Pressmeddelanden

Libers författare Martin Widmark tilldelas medaljen Illis quorum meruere labores

2014-08-19 09:53 CEST Liber AB Vi är så stolta över vår författare Martin Widmark, som fått medaljen Illis quorum av regeringen "för hans utomordentliga författarskap och inspirerande arbete med att främja barns och ungas läsning". Grattis!

Ny bok ska främja svensk företagsamhet

2014-06-16 13:27 CEST Liber AB Att nya företag startas och att fler företag växer är en viktig förutsättning för hög tillväxt i Sverige. Utmaningen för de flesta entreprenörer, oavsett om man vill starta eget eller utveckla nytt i befintlig verksamhet, är att man saknar en tydlig strategi och en effektiv metod för att ta något ogripbart som en första idé till något konkret av värde att sätta i händerna på en kund.

Läromedel som möter utvecklingen: It i vård och omsorg

2014-05-26 15:13 CEST Liber AB Läromedlet som ger såväl yrkesverksamma som studenter inom vård och omsorg, en plattform att stå på inför den snabba it-utvecklingen.

2014-04-15 16:03 CEST SoftOne Sverige AB

2014-03-18 14:54 CET Bosons Byrå AB Berghs School of Communication, ”Berghs”, med utbildningar inom kommunikationsbranschen har valt boken Hållbar marknadskommunikation i sin utbildning av kommunikatörer. Flera lärare tillhör de främsta inom sitt yrke, den profession som de också undervisar i. Skolan arbetar i nära samarbete med näringslivet och har ett starkt utbildningskoncept som är gångbart både i Sverige och internationellt.

Turnéplan spikad: Kreativ NO med Hans Persson

2014-02-04 14:01 CET Medalgon Utbildning och Agentur AB För andra terminen i rad arrangerar Medalgon tillsammans med Liber en föreläsningsturné med Hans Perssons föreläsning "Kreativ NO - förmågor att utveckla". Föreläsning och Hans nya bokserie om "Kreativ NO" gjorde succé under hösten och Medalgons vd Peter Wittorf ser positivt på efterfrågan av föreläsningen även under våren.

Medalgon inleder samarbete med Liber

2013-08-16 11:01 CEST Medalgon Utbildning och Agentur AB Samarbetet gäller primärt gemensam marknadsföring av författaren och föreläsaren Hans Persson och hans nya böcker inom NO. Hans Persson har i många år varit en eldsjäl i arbetet med "Kreativ NO" och i att förändra NO- och matematikundervisning i den riktning som nu pekas ut i den nya läroplanen.Böckerna presenterar nya ideer som rymmer både experiment, drama och berättelser från förr och nu.

Peter Söderholm förlagschef på Libers nya högskoleförlag

2013-05-15 09:40 CEST Liber AB Peter Söderholm är ny förlagschef på Libers nya högskoleförlag och sätter den undervisande läraren och individens lärande i fokus - allt för att ge fler chansen att lyckas med högre studier.

Den första svenska boken i Coachande Handledning

2013-02-07 10:59 CET CoachWalk Academy AB Coachande Handledning är en kraftfull kommunikationsmetodik för ledare, HR-personal, coacher, och dig som arbetar mycket med samtal i din profession. Författarna Ann Kellheim och Britt Weide är de första i Sverige som har utbildat sig i metoden. Boken släpps runt vecka 18 och ges ut av Liber.

Är du kreativ? Då är du väldigt grå!

2012-10-31 17:31 CET Liber AB En grupp forskare gav sig ut i världen. Deras uppdrag var att undersöka exakt vad talang är. Bland dem fanns ledande auktoriteter i ämnet. Deras forskning vänder upp och ner på vår tids mest utbredda myt. För en talang är förmodligen inte vad du tror, utan något helt annat. Vad är det du menar när du beskyller någon för att vara en talang, eller när du påstår dig inte ha det?