Dokument

Bilaga Science Link, resultat

Bilaga Science Link, resultat

2013-07-03 11:10 CEST

Resultatet av ansökningar till Science Link fördelade per land, per industrityp och per...

Vi förbättrar för svensk välfärd! SwedenBIO lanserar Life Science – bilaga av Mediaplanet i dagens DN

Vi förbättrar för svensk välfärd! SwedenBIO lanserar Life Science – bilaga av Mediaplanet i dagens DN

2012-09-25 15:26 CEST

”Jag är inte bara pappa. Jag är också läkare, arbetsgivarrepresentant, svensk skattebet...

Pipelinerapporten över svensk life science produktportfölj 2011

Pipelinerapporten över svensk life science produktportfölj 2011

2012-07-02 08:30 CEST

Årlig sammanställning av produktportföljen 2011 fär svensk life science. SwedenBIO ha...

Åtgärdsplan till regeringens samordnare för AstraZeneca

Åtgärdsplan till regeringens samordnare för AstraZeneca

2012-03-16 14:51 CET

I denna åtgärdsplan överlämnar Akademikerföreningen vid AstraZeneca i Södertälje sina f...

Finansiering av tidiga upptäckter inom life science

Finansiering av tidiga upptäckter inom life science

2012-01-03 17:10 CET

KI Innovations AB finansierar kommersialiseringen av utvalda forskningsbaserade projekt...

KI Innovations AB – styrelse

KI Innovations AB – styrelse

2011-12-23 10:25 CET

Karolinska Institutet Innovations AB skapar nya bolag ur tidiga upptäckter inom life sc...

Fakta om KI Innovations AB

Fakta om KI Innovations AB

2011-12-23 10:24 CET

Forskare, som gör upptäckter som kan komma många människor till godo, får en affärsmöjl...

KI Innovations – företagspresentation

KI Innovations – företagspresentation

2011-12-23 10:24 CET

Karolinska Institutet Innovations AB hjälper forskare – vid Karolinska Institutet och a...

The Swedish Drug Development Pipeline 2011

The Swedish Drug Development Pipeline 2011

2011-05-26 11:30 CEST

In February to March 2011 a survey of the Swedish Drug Development Pipeline was conduct...