Pressmeddelanden

2011-05-26 17:12 CEST Läkare Utan Gränser Konflikten i Libyen har försatt hundratusentals människor på flykt. Nu är många strandsatta i tillfälliga läger vid den tunisiska och libyska gränsen. Där skapar de växande oroligheterna i lägren en ännu mer osäker tillvaro för dem som redan flytt undan våld.

2011-05-21 16:44 CEST Forum Syd Forum Syd vill ha en dialog med regeringen om hur demokratistödet kan utvecklas för Nordafrika och Mellanöstern.

2011-05-19 06:00 CEST Läkare Utan Gränser Läkare Utan Gränser uppmanar Sverige, och andra europeiska länder som deltar i insatsen i Libyen, att ta ansvar för konfliktens humanitära konsekvenser. Samtidigt som stater inom EU engagerar sig i kriget för att skydda civilbefolkningen, fortsätter man att hålla sina egna gränser stängda för dem som flyr.

2011-05-17 17:40 CEST Amnesty International, svenska sektionen Den internationella brottmålsdomstolens (ICC) begäran om en arresteringsorder mot Muammar Khadaffi är ett steg mot rättvisa för alla de offer som utsatts för människorättsbrott i Libyen, säger Amnesty.

2011-05-16 14:26 CEST Ipsos Sweden Resultaten från Ipsos senaste globala undersökning visar att en majoritet av de tillfrågade tycker det var rätt av NATO att ingripa i Libyen. Undersökningen genomfördes efter det att FN:s resolution godkände flygförbudszonen över Libyen och efter det att Nato börjat bomba Gaddafiregimen. En klar majoritet av svenskarna, 71 procent, stödjer Natos agerande i Libyen.

2011-05-06 17:48 CEST Läkare Utan Gränser Under de senaste månaderna har hårda strider utkämpats i Misrata mellan regeringsstyrkor och rebeller. Staden fortsätter att utsättas för upprepade bombattacker och det rådande säkerhetsläget gör det svårt för människor att uppsöka sjukvård.

2011-05-01 12:40 CEST Socialdemokrater för tro och solidaritet - Avvecklingen av Sveriges trupp i Afghanistan ska påbörjas i år och avslutas senast 2013, krävde Kristna Socialdemokraters ordförande Peter Weiderud i sitt förstamajtal. Sverige ska inte lämna Afghanistan. Våra civila och politiska insatser behövs. Samtidigt underströk han vikten av att Sveriges insatser i Libyen fullföljs: - Det är en framgång för FN:s princip om ansvaret att skydda civila.

2011-04-13 09:21 CEST Amnesty International, svenska sektionen Amnestys utredningsteam, på plats i östra Libyen, kan bekräfta utomrättsliga avrättningar som sannolikt utförts av Khadaffitrogna soldater i närheten av staden Ajdabiya.

2011-04-08 14:46 CEST Teckningserbjudande

2011-04-06 08:51 CEST Amnesty International, svenska sektionen Den libysiska kvinnan, Eman al-Obaidi, som greps efter att ha anklagat Muammar Khadaffis militära styrkor för gängvåldtäkt, har nu frigivits. Hon fruktar dock fortfarande för sin säkerhet.