Bilder

Unik rörelsediagnostik snart möjlig vid SLU

Unik rörelsediagnostik snart möjlig vid SLU

2016-02-23 09:33 CET

Såväl undersökande veterinär som hästägare kan i samband med undersökningen se hur hästen rör sig. Registreringen sker via markörer på olika ställen på hästens kropp, bl a huvudet. Resultatet visar sig i olika grafer. Foto: Viktor Wrange

Unik rörelsediagnostik snart möjlig vid SLU

Unik rörelsediagnostik snart möjlig vid SLU

2016-02-23 09:33 CET

Hästens rörelser registreras via Qualisys höghastighetskameror i löpargången. Resultatet sparas och kan användas för analyser eller fortsatta studier. Foto: Viktor Wrange

Mjölmask råvara i proteinpulver

Mjölmask råvara i proteinpulver

2016-02-03 20:00 CET

3. Docent Rikard Landberg, SLU. (Foto: Julio Gonzalez, SLU)

Mjölmask råvara i proteinpulver

Mjölmask råvara i proteinpulver

2016-02-03 20:00 CET

2. Professor Maud Langton, SLU. (Foto: Julio Gonzalez, SLU)

Mjölmask råvara i proteinpulver

Mjölmask råvara i proteinpulver

2016-02-03 20:00 CET

1. Mjölmaskar kan bli en utmärkt råvara för proteinpulver, visar en ny studie från SLU. (Foto: Xue Zhao, SLU)

Fältförsök om förlust av organiskt material vid odling / The Swedish study site

Fältförsök om förlust av organiskt material vid odling / The Swedish study site

2015-12-03 13:42 CET

Det svenska fältförsöket i EU-projektet RECARE där SLU-forskarna undersöker möjligheterna att minimera förlusten av organiskt material vid odling av organogena jordar

Hoten mot marken

Hoten mot marken

2014-12-05 14:15 CET

Världens jordar står inför en rad olika hot som skulle kunna undergräva själva grunden till vårt nuvarande sätt att leva. Forskare från hela Europa arbetar tillsammans för att tackla hoten mot marken, däribland forskare från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).

Bakterie gör vete tåligare mot torka

Bakterie gör vete tåligare mot torka

2014-05-19 11:24 CEST

Ny forskning från SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) visar att bakterier kan få vete att ta upp mer vatten. Det öppnar möjligheter för odling i torra områden, som tidigare varit olämpliga för jordbruk, och kan bidra till en ökad livsmedelsproduktion. Fotot visar SLU-forskaren Salme Timmusk framför berget varifrån bakterierna i studien hämtades.

Studenter om hur östra Malmö kan utvecklas

Studenter om hur östra Malmö kan utvecklas

2013-12-12 16:06 CET

Hur kan man lyfta en hundra hektar stort område av gammal industrimark och göra det till en attraktiv, levande och väl fungerande stadsdel? Den 16-17 december presenterar studenter på masterkursen ”Large Structures” vid SLU i Alnarp sina idéer om östra Malmös framtid. Jessica Svännel är en av studenterna som medverkar.

Studenter om hur östra Malmö kan utvecklas: Förslag Nanna Nordin

Studenter om hur östra Malmö kan utvecklas: Förslag Nanna Nordin

2013-12-12 16:03 CET

Hur kan man lyfta en hundra hektar stort område av gammal industrimark och göra det till en attraktiv, levande och väl fungerande stadsdel? Den 16-17 december presenterar studenter på masterkursen ”Large Structures” vid SLU i Alnarp sina idéer om östra Malmös framtid.