Pressmeddelanden

Ge fan i våra vatten räddar vildlaxen i Kalix älv

2015-04-23 13:00 CEST Sportfiskarna Kalix älv är en av Sveriges största vildlaxälvar men under de senaste åren har det varit sämre ställt med återkomster av lax i älven. Nu har Kalix älv ekonomisk förening kommit överens med kustbyn Ytterbyn om att minska fisket med laxfällor i området. Fiskevårdsinsatsen finansieras av Sportfiskarnas projekt Ge fan i våra vatten, Stiftelsen för Östersjölaxen och fiskevårdsområden längs älven.

Fisk är säker och hälsosam mat – odlad lax innehåller mindre dioxiner och PCB än vild fet fisk

2014-12-17 14:42 CET Norges sjömatråd Norska Livsmedelsverket (Mattilsynet) fastställer i en risk/nytta-utvärdering att fisk är säker mat som bör ätas två till tre gånger i veckan. Det gäller även kvinnor i fertil ålder och gravida. Hälsofördelarna hos fisk överväger helt enkelt riskerna. Det framkommer i en forskningsrapport utförd av Vetenskapskommittén för Mattrygghet (VKM) på uppdrag av Mattilsynet.

2014-09-19 14:45 CEST Turkish Airlines Turkish Airlines, Europas Bästa Flygbolag enligt Skytrax fyra år i rad, fortsätter att produktutveckla i Sverige. Med en morgonflight från Arlanda öppnas bland annat den nordamerikanska marknaden.

2014-07-04 08:19 CEST Umeå kommun Umeå är för många ett okänt fiskeparadis. Inom kommunens gränser hittar du allt från utmanande havsfiske till nybörjarmete. Genom närheten till både hav, älv, sjöar och åar finns det fiske som utmanar och inspirerar på alla nivåer.

Varannan svensk vill ändra sina grillvanor

2014-07-01 10:00 CEST Norges sjömatråd Ikväll tänds drygt 700 000 grillar i Sverige - men på bara ungefär var tionde ligger det fisk. En undersökning från Norges sjömatråd visar att köttet dominerar totalt på de svenska grillarna i sommar, och även på receptsajter och i kokböcker där vi hämtar inspiration. Samtidigt önskar så många som 53 % av svenskarna att deras hushåll grillade fisk oftare.

Laxen är värd mer än den kostar

2014-04-30 12:08 CEST Sportfiskarna Östersjöns vildlaxbestånd härstammar till största del från svenska vattendrag. Sportfiskarna oroas över den delade utvecklingen för landets laxälvar. De stora fjällälvarna i norra Sverige har för närvarande en bra utveckling med ett ökande antal hemvandrande leklaxar men de mindre skogsälvarna har svag eller ingen ökning. Skyddet för de svagaste laxälvarna måste förstärkas ytterligare.

Annas Trädgård blir nytt restaurangkoncept vid Ätran

2014-04-30 10:43 CEST Falkenbergs kommun Det blir ett nytt lokalt restaurangkoncept som intar den nya mötesplatsen vid Tullbrofästet vid Ätran i Falkenberg till sommaren. Sommarserveringen som upphandlats heter Annas Trädgård och kommer att drivas av entreprenörerna bakom Gits Gård. Satsningen på ny mötesplats vid Ätran är en del i Falkenbergs arbete för att öppna upp staden mot vattnet.

Kunglig invigning av Hertingforsen – en återställd fors i Falkenberg

2014-03-20 13:00 CET Falkenbergs kommun Den 1 april är det invigning av Hertingforsen i centrala Falkenberg. Vi firar då genomförandet av en unik naturvårdssatsning där vi släppt Hertingforsen fri och gjort det möjligt för fisk att fritt passera Ätran. Kung Carl XVI Gustaf kommer vara på plats för att inviga forsen genom att symboliskt släppa små laxar sk. smolt i vattnet.

Nya regler för lax- och öringfiske på västkusten för att skydda bestånden

2014-03-05 07:30 CET Havs- och vattenmyndigheten Havs- och vattenmyndigheten, HaV, inför nya regler för fiske efter lax och öring i Kattegatt och Skagerrak. Skälet är att bestånden av vild lax på västkusten kraftigt försämrats sedan 1980-talet. - Bara tre av laxbestånden, de i Himleån, Suseån och Stensån, når de bevarandemål som satts upp, säger Håkan Carlstrand, utredare på enheten för fiskereglering.

Återförsurning hotar med neddragen kalkning

2013-12-19 11:23 CET Sportfiskarna Sportfiskarna lanserar nu en policy för försurning och kalkning för att öka fokus och påverkan i frågan. Kalkningen är fortsatt nödvändig för sportfisket i stora delar av landet.