Bilder

Vargar attackerar älg

Vargar attackerar älg

2012-04-12 11:10 CEST

SLU-forskare visar att skandinaviska vargar dödar älg betydligt oftare än vargar i Nordamerika. Bilden visar hur vargar attackerar en älg på ön Isle Royale, som ligger i Lake Superior i Michigan, Nordamerika.

SLU sprider kunskap på Skansen

SLU sprider kunskap på Skansen

2012-04-03 14:12 CEST

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har skrivit under en avsiktsförklaring med Skansen, Sveriges populäraste besöksmål. Överenskommelsen, som gäller till 2016, innebär att forskare och studenter deltar i olika publika arrangemang och sprider kunskap om djur, natur och miljö.

Lilla Kott

Lilla Kott

2012-04-03 14:12 CEST

Lilla Kott bor på Lill-Skansen i stubben med en liten dörr. SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har skrivit under en avsiktsförklaring med Skansen, Sveriges populäraste besöksmål. Överenskommelsen, som gäller till 2016, innebär att forskare och studenter deltar i olika publika arrangemang och sprider kunskap om djur, natur och miljö.

Öring och lax från Vänern behöver skyddas

Öring och lax från Vänern behöver skyddas

2012-03-21 10:26 CET

Odlad Gullspångsöring fångad vid trollingfiske utanför Baggerud i Vänern. Att bevara de vilda stammarna och revidera den nuvarande odlings- och utsättningsverksamheten är en grundförutsättning för att skapa ett långsiktigt hållbart laxfiske i Vänern.

Öring och lax från Vänern behöver skyddas

Öring och lax från Vänern behöver skyddas

2012-03-21 10:21 CET

Stora Åråsforsen sedd nedströms mot utloppet i Vänern. I denna del av Gullspångsälven har naturlig reproduktion av lax och öring förekommit oavbrutet, trots försämrad vattenföring genom korttidsreglering och annan mänsklig påverkan. Det finns fortfarande vild produktion av lax och öring i Klar- och Gullspångsälvarna men de kvarvarande stammarna är mycket svaga.

SLU-student studerar eko-stad i USA

SLU-student studerar eko-stad i USA

2012-03-16 09:35 CET

Sebastian Röstberg, som läser masterutbildningen Environmental monitoring and assessment vid SLU Umeå, reser till eko-staden Portsmouth, norr om Boston. Inititativet till utbytet kommer från The Swedish American Green Alliance (SAGA). Det är ett partnerskap mellan USA och Sverige för att främja samarbete inom miljö och förnyelsebar energi.

Per Alström gästprofessor i Kina

Per Alström gästprofessor i Kina

2012-03-08 09:53 CET

– Jag har varit i Kina mycket, första gången 1984. Jag har väldigt bra kontakter där och har forskningsprojekt som finansieras av det kinesiska vetenskapsrådet. Jag blev tillfrågad av Vetenskapsakademin om jag ville söka den här tjänsten och jag behövde inte lång betänketid för att tacka ja, säger Per Alström, ArtDatabanken vid SLU Uppsala.

Per Alström gästprofessor i Kina

Per Alström gästprofessor i Kina

2012-03-08 09:48 CET

Per Alström, ArtDatabanken vid SLU Uppsala, har fått ett hedrande uppdrag i Kina. Han blir, som förste svensk, gästprofessor vid Vetenskapsakademin i Beijing. – Fantastiskt roligt! Det är magiskt att få forska på heltid på fåglar, säger Per Alström. Bilden visar Per Alström på uppdrag i Indien 2009. Foto: Shashank Dalvi.

Ja till ny huvudbyggnad för SLU Uppsala

Ja till ny huvudbyggnad för SLU Uppsala

2012-03-02 15:32 CET

Styrelsen vid SLU beslutade i dag fredag 2 mars att ge klartecken till byggprojektet HVC-nord. Byggstart sker i vår. Det är den sista, större återstående delen i omdaningen av Campus Ultuna. Projektet ska ge nya, ändamålsenliga lokaler för forskning, undervisning, ledning och administration. Bilden visar "Kuben" i HVC-nord, sedd från Corson.

Skarven bekymmer för fiskare

Skarven bekymmer för fiskare

2012-02-20 09:59 CET

Den svenska mellanskarvpopulationen har ökat dramatiskt de senaste åren. En ny studie visar att många är oroliga över att skarven kan ha en negativ inverkan på fiskbestånd och sysselsättning.