Pressmeddelanden

Kunglig invigning av Hertingforsen – en återställd fors i Falkenberg

2014-03-20 13:00 CET Falkenbergs kommun Den 1 april är det invigning av Hertingforsen i centrala Falkenberg. Vi firar då genomförandet av en unik naturvårdssatsning där vi släppt Hertingforsen fri och gjort det möjligt för fisk att fritt passera Ätran. Kung Carl XVI Gustaf kommer vara på plats för att inviga forsen genom att symboliskt släppa små laxar sk. smolt i vattnet.

Nya regler för lax- och öringfiske på västkusten för att skydda bestånden

2014-03-05 07:30 CET Havs- och vattenmyndigheten Havs- och vattenmyndigheten, HaV, inför nya regler för fiske efter lax och öring i Kattegatt och Skagerrak. Skälet är att bestånden av vild lax på västkusten kraftigt försämrats sedan 1980-talet. - Bara tre av laxbestånden, de i Himleån, Suseån och Stensån, når de bevarandemål som satts upp, säger Håkan Carlstrand, utredare på enheten för fiskereglering.

Återförsurning hotar med neddragen kalkning

2013-12-19 11:23 CET Sportfiskarna Sportfiskarna lanserar nu en policy för försurning och kalkning för att öka fokus och påverkan i frågan. Kalkningen är fortsatt nödvändig för sportfisket i stora delar av landet.

EU:s fiskekvoter för Östersjön klara – ökat fiske av sill tillåts

2013-10-18 10:37 CEST Havs- och vattenmyndigheten EU:s jordbruks- och fiskeministrar har nu beslutat om nästa års fiskekvoter i Östersjön. Bland annat ökas kvoten för två av de tre sillbestånden medan kvoten för den västra torsken minskas jämfört med 2013. - På det stora hela är beståndsutvecklingen i Östersjön bra men för torsken i västra beståndet är beståndsutvecklingen sämre, säger Bengt Kåmark vid Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

Stoppa överfisket på Östersjölaxen -Eskil Erlandsson följ forskarnas råd!

2013-10-17 10:57 CEST Sportfiskarna Sportfiskarna uppmanar fiskeminister Eskil Erlandsson och samtliga Östersjöländer att på EU:s fiskerådsmöte den 17 oktober följa havsforskarnas råd för att rädda den vilda laxen.

2013-09-18 09:04 CEST Fortum Sverige AB Enligt fångststatistiken för de senaste 150 åren ser det ut som att årets fångst vid centralfisket i Forshaga kommer att gå till historien som en av de tre högsta.

Konsumentmakten kan förändra en hel industri

2013-08-15 09:04 CEST Världsnaturfonden WWF Över 70 procent av världens produktion av odlad lax sker genom 16 stora internationella företag som nu har beslutat att tillsammans arbeta för en större hållbarhet inom industrin. Målet är att deras hela produktion ska ha den internationella certifieringen ASC (Aquaculture Stewardship Council) för hållbar fiskodling senast 2020.

2013-06-27 08:55 CEST Sportfiskarna Länsstyrelsen i Blekinge har gett en yrkesfiskare tillstånd att fiska med så kallad Push-up fälla i Mörrumsåns mynningsområde. Ett beslut som nu överklagas av Sportfiskarna. - Länsstyrelsens beslut är helt vansinnigt. Mörrums laxar och havsöringar är mycket skyddsvärda och har en nedåtgående trend. Tillståndet borde aldrig ha getts, säger Sportfiskarnas generalsekreterare Stefan Nyström.

SALMA i fokus när lax blir laks

2013-06-17 09:00 CEST SALMA Att kampanjen från Norges sjømatråd där norsk lax stavas laks blivit en succé råder det ingen tvekan om. Allt för att lyfta ursprung och kvalitet som i Norge går hand i hand när det kommer till lax. För SALMA är det en självklarhet då vi skrivit fersk laks på förpackningen sedan starten.

2013-05-31 17:02 CEST Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Internationella havsforskningsrådet rekommenderar idag sänkta fångstkvoter för torsk och skarpsill i Östersjön under 2014. Beslut fattas av EU:s ministerråd senare i år.