Dokument

Karolinska Institutet Science Park – Företagspresentation

2015-08-24 15:30 CEST Karolinska Institutet Science Park AB I Karolinska Institutet Science Park finns mer än 80 företag inom life science. KI Science Park finns i Solna och i Flemingsberg och tillhandahåller kontor, laboratorier, service och life science-specifika stödfunktioner. Parken satsar på fokuserat kunskapsutbyte genom seminarieserier, temaluncher och nätverksträffar – allt i dynamisk campusmiljö.

Program Park Annual 15

2015-08-17 09:40 CEST Sahlgrenska Science Park Välkommen till Park Annual´s 10-årsjubileum den 17 september i Göteborg! Ta del av ett intressant seminarium och möt personer med nya, spännande idéer! Eventet samlar forskare, innovatörer, entreprenörer, företag, investerare med flera till en myllrande temadag med fokus på life science. Anders G Lönnberg, nationell samordnare, talar bl a om möjligheter för en starkare Life science-sektor.

Stockholm-Uppsala Life Science Facts and Figures 2011-2012

2014-11-25 21:13 CET Stockholm Life Solna-Stockholm The Stockholm-Uppsala region, defined as the three counties of Uppsala, Stockholm and Sörmland is one of the largest life science clusters in Europe. Based on official sources on limited public companies (2012), the region is home to 611 companies with a total of 20,852 employees.

BIO-X fakta

2014-03-27 07:05 CET Uppsala BIO

Stockholm Life - Greater science, greater business, greater life

2014-02-03 11:46 CET Stockholm Life Solna-Stockholm

Bakgrundstext om Medeon

2013-12-20 11:15 CET Medeon AB

100 svenska företag utvecklar morgondagens läkemedel, varav hälften har projekt i klinik

2013-12-02 15:00 CET SwedenBIO Mer än 100 bioteknik-och läkemedelsbolag har FoU-funktioner i Sverige, varav hälften har projekt som nått klinik. I Swedish Drug Development Pipeline redovisas 67 molekyler som nått klinik (dvs fas I-III) och testas inom 80 specifika behandlingsområden. 7 projekt har sedan 2012 års rapport gått vidare till nästa fas. 14 av projekten ligger i den sista fasen innan godkännande, dvs fas III.

Översättning – Life Science

2013-07-29 13:25 CEST Semantix Inom området Life Science kan översättningar ha direkt inverkan på människors hälsa. Därför lägger vi mycket stor vikt vid kvalitet och noggrannhet i dessa uppdrag. Alla våra medicinska översättningar utförs av översättare som har medicin och läkemedel som specialitet, och målspråket som modersmål.

Bilaga Science Link, resultat

2013-07-03 11:10 CEST Invest in Skåne Resultatet av ansökningar till Science Link fördelade per land, per industrityp och per forskningsanläggning. Svenska företag har inkommit med flest ansökningar.

Fakta om Olink Bioscience

2013-03-12 08:48 CET Olink Bioscience Olink Bioscience utvecklar, tillverkar och marknadsför innovativa produkter för forskning om och utveckling av biomarkörer. Tillsammans med kunder och partners eftersträvar Olink Bioscience att förbättra förutsättningarna för kliniskt beslutsfattande med hjälp av molekylära biomarkörer.