Dokument

Fakta om Olink Bioscience

2013-03-12 08:48 CET Olink Bioscience Olink Bioscience utvecklar, tillverkar och marknadsför innovativa produkter för forskning om och utveckling av biomarkörer. Tillsammans med kunder och partners eftersträvar Olink Bioscience att förbättra förutsättningarna för kliniskt beslutsfattande med hjälp av molekylära biomarkörer.

Stockholm Life - Broschyr 2012

2013-02-27 10:00 CET Stockholm Life Solna-Stockholm Stockholm Life - Brochure 2012

Vi förbättrar för svensk välfärd! SwedenBIO lanserar Life Science – bilaga av Mediaplanet i dagens DN

2012-09-25 15:26 CEST SwedenBIO ”Jag är inte bara pappa. Jag är också läkare, arbetsgivarrepresentant, svensk skattebetalare och ibland också patient. Det gör det lätt att fokusera på life science.” Så inleder Johan Järte, VD SwedenBIO ledaren i tidningen. Det är precis vad branschorganisationen vill belysa: hur läkemedel, bioteknik, medicinteknik och diagnostik förbättrar svensk välfärd ur många perspektiv.

Pipelinerapporten över svensk life science produktportfölj 2011

2012-07-02 08:30 CEST SwedenBIO Årlig sammanställning av produktportföljen 2011 fär svensk life science. SwedenBIO har tillsammans med Vinnova och Invest Sweden sedan 2006 genomfört pipelinerapporten, en årlig undersökning av produktportföljen hos svenska forskande life science-bolag. Mål och syfte med undersökningen är att kartlägga produktutvecklingen i dess olika faser för svenska läkemedelskandidater.

Åtgärdsplan till regeringens samordnare för AstraZeneca

2012-03-16 14:51 CET Naturvetarna I denna åtgärdsplan överlämnar Akademikerföreningen vid AstraZeneca i Södertälje sina förslag i omställningsarbetet i samband med nedläggningen av AstraZenecas forskningsverksamhet i Södertälje, till regeringens samordnare Lars Leijonborg.

Finansiering av tidiga upptäckter inom life science

2012-01-03 17:10 CET Karolinska Institutet Innovations AB KI Innovations AB finansierar kommersialiseringen av utvalda forskningsbaserade projekt för att på bästa sätt ta dem hela vägen till målet – att sälja/licensiera ut patenträttigheterna eller att starta ett bolag. Det innebär att forskare som gör upptäckter som kan komma samhället till godo får en affärsmöjlighet via KI Innovations AB.

KI Innovations AB – styrelse

2011-12-23 10:25 CET Karolinska Institutet Innovations AB Karolinska Institutet Innovations AB skapar nya bolag ur tidiga upptäckter inom life science och hjälper på så sätt forskare att ta sina upptäckter hela vägen till marknaden. KI Innovations styrelse består av personer med gedigen erfarenhet från såväl akademi som industri, och står som garanter för att detta ska ske på bästa vis.

Fakta om KI Innovations AB

2011-12-23 10:24 CET Karolinska Institutet Innovations AB Forskare, som gör upptäckter som kan komma många människor till godo, får en affärsmöjlighet via KI Innovations. Det kan handla om forskning som leder till nya läkemedel, olika former av medicintekniska lösningar eller diagnostiska verktyg. Så här kan det gå till.

KI Innovations – företagspresentation

2011-12-23 10:24 CET Karolinska Institutet Innovations AB Karolinska Institutet Innovations AB hjälper forskare – vid Karolinska Institutet och andra universitet – att kommersialisera tidiga upptäckter inom life science. KI Innovations har ett nätverk av experter med stor erfarenhet av varje steg i processen, från upptäckt fram till försäljning, licensiering eller bolagisering.

KI Science Park – för innovativa bolag inom life science

2011-12-21 15:12 CET Karolinska Institutet Science Park AB Företagsparken Karolinska Institutet Science Park vänder sig till innovativa forskningsbolag, internationella läkemedels- och medicinteknikbolag samt tjänste- och servicebolag med inriktning på innovation och forskning.