Bilder

Öring och lax från Vänern behöver skyddas

2012-03-21 10:21 CET Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Stora Åråsforsen sedd nedströms mot utloppet i Vänern. I denna del av Gullspångsälven har naturlig reproduktion av lax och öring förekommit oavbrutet, trots försämrad vattenföring genom korttidsreglering och annan mänsklig påverkan. Det finns fortfarande vild produktion av lax och öring i Klar- och Gullspångsälvarna men de kvarvarande stammarna är mycket svaga.

SLU-student studerar eko-stad i USA

2012-03-16 09:35 CET Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Sebastian Röstberg, som läser masterutbildningen Environmental monitoring and assessment vid SLU Umeå, reser till eko-staden Portsmouth, norr om Boston. Inititativet till utbytet kommer från The Swedish American Green Alliance (SAGA). Det är ett partnerskap mellan USA och Sverige för att främja samarbete inom miljö och förnyelsebar energi.

Per Alström gästprofessor i Kina

2012-03-08 09:53 CET Sveriges lantbruksuniversitet, SLU – Jag har varit i Kina mycket, första gången 1984. Jag har väldigt bra kontakter där och har forskningsprojekt som finansieras av det kinesiska vetenskapsrådet. Jag blev tillfrågad av Vetenskapsakademin om jag ville söka den här tjänsten och jag behövde inte lång betänketid för att tacka ja, säger Per Alström, ArtDatabanken vid SLU Uppsala.

Per Alström gästprofessor i Kina

2012-03-08 09:48 CET Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Per Alström, ArtDatabanken vid SLU Uppsala, har fått ett hedrande uppdrag i Kina. Han blir, som förste svensk, gästprofessor vid Vetenskapsakademin i Beijing. – Fantastiskt roligt! Det är magiskt att få forska på heltid på fåglar, säger Per Alström. Bilden visar Per Alström på uppdrag i Indien 2009. Foto: Shashank Dalvi.

Ja till ny huvudbyggnad för SLU Uppsala

2012-03-02 15:32 CET Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Styrelsen vid SLU beslutade i dag fredag 2 mars att ge klartecken till byggprojektet HVC-nord. Byggstart sker i vår. Det är den sista, större återstående delen i omdaningen av Campus Ultuna. Projektet ska ge nya, ändamålsenliga lokaler för forskning, undervisning, ledning och administration. Bilden visar "Kuben" i HVC-nord, sedd från Corson.

Skarven bekymmer för fiskare

2012-02-20 09:59 CET Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Den svenska mellanskarvpopulationen har ökat dramatiskt de senaste åren. En ny studie visar att många är oroliga över att skarven kan ha en negativ inverkan på fiskbestånd och sysselsättning.

Mellanskarven ökar i Sverige

2012-02-20 09:55 CET Sveriges lantbruksuniversitet, SLU För att belysa påverkan av skarv i svenska insjöar telefonintervjuades yrkesfiskare, fiskodlare och fritidsfiskare år 2009. Resultaten visar att majoriteten av de 40 intervjuade yrkesfiskarna fick skarvskador på fångsten, framför allt på sik och siklöja.

SLU leder nytt samarbetsprojekt i Östersjöområdet

2012-02-06 07:40 CET Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Det långsiktiga målet med projektet “The Baltic Landscape in change – innovative approaches towards sustainable forested landscapes”, som fått 30 miljoner kr i EU-stöd, är att utveckla former för styrning och nyttjande av skogliga landskap med hänsyn till både lokala, nationella och globala intressen. Docent Gun Lidestav, SLU Umeå, är projektets huvudkoordinator.

SLU leder nytt samarbetsprojekt i Östersjöområdet

2012-02-06 07:40 CET Sveriges lantbruksuniversitet, SLU – Jag är otroligt glad för att vi nu kommer igång. Vi har ett starkt konsortium och vi ser alla fram emot det spännande samarbete som vi har framför oss, säger docent Gun Lidestav vid SLU Umeå, huvudkoordinator för Östersjöprogrammet “The Baltic Landscape in change – innovative approaches towards sustainable forested landscapes”.

SLU leder nytt samarbetsprojekt i Östersjöområdet

2012-02-06 07:40 CET Sveriges lantbruksuniversitet, SLU – När anspråken och förväntningarna på varor och tjänster från skogen och landskapet ökar, finns en uppenbar risk för en icke hållbar utveckling av hur naturresurserna används. Därför behövs nya lösningar på hur anspråk och markanvändningskonflikter kan hanteras. Genom Baltic Landscape-projektet vill vi visa på goda konkreta exempel, säger docent Gun Lidestav, SLU Umeå.