Bilder

Lunglav - en värdefull naturvärdesindikator

Lunglav - en värdefull naturvärdesindikator

2013-07-15 10:13 CEST

En utvärdering av hyggesfritt skogsbruk som verktyg att bevara biologisk mångfald samt andra ekologiska funktioner och strukturer ska genomföras av Sveriges lantbruksuniversitet.

Skogsmaskin som kan användas vid hyggesfritt skogsbruk

Skogsmaskin som kan användas vid hyggesfritt skogsbruk

2013-07-15 10:11 CEST

En utvärdering av hyggesfritt skogsbruk som verktyg att bevara biologisk mångfald samt andra ekologiska funktioner och strukturer ska genomföras av Sveriges lantbruksuniversitet.

Björn Helander, en av mottagarna av ArtDatabankens Naturvårdspris 2013.

Björn Helander, en av mottagarna av ArtDatabankens Naturvårdspris 2013.

2013-04-24 12:59 CEST

Björn Helander, forskare från Stockholm är en av två pristagare som tilldelas ArtDatabankens naturvårdspris 2013. Ur juryns motivering: Björn Helanders insatser har varit helt avgörande för en av de verkliga framgångssagorna på naturvårdens område i Sverige – att havsörnen räddats.

Kerstin Johannesson, professor i marin ekologi vid Göteborgs universitet.

Kerstin Johannesson, professor i marin ekologi vid Göteborgs universitet.

2013-04-24 12:00 CEST

Kerstin Johannesson, professor i marin ekologi vid Göteborgs universitet är en av två pristagare som tilldelas ArtDatabankens naturvårdspris 2013. Ur juryns motivering: "Kerstin Johannesson har genom sin forskargärning och sitt stora engagemang gjort enastående insatser för att bevara den marina biologiska mångfalden i Sverige."

Tekn dr Carl Brunius har mätt halten av galtluktsämnen och visat att vaccination effektivt minimerar galtlukt.

Tekn dr Carl Brunius har mätt halten av galtluktsämnen och visat att vaccination effektivt minimerar galtlukt.

2013-04-24 09:55 CEST

Hangriskultingar kastreras rutinmässigt för att undvika obehaglig lukt i köttet, så kallad galtlukt. Vaccination mot galtlukt betraktas allmänt som det mest djurvänliga och hållbara alternativet till kirurgisk kastrering.

Frostmätarlarver (Operophtera brumata) på ekblad.

Frostmätarlarver (Operophtera brumata) på ekblad.

2013-02-13 09:40 CET

Mätarlarver i utbrottsvåg kaläter lövskogar. Sommaren 2012 kalåt bladätande mätarlarver stora områden i fjällbjörkskogen i norra Sverige. I takt med ett varmare klimat har larverna börjat uppträda också i skogar som tidigare varit skyddade av kalla vintrar. Forskare vid bland annat SLU har kunnat bevisa antagandet om återkommande, kontinentala utbrottsvågor av dessa mätare vart nionde-tionde år.

Elin Röös, SLU

Elin Röös, SLU

2013-01-22 10:02 CET

Elin Röös, institutionen för energi och teknik, Sveriges lantbruksuniversitet. Initiativtagare till arbetet med Köttguden.

Vägkarta mot bättre djurskydd i Europa

Vägkarta mot bättre djurskydd i Europa

2012-12-14 15:58 CET

I studien undersöktes upplevelsen av nivån på och betydelsen av produktionsdjurens välfärd i respektive land och hur tryck uppifrån skapas för att förbättra djurvälfärden.

Vägkarta mot bättre djurskydd i Europa

Vägkarta mot bättre djurskydd i Europa

2012-12-14 15:56 CET

Vägkartan består av fem steg som alla länder går igenom på väg mot en bättre djurvälfärd.För varje steg har forskarna identifierat de särskilda policyinstrument tillsammans med intressentgrupper som är mest tongivande just där.

1)	Lars-Thomas Persson från Gällivare skogssameby dokumenterar en björndödad renkalv utanför Nattavaara.

1) Lars-Thomas Persson från Gällivare skogssameby dokumenterar en björndödad renkalv utanför Nattavaara.

2012-12-04 10:52 CET

Rätt åtgärder kan rädda renkalvar från björn Björn dödar fler renkalvar än man tidigare trott. Det visar en fyra år lång studie på uppdrag av regeringen som presenteras den 4 december. Genom studien finns nu för första gången kunskap om storleken på skadorna som björnens jakt på renkalv orsakar för renägarna.