Pressmeddelanden

Valberedning 2012/2013 för ReadSoft utsedd

2012-10-26 08:47 CEST
I enlighet med beslut vid årsstämman 2012 har en valberedning bildats inför årsstämman ...

Valberedningens förslag till ReadSofts årsstämma den 26 april 2012

2012-02-21 15:07 CET
Valberedningen i ReadSoft AB har följande förslag till årsstämman: