Pressmeddelanden

Symbal Chase lanserar ny tjänst - Leverantörsmonitorering – Tidiga varningssignaler från din leverantörsbas

2012-05-02 19:33 CEST ChaseXL - Vad skulle det kosta ert företag om ni inte skulle få planerade leveranser från era leverantörer under en vecka? - Hur mycket tid, resor och pengar lägger ni på att mäta och säkra er leverantörsbas? - Vilket extra värde skulle ni kunna tillföra ert företag om ni kan undvika några av dessa uppgifter?