Pressmeddelanden

2011-03-03 12:27 CET Läkare Utan Gränser Läkare Utan Gränser vädjar nu till involverade parter i konflikten att bevilja tillgång till de våldsdrabbade områdena och släppa fram hjälpsändningar med humanitära förnödenheter.

2011-03-02 13:52 CET Röda Korset Drygt 100 000 människor har redan lämnat Libyen och med en stor flyktingström ökar behoven av humanitär hjälp. Röda Korset stärker insatserna vid gränserna i Tunisien och Egypten med nödhjälp såsom mat, vatten, sanitet, filtar, tak över huvudet och sjukvård. Röda Korset hjälper också personer att kontakta anhöriga.

2011-03-02 11:56 CET Tidningen Anti Svenska Akademien definierar en metmorfos som en "fullständig omvandling av uppbyggnaden". Begreppet används inom geologin för att beskriva bergarter vars sammansättning förändras efter en lång period av hårt tryck och hög temperatur. Den ursprungliga formen förvandlas till något nytt och mer beständigt. Följ med till k-märkta byar, Sveavägen, Patagonien och politikens personifieringshets...

2011-02-28 13:19 CET Vänsterpartiet Malmö

2011-02-28 08:37 CET Amnesty International, svenska sektionen Amnesty uppmanar FN:s säkerhetsråd, som idag sammanträder i New York, att fatta beslut om att hänskjuta situationen i Libyen till den internationella brottmålsdomstolen och att omedelbart inrätta ett vapenembargo mot Libyen.

2011-02-25 19:33 CET Läkare Utan Gränser Samtidigt som ett team från Läkare Utan Gränser på plats i Libyen försöker nå sjukhus och kliniker som kämpar med att behandla ett stort antal skadade, hindras flera andra team att komma in i landet.

2011-02-25 19:02 CET Röda Korset För att säkerställa kirurgisk och medicinsk vård för sårade och katastrofhjälp till människor som har flytt från Libyen till grannländerna Tunisien och Egypten startar Röda Korset en insamling. I morgon åker Svenska Röda Korsets vice ordförande Åsa Molde för att arbeta som kirurg.

2011-02-25 15:54 CET Svenska kyrkan - Internationellt arbete Svenska kyrkan uppmanar Sveriges regering att leva upp till skyldigheten att skydda Libyens civilbefolkning från brott mot mänskligheten. Detta i enlighet med FN-normen från 2005 om skyldigheten att skydda befolkningar från folkmord, krigsbrott, brott mot mänskligheten och etnisk rensning.

2011-02-25 07:45 CET Diakonia 32 internationella människorättsorganisationer, däribland svenska Diakonia, kräver att FN omedelbart utesluter Libyen och Bahrain ur FN:s råd för mänskliga rättigheter.

2011-02-23 00:30 CET Rosengårds S- förening Vid årsmötet för Rosengårds socialdemokratiska förening togs beslut om att uppmana utrikesministern Carl Bildt att avgå efter sina uttalanden i samband med gatustriderna i Libyen.