Pressmeddelanden

​Innovativ samverkan – en framtida möjlighet för både kommunen och företagen i Lidköping

​Innovativ samverkan – en framtida möjlighet för både kommunen och företagen i Lidköping

2018-12-11 16:00 CET
Lidköpings kommun har beviljats 950 000 kronor av Sveriges innovationsmyndighet Vinnova...

Arbetsplatsolycka i samband med underhållsarbete på Lidköping Energi

Arbetsplatsolycka i samband med underhållsarbete på Lidköping Energi

2018-12-11 14:40 CET
I samband med ett underhållsarbete vid kraftvärmeverket i Lidköping fick en driftmaskin...

Kommunen satsar för att minska klimatpåverkan från mat

Kommunen satsar för att minska klimatpåverkan från mat

2018-12-10 09:42 CET
Lidköpings kommun har beviljats 965 000 kr från Naturvårdsverkets satsning Klimatklivet...

Nya publika wifi-zoner i Lidköping för ökad säkerhet och trevnad

Nya publika wifi-zoner i Lidköping för ökad säkerhet och trevnad

2018-11-20 13:15 CET
Under våren har det grävts, monterats och installerats för att det ska bli bättre täckn...

Invigning av nya Bäckliden

Invigning av nya Bäckliden

2018-11-08 09:15 CET
Bäcklidens äldreboende och mötesplats i Vinninga har renoverat en del av sina gemensamm...

Lärlingsutbildning till frisör på De la Gardiegymnasiet

Lärlingsutbildning till frisör på De la Gardiegymnasiet

2018-10-31 11:47 CET
Lärlingsutbildning till frisör på De la Gardiegymnasiet från och med hösten 2019.

Nytt på ES Musik, De la Gardiegymnasiet

Nytt på ES Musik, De la Gardiegymnasiet

2018-10-29 12:56 CET
​Inför hösten 2019 startar vi fyra spännande profiler på Estetiska programmet Musik på ...

Åttondeklassare får prova på att jobba inom Vård & Omsorg under höstlovet

Åttondeklassare får prova på att jobba inom Vård & Omsorg under höstlovet

2018-10-24 16:10 CEST
94 stycken åttondeklassare kommer under nästa vecka att vara ute i Vård & Omsorgs v...

Lidköping Energi utan anmärkning i miljörevision

Lidköping Energi utan anmärkning i miljörevision

2018-10-23 15:27 CEST
Kommunägda Lidköping Energi får med beröm godkänt i årets miljörevision och certifier...

​Dags att nominera företag till kommunens hållbarhetspris

​Dags att nominera företag till kommunens hållbarhetspris

2018-10-23 07:00 CEST
Nu är det dags att nominera företag till Lidköpings kommuns pris för hållbart arbete. F...