Pressmeddelanden

2011-03-02 11:56 CET Tidningen Anti Svenska Akademien definierar en metmorfos som en "fullständig omvandling av uppbyggnaden". Begreppet används inom geologin för att beskriva bergarter vars sammansättning förändras efter en lång period av hårt tryck och hög temperatur. Den ursprungliga formen förvandlas till något nytt och mer beständigt. Följ med till k-märkta byar, Sveavägen, Patagonien och politikens personifieringshets...

2011-02-28 13:19 CET Vänsterpartiet Malmö

2011-02-28 08:37 CET Amnesty International, svenska sektionen Amnesty uppmanar FN:s säkerhetsråd, som idag sammanträder i New York, att fatta beslut om att hänskjuta situationen i Libyen till den internationella brottmålsdomstolen och att omedelbart inrätta ett vapenembargo mot Libyen.

2011-02-27 13:46 CET MSB Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) bidrar med personal och sjukvårdsutrustning till den svenska delen i evakueringsoperationen för Libyen.

2011-02-25 19:33 CET Läkare Utan Gränser Samtidigt som ett team från Läkare Utan Gränser på plats i Libyen försöker nå sjukhus och kliniker som kämpar med att behandla ett stort antal skadade, hindras flera andra team att komma in i landet.

2011-02-25 19:02 CET Röda Korset För att säkerställa kirurgisk och medicinsk vård för sårade och katastrofhjälp till människor som har flytt från Libyen till grannländerna Tunisien och Egypten startar Röda Korset en insamling. I morgon åker Svenska Röda Korsets vice ordförande Åsa Molde för att arbeta som kirurg.

2011-02-25 15:54 CET Svenska kyrkan - Internationellt arbete Svenska kyrkan uppmanar Sveriges regering att leva upp till skyldigheten att skydda Libyens civilbefolkning från brott mot mänskligheten. Detta i enlighet med FN-normen från 2005 om skyldigheten att skydda befolkningar från folkmord, krigsbrott, brott mot mänskligheten och etnisk rensning.

2011-02-25 07:45 CET Diakonia 32 internationella människorättsorganisationer, däribland svenska Diakonia, kräver att FN omedelbart utesluter Libyen och Bahrain ur FN:s råd för mänskliga rättigheter.

2011-02-23 00:30 CET Rosengårds S- förening Vid årsmötet för Rosengårds socialdemokratiska förening togs beslut om att uppmana utrikesministern Carl Bildt att avgå efter sina uttalanden i samband med gatustriderna i Libyen.

2011-02-22 17:11 CET Amnesty International, svenska sektionen Amnesty International har i dag uppmanat FN: s säkerhetsråd och Arabförbundet att omedelbart resa till Libyen för att undersöka de händelser som lett till att hundratals demonstranter dödats.