Pressmeddelanden

2014-05-06 12:26 CEST Sagolikt Bokförlag

2014-04-15 14:14 CEST Handikappförbunden Inför valet till EU-parlamentet den 25 maj har Handikappförbunden gjort en enkätundersökning bland de svenska EU-kandidaterna och de partier som kandiderar till Europaparlamentet. Frågorna har rört tillgänglighet, likabehandling och den särskilda strategi för sysselsättning, social integration och fattigdomsbekämpning som kallas Europa 2020-strategin.

2014-04-03 07:30 CEST Specialpedagogiska skolmyndigheten Regeringen har nyligen lagt ett lagförslag om att bristande tillgänglighet i alla skolformer ska klassas som en form av diskriminering. Idag presenterar Specialpedagogiska skolmyndigheten och Handikappförbunden verktyg som ger konkret hjälp i arbetet för en mer tillgänglig skola.

2014-03-31 17:06 CEST Specialpedagogiska skolmyndigheten En skola som funkar är också en tillgänglig skola, som utgår från elevernas behov och ger alla en chans att trivas och lyckas. Regeringen har nyligen lagt en proposition till ett lagförslag om att bristande tillgänglighet i alla skolformer ska klassas som en form av diskriminering.

2014-03-11 08:25 CET Sagolikt Bokförlag

2014-03-05 11:09 CET OLIKA förlag AB En spännande ny serie! Flickor som hjältar och äventyrare är fortfarande en bristvara i barnboksvärlden. Och ännu svårare är det att hitta huvudpersoner som inte är vita. Idén om "den vita manlige äventyraren" utmanas i serien Hemliga boken för äventyrare. I första boken Uppdrag: vattenhäxan följer vi Lina och Peppar på deras äventyr, fyllda av både humor och spänning!

2014-01-31 11:16 CET Sagolikt Bokförlag

2014-01-08 09:45 CET Sagolikt Bokförlag

Tyresö kommun utbildar medarbetare i hbt-frågor

2013-12-18 07:00 CET Tyresö kommun Kommunstyrelsen i Tyresö kommun har vid sitt möte den 17 december antagit riktlinjer för sitt arbete med hbt. - Tyresö ska vara en öppen, trivsam och välkomnande plats för alla. För mig är det av egen erfarenhet viktigt att se till att Tyresö är en kommun som ligger i framkant för allas lika värde och möjligheter, säger Fredrik Saweståhl (M), kommunstyrelsens ordförande.

2013-12-11 08:00 CET Sagolikt Bokförlag