Pressmeddelanden

2015-11-25 10:41 CET RFHL RFHL har publicerat denna debattartikel i Gotlands Allehanda med anledning av att regionen stänger Alkohol- och drogrådgivningen i 6 månader.

2015-11-13 09:23 CET Idus förlag Snipp och Snopp och dumma nya flickan är en normkritisk bilderbok för barn 3-6 år. Medan berättelsen i det lilla handlar om hur det kan kännas när någon ny kommer till förskolegruppen, är den i ett större perspektiv en betraktelse av mekanismerna bakom den växande främlingsfientligheten.

Tidskriften Elevhälsa i ny form

2015-10-13 12:45 CEST Gothia Fortbildning Tidskriften Elevhälsa har genomgått en ansiktslyftning och kommer nu i helt ny kostym. Lite större format, fyrfärg och mer lättillgänglig form. Det aktuella numret har tema likabehandling och tar upp hur skolan kan arbeta med främjande och förebyggande arbete mot kränkningar.

2015-09-10 14:42 CEST Idus förlag Snipp och Snopp – Lika eller olika? är en genusmedveten bilderbok, som normkritiskt tar upp hur vi alla är lika med att vara olika. Flickor och pojkar, och de av oss som har ett annat kön än det samhället har gett oss. Boken är för barn 3-6 år.

2015-08-20 16:35 CEST Nyckeltalsinstitutet AB De flesta stora svenska företag och organisationer har policys om att diskriminering p.g.a. sexuell läggning och könsidentitet inte är tillåten. Sverige är därmed något före t.ex. USA när det gäller sådana policys. Drygt hälften av verksamheterna i undersökningen bedriver aktiva insatser för att öka kunskaperna om HBTQ-frågor.

2015-06-15 13:16 CEST Idus förlag William tycker att han är för vanlig. Han tycker bäst om kompisar som är lite annorlunda, som bryter mot normerna. Med boken Williams kompisar vill författaren Marie Bosson Rydell påvisa att olikheter skapar möjligheter. Istället för att fokusera på svårigheter kan man dra fördelar av varandras egenheter.

Polisen har diskriminerat på grund av kön och etnisk bakgrund

2015-05-28 07:23 CEST Centrum för rättvisa ​Polisen har förnekat och försökt mörka en omfattande diskriminering vid antagningen till Polishögskolan. Men en färsk dom från Stockholms tingsrätt sätter punkt för detta. Polisen har brutit mot diskrimineringslagen och tvingas nu backa. Häromdagen kom domen som bekräftade att Polisen gått med på att utbetala hela de yrkade skadestånden – 100 000 kronor till var och en av de drabbade.

Olaglig kvotering vanlig på landets universitet och högskolor

2015-03-12 09:04 CET Centrum för rättvisa ​Idag hålls rättegång i Arbetsdomstolen i ett kvoteringsfall. Mittuniversitetet har erkänt diskrimineringen - nu ska storleken på skadeståndet bestämmas. Centrum för rättvisas färska granskning visar att Mittuniversitetet inte är ensamt om att bryta mot lagen - mer än hälften av landets högskolor och universitet har haft liknande könsbaserade system.

2015-03-02 10:02 CET Sagolikt Bokförlag

2015-03-02 10:00 CET Sagolikt Bokförlag