Pressmeddelanden

2015-09-10 14:42 CEST Idus förlag Snipp och Snopp – Lika eller olika? är en genusmedveten bilderbok, som normkritiskt tar upp hur vi alla är lika med att vara olika. Flickor och pojkar, och de av oss som har ett annat kön än det samhället har gett oss. Boken är för barn 3-6 år.

2015-08-20 16:35 CEST Nyckeltalsinstitutet AB De flesta stora svenska företag och organisationer har policys om att diskriminering p.g.a. sexuell läggning och könsidentitet inte är tillåten. Sverige är därmed något före t.ex. USA när det gäller sådana policys. Drygt hälften av verksamheterna i undersökningen bedriver aktiva insatser för att öka kunskaperna om HBTQ-frågor.

2015-06-15 13:16 CEST Idus förlag William tycker att han är för vanlig. Han tycker bäst om kompisar som är lite annorlunda, som bryter mot normerna. Med boken Williams kompisar vill författaren Marie Bosson Rydell påvisa att olikheter skapar möjligheter. Istället för att fokusera på svårigheter kan man dra fördelar av varandras egenheter.

Polisen har diskriminerat på grund av kön och etnisk bakgrund

2015-05-28 07:23 CEST Centrum för rättvisa ​Polisen har förnekat och försökt mörka en omfattande diskriminering vid antagningen till Polishögskolan. Men en färsk dom från Stockholms tingsrätt sätter punkt för detta. Polisen har brutit mot diskrimineringslagen och tvingas nu backa. Häromdagen kom domen som bekräftade att Polisen gått med på att utbetala hela de yrkade skadestånden – 100 000 kronor till var och en av de drabbade.

Olaglig kvotering vanlig på landets universitet och högskolor

2015-03-12 09:04 CET Centrum för rättvisa ​Idag hålls rättegång i Arbetsdomstolen i ett kvoteringsfall. Mittuniversitetet har erkänt diskrimineringen - nu ska storleken på skadeståndet bestämmas. Centrum för rättvisas färska granskning visar att Mittuniversitetet inte är ensamt om att bryta mot lagen - mer än hälften av landets högskolor och universitet har haft liknande könsbaserade system.

2015-03-02 10:02 CET Sagolikt Bokförlag

2015-03-02 10:00 CET Sagolikt Bokförlag

#7 – tisdag: Socialtjänstens individuella bedömningar är en chimär

2015-02-10 15:01 CET Feministiskt Perspektiv Socialtjänsten är alldeles för politikerstyrd, enligt socialarbetaren Lena Ström. Även om politikerna håller sig utan de flesta besluten styr de genom budgeten. I dag publicerar vi sista delen av en serie i tre delar om hur försörjningsstödet urholkats under 30 år. Och Lena Ström har aldrig träffat någon kommunpolitiker som tycker att socialtjänsten ska vara generösare.

Solna går före - alla bibliotek nu regnbågsbibliotek

2015-01-23 13:50 CET Solna stad Alla Solnas bibliotek är nu regnbågsbibliotek. Vid en ceremoni på stadsbiblioteket igår överlämnade RFSL diplom som visar att biblioteken nu är hbt-certifierade: Stadsbiblioteket i Solna centrum, Bergshamra bibliotek och biblioteket i Solna gymnasium, och samtidigt också stadens enhet för kultur och evenemang.

2014-12-08 11:32 CET Sagolikt Bokförlag