Pressmeddelanden

2011-07-01 14:02 CEST Läkare Utan Gränser Stridigheterna i Libyen fortsätter tvinga människor på flykt. Nu vädjar Läkare Utan Gränser till alla krigförande parter att respektera de flyendes rättigheter och till grannländerna att erbjuda skydd till de flyende.

2011-06-08 11:41 CEST Sverigedemokraterna Sverigedemokraterna kommer att hålla fast vid sin tidigare linje och säga nej till deltagande i den Nato-ledda militära insatsen i Libyen. Partiet välkomnar dock utökat fokus på humanitärt arbete med hjälp på plats till flyktingar i området.

2011-05-28 10:02 CEST Röda Korset Svenska folket har hittills skänkt 2,6 miljoner kronor till Röda Korsets insamling för att hjälpa dem som drabbats av den väpnade konflikten i Libyen. En del av de pengarna kommer Röda Korset använda till att förse Libyska Röda halvmånen med två fullt utrustade ambulanser. Ambulanserna ska stärka Libyska Röda Halvmånens kapacitet att hjälpa sjuka och sårade.

2011-05-26 17:12 CEST Läkare Utan Gränser Konflikten i Libyen har försatt hundratusentals människor på flykt. Nu är många strandsatta i tillfälliga läger vid den tunisiska och libyska gränsen. Där skapar de växande oroligheterna i lägren en ännu mer osäker tillvaro för dem som redan flytt undan våld.

2011-05-21 16:44 CEST Forum Syd Forum Syd vill ha en dialog med regeringen om hur demokratistödet kan utvecklas för Nordafrika och Mellanöstern.

2011-05-19 06:00 CEST Läkare Utan Gränser Läkare Utan Gränser uppmanar Sverige, och andra europeiska länder som deltar i insatsen i Libyen, att ta ansvar för konfliktens humanitära konsekvenser. Samtidigt som stater inom EU engagerar sig i kriget för att skydda civilbefolkningen, fortsätter man att hålla sina egna gränser stängda för dem som flyr.

2011-05-17 17:40 CEST Amnesty International, svenska sektionen Den internationella brottmålsdomstolens (ICC) begäran om en arresteringsorder mot Muammar Khadaffi är ett steg mot rättvisa för alla de offer som utsatts för människorättsbrott i Libyen, säger Amnesty.

2011-05-16 14:26 CEST Ipsos Sweden Resultaten från Ipsos senaste globala undersökning visar att en majoritet av de tillfrågade tycker det var rätt av NATO att ingripa i Libyen. Undersökningen genomfördes efter det att FN:s resolution godkände flygförbudszonen över Libyen och efter det att Nato börjat bomba Gaddafiregimen. En klar majoritet av svenskarna, 71 procent, stödjer Natos agerande i Libyen.

2011-05-06 17:48 CEST Läkare Utan Gränser Under de senaste månaderna har hårda strider utkämpats i Misrata mellan regeringsstyrkor och rebeller. Staden fortsätter att utsättas för upprepade bombattacker och det rådande säkerhetsläget gör det svårt för människor att uppsöka sjukvård.

2011-05-01 12:40 CEST Socialdemokrater för tro och solidaritet - Avvecklingen av Sveriges trupp i Afghanistan ska påbörjas i år och avslutas senast 2013, krävde Kristna Socialdemokraters ordförande Peter Weiderud i sitt förstamajtal. Sverige ska inte lämna Afghanistan. Våra civila och politiska insatser behövs. Samtidigt underströk han vikten av att Sveriges insatser i Libyen fullföljs: - Det är en framgång för FN:s princip om ansvaret att skydda civila.