Pressmeddelanden

2011-05-21 16:44 CEST Forum Syd Forum Syd vill ha en dialog med regeringen om hur demokratistödet kan utvecklas för Nordafrika och Mellanöstern.

2011-05-19 06:00 CEST Läkare Utan Gränser Läkare Utan Gränser uppmanar Sverige, och andra europeiska länder som deltar i insatsen i Libyen, att ta ansvar för konfliktens humanitära konsekvenser. Samtidigt som stater inom EU engagerar sig i kriget för att skydda civilbefolkningen, fortsätter man att hålla sina egna gränser stängda för dem som flyr.

2011-05-17 17:40 CEST Amnesty International, svenska sektionen Den internationella brottmålsdomstolens (ICC) begäran om en arresteringsorder mot Muammar Khadaffi är ett steg mot rättvisa för alla de offer som utsatts för människorättsbrott i Libyen, säger Amnesty.

2011-05-16 14:26 CEST Ipsos Sweden AB Resultaten från Ipsos senaste globala undersökning visar att en majoritet av de tillfrågade tycker det var rätt av NATO att ingripa i Libyen. Undersökningen genomfördes efter det att FN:s resolution godkände flygförbudszonen över Libyen och efter det att Nato börjat bomba Gaddafiregimen. En klar majoritet av svenskarna, 71 procent, stödjer Natos agerande i Libyen.

2011-05-06 17:48 CEST Läkare Utan Gränser Under de senaste månaderna har hårda strider utkämpats i Misrata mellan regeringsstyrkor och rebeller. Staden fortsätter att utsättas för upprepade bombattacker och det rådande säkerhetsläget gör det svårt för människor att uppsöka sjukvård.

2011-05-01 12:40 CEST Socialdemokrater för tro och solidaritet - Avvecklingen av Sveriges trupp i Afghanistan ska påbörjas i år och avslutas senast 2013, krävde Kristna Socialdemokraters ordförande Peter Weiderud i sitt förstamajtal. Sverige ska inte lämna Afghanistan. Våra civila och politiska insatser behövs. Samtidigt underströk han vikten av att Sveriges insatser i Libyen fullföljs: - Det är en framgång för FN:s princip om ansvaret att skydda civila.

2011-04-13 09:21 CEST Amnesty International, svenska sektionen Amnestys utredningsteam, på plats i östra Libyen, kan bekräfta utomrättsliga avrättningar som sannolikt utförts av Khadaffitrogna soldater i närheten av staden Ajdabiya.

2011-04-08 14:46 CEST Teckningserbjudande

2011-04-06 08:51 CEST Amnesty International, svenska sektionen Den libysiska kvinnan, Eman al-Obaidi, som greps efter att ha anklagat Muammar Khadaffis militära styrkor för gängvåldtäkt, har nu frigivits. Hon fruktar dock fortfarande för sin säkerhet.

Läkare Utan Gränser båtevakuerade 71 sårade från Misrata

2011-04-04 16:37 CEST Läkare Utan Gränser 71 krigsskadade personer evakuerades igår via båt från staden Misrata i Libyen av Läkare Utan Gränser. De pågående striderna gör att sjukhus och kliniker svämmar över av sårade.