Bilder

Frostmätarlarver (Operophtera brumata) på ekblad.

Frostmätarlarver (Operophtera brumata) på ekblad.

2013-02-13 09:40 CET

Mätarlarver i utbrottsvåg kaläter lövskogar. Sommaren 2012 kalåt bladätande mätarlarver stora områden i fjällbjörkskogen i norra Sverige. I takt med ett varmare klimat har larverna börjat uppträda också i skogar som tidigare varit skyddade av kalla vintrar. Forskare vid bland annat SLU har kunnat bevisa antagandet om återkommande, kontinentala utbrottsvågor av dessa mätare vart nionde-tionde år.

Elin Röös, SLU

Elin Röös, SLU

2013-01-22 10:02 CET

Elin Röös, institutionen för energi och teknik, Sveriges lantbruksuniversitet. Initiativtagare till arbetet med Köttguden.

Vägkarta mot bättre djurskydd i Europa

Vägkarta mot bättre djurskydd i Europa

2012-12-14 15:58 CET

I studien undersöktes upplevelsen av nivån på och betydelsen av produktionsdjurens välfärd i respektive land och hur tryck uppifrån skapas för att förbättra djurvälfärden.

Vägkarta mot bättre djurskydd i Europa

Vägkarta mot bättre djurskydd i Europa

2012-12-14 15:56 CET

Vägkartan består av fem steg som alla länder går igenom på väg mot en bättre djurvälfärd.För varje steg har forskarna identifierat de särskilda policyinstrument tillsammans med intressentgrupper som är mest tongivande just där.

1)	Lars-Thomas Persson från Gällivare skogssameby dokumenterar en björndödad renkalv utanför Nattavaara.

1) Lars-Thomas Persson från Gällivare skogssameby dokumenterar en björndödad renkalv utanför Nattavaara.

2012-12-04 10:52 CET

Rätt åtgärder kan rädda renkalvar från björn Björn dödar fler renkalvar än man tidigare trott. Det visar en fyra år lång studie på uppdrag av regeringen som presenteras den 4 december. Genom studien finns nu för första gången kunskap om storleken på skadorna som björnens jakt på renkalv orsakar för renägarna.

2)	Rune Stokke, Peter Segerström och Einar Segerström förser en hanbjörn med GPS-halsband, väster om Kåbdalis.

2) Rune Stokke, Peter Segerström och Einar Segerström förser en hanbjörn med GPS-halsband, väster om Kåbdalis.

2012-12-04 10:50 CET

Rätt åtgärder kan rädda renkalvar från björn Björn dödar fler renkalvar än man tidigare trott. Det visar en fyra år lång studie på uppdrag av regeringen som presenteras den 4 december. Genom studien finns nu för första gången kunskap om storleken på skadorna som björnens jakt på renkalv orsakar för renägarna.

Renkalv i mitten av juni.

Renkalv i mitten av juni.

2012-12-04 10:48 CET

Rätt åtgärder kan rädda renkalvar från björn. Björn dödar fler renkalvar än man tidigare trott. Det visar en fyra år lång studie på uppdrag av regeringen som presenteras den 4 december. Genom studien finns nu för första gången kunskap om storleken på skadorna som björnens jakt på renkalv orsakar för renägarna.

Höga kusten, guidning.

Höga kusten, guidning.

2012-10-26 08:23 CEST

Centrum för naturvägledning (CNV) - kompetensresurs, utvecklingsnav och mötesplats för alla som förmedlar kunskap om och väcker känsla för naturen och kulturlandskapet.

Nationellt Kompetenscentrum för Vattenbruk (högupplöst)

Nationellt Kompetenscentrum för Vattenbruk (högupplöst)

2012-10-04 15:06 CEST

Ett gemensamt Nationellt kompetenscentrum för vattenbruk har inrättats. Centrumet blir ett samarbete mellan Sveriges lantbruksuniversitet och Göteborgs universitet, huvudaktörerna inom svensk vattenbruksforskning.

Nationellt Kompetenscentrum för vattenbruk

Nationellt Kompetenscentrum för vattenbruk

2012-10-04 15:03 CEST

Ett gemensamt Nationellt kompetenscentrum för vattenbruk har inrättats. Centrumet är ett samarbete mellan Sveriges lantbruksuniversitet och Göteborgs universitet, huvudaktörerna inom svensk vattenbruksforskning.