och göra det till en attraktiv, levande och väl fungerande stadsdel? Den 16-17 december presenterar studenter på masterkursen ”Large Structures” vid SLU i Alnarp sina idéer om östra Malmös framtid. Jessica Svännel är en av studenterna som medverkar.

Studenter om hur östra Malmö kan utvecklas: Förslag Nanna Nordin

Studenter om hur östra Malmö kan utvecklas: Förslag Nanna Nordin

2013-12-12 16:03 CET

Hur kan man lyfta en hundra hektar stort område av gammal industrimark och göra det till en attraktiv, levande och väl fungerande stadsdel? Den 16-17 december presenterar studenter på masterkursen ”Large Structures” vid SLU i Alnarp sina idéer om östra Malmös framtid.

Blädad skog (hyggesfritt skogsbruk)

Blädad skog (hyggesfritt skogsbruk)

2013-07-15 10:15 CEST

En utvärdering av hyggesfritt skogsbruk som verktyg att bevara biologisk mångfald samt andra ekologiska funktioner och strukturer ska genomföras av Sveriges lantbruksuniversitet.

Lunglav - en värdefull naturvärdesindikator

Lunglav - en värdefull naturvärdesindikator

2013-07-15 10:13 CEST

En utvärdering av hyggesfritt skogsbruk som verktyg att bevara biologisk mångfald samt andra ekologiska funktioner och strukturer ska genomföras av Sveriges lantbruksuniversitet.

Skogsmaskin som kan användas vid hyggesfritt skogsbruk

Skogsmaskin som kan användas vid hyggesfritt skogsbruk

2013-07-15 10:11 CEST

En utvärdering av hyggesfritt skogsbruk som verktyg att bevara biologisk mångfald samt andra ekologiska funktioner och strukturer ska genomföras av Sveriges lantbruksuniversitet.

Björn Helander, en av mottagarna av ArtDatabankens Naturvårdspris 2013.

Björn Helander, en av mottagarna av ArtDatabankens Naturvårdspris 2013.

2013-04-24 12:59 CEST

Björn Helander, forskare från Stockholm är en av två pristagare som tilldelas ArtDatabankens naturvårdspris 2013. Ur juryns motivering: Björn Helanders insatser har varit helt avgörande för en av de verkliga framgångssagorna på naturvårdens område i Sverige – att havsörnen räddats.

Kerstin Johannesson, professor i marin ekologi vid Göteborgs universitet.

Kerstin Johannesson, professor i marin ekologi vid Göteborgs universitet.

2013-04-24 12:00 CEST

Kerstin Johannesson, professor i marin ekologi vid Göteborgs universitet är en av två pristagare som tilldelas ArtDatabankens naturvårdspris 2013. Ur juryns motivering: "Kerstin Johannesson har genom sin forskargärning och sitt stora engagemang gjort enastående insatser för att bevara den marina biologiska mångfalden i Sverige."

Tekn dr Carl Brunius har mätt halten av galtluktsämnen och visat att vaccination effektivt minimerar galtlukt.

Tekn dr Carl Brunius har mätt halten av galtluktsämnen och visat att vaccination effektivt minimerar galtlukt.

2013-04-24 09:55 CEST

Hangriskultingar kastreras rutinmässigt för att undvika obehaglig lukt i köttet, så kallad galtlukt. Vaccination mot galtlukt betraktas allmänt som det mest djurvänliga och hållbara alternativet till kirurgisk kastrering.