Bilder

Unghästprojektet, ett samarbete mellan SLU och riksanläggningen Wången.

Unghästprojektet, ett samarbete mellan SLU och riksanläggningen Wången.

2012-09-21 14:36 CEST

Wången och SLU har tillsammans ett unikt forskningsprojekt kring träningsintensitet och foder.

Unghästprojektet. Sunpower HC.

Unghästprojektet. Sunpower HC.

2012-09-21 14:33 CEST

Hästen på bilden heter Sunpower H.P. och han körs av Stig H Johansson som är med i den referensgrupp av professionella tränare som är med i Wångens och SLU:s unika forskningsprojekt kring träningsintensitet och foder, "Unghästprojektet".

Ojämn tillgång på lingon i år (diagram 1)

Ojämn tillgång på lingon i år (diagram 1)

2012-08-16 09:01 CEST

Figur 1. Diagram över förväntad lingonförekomst 2012 i förhållande till förekomsten i medeltal under perioden 2003-2011, per landsdel. Klicka på diagrammet för att se stor bild (OBS! Rättad rubrik!)

Blåsippan tidigare än tussilagon

Blåsippan tidigare än tussilagon

2012-07-16 07:00 CEST

– Det är sällan vi får tillgång till så här långa observationsserier, säger Kjell Bolmgren vid enheten för skoglig fältforskning, SLU, som lett studien. Vi vet att många gör och har gjort den här typen av observationer under många år, men vi betraktar Gunnars prestation som inofficiellt världsrekord.

Vargar attackerar älg

Vargar attackerar älg

2012-04-12 11:10 CEST

SLU-forskare visar att skandinaviska vargar dödar älg betydligt oftare än vargar i Nordamerika. Bilden visar hur vargar attackerar en älg på ön Isle Royale, som ligger i Lake Superior i Michigan, Nordamerika.

SLU sprider kunskap på Skansen

SLU sprider kunskap på Skansen

2012-04-03 14:12 CEST

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har skrivit under en avsiktsförklaring med Skansen, Sveriges populäraste besöksmål. Överenskommelsen, som gäller till 2016, innebär att forskare och studenter deltar i olika publika arrangemang och sprider kunskap om djur, natur och miljö.

Lilla Kott

Lilla Kott

2012-04-03 14:12 CEST

Lilla Kott bor på Lill-Skansen i stubben med en liten dörr. SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har skrivit under en avsiktsförklaring med Skansen, Sveriges populäraste besöksmål. Överenskommelsen, som gäller till 2016, innebär att forskare och studenter deltar i olika publika arrangemang och sprider kunskap om djur, natur och miljö.

Öring och lax från Vänern behöver skyddas

Öring och lax från Vänern behöver skyddas

2012-03-21 10:26 CET

Odlad Gullspångsöring fångad vid trollingfiske utanför Baggerud i Vänern. Att bevara de vilda stammarna och revidera den nuvarande odlings- och utsättningsverksamheten är en grundförutsättning för att skapa ett långsiktigt hållbart laxfiske i Vänern.

Öring och lax från Vänern behöver skyddas

Öring och lax från Vänern behöver skyddas

2012-03-21 10:21 CET

Stora Åråsforsen sedd nedströms mot utloppet i Vänern. I denna del av Gullspångsälven har naturlig reproduktion av lax och öring förekommit oavbrutet, trots försämrad vattenföring genom korttidsreglering och annan mänsklig påverkan. Det finns fortfarande vild produktion av lax och öring i Klar- och Gullspångsälvarna men de kvarvarande stammarna är mycket svaga.

SLU-student studerar eko-stad i USA

SLU-student studerar eko-stad i USA

2012-03-16 09:35 CET

Sebastian Röstberg, som läser masterutbildningen Environmental monitoring and assessment vid SLU Umeå, reser till eko-staden Portsmouth, norr om Boston. Inititativet till utbytet kommer från The Swedish American Green Alliance (SAGA). Det är ett partnerskap mellan USA och Sverige för att främja samarbete inom miljö och förnyelsebar energi.