Pressmeddelanden

2013-04-19 10:00 CEST Skogsindustrierna Från Trädagen signalerades en fortsatt god utveckling inom träbyggandet, även om ett lågt byggande i Sverige håller tillbaka marknaden. Den svenska träindustrins framgångar på nya marknader utgör också ljusa inslag i en sektor som just nu går igenom en krävande period.

Försiktig optimism inför Trä & Teknik: Det ser ljusare ut för träindustrin!

2012-06-26 13:45 CEST Svenska Mässan Efter flera mycket tuffa år växer nu framtidstron inom svensk träindustri. – Produktiviteten har förbättrats. Men vi måste ständigt bli effektivare, säger Leif G Gustafsson, vd för TMF, inför årets stora kreativa samlingspunkt: Trä & Teknik.

TMF kommenterar Regeringens satsning på byggandet: Ett trött slag i luften för ökat byggande.

2012-04-13 11:11 CEST Trä- och Möbelföretagen Dagens akuta brist på 250.000 lägenheter kräver fler och betydligt mer kraftfulla åtgärder, och framförallt en en långsiktig politik införas. För att åstadkomma ett ökat byggande till de nivåer på 35 000- 40 000 lägenheter som behövs årligen föreslår TMF återgång till gamla byggmomsen, införande av ett skattefritt bosparande samt en omformning av bolånetaket med krav på amortering.