Pressmeddelanden

2015-05-21 09:08 CEST Mjärdevi Science Park AB ​Nio bolag i Mjärdevi Science Park i Linköping har gått samman för att hitta 10 skarpa talanger till ett nytt projekt. Satsningen heter Tech Pilots och syftar till att föra unga talanger och teknikbolag närmare varandra. Under ett år får de följa bolagen på nära håll.

2015-05-21 08:00 CEST Linköpings universitet (LiU) I en ny studie visar forskare vid Linköpings universitet hur varianter av fettsyror kan öppna en för hjärtat betydelsefull jonkanal och därmed minska risken för arytmi. I framtiden skulle fettsyrorna kunna utvecklas till läkemedel mot hjärtarytmi. Resultaten publiceras i den vetenskapliga tidskriften PNAS.

2015-05-20 13:53 CEST Linköpings universitet (LiU) Anna-Lena Eriksson Gustavsson, Hans Lundgren och Gun Mannervik får ta emot universitetets förtjänstmedalj vid promotionshögtiden på lördag.

Anmälan till East Sweden Hack 2015 har öppnat

2015-05-19 13:48 CEST Mjärdevi Science Park AB "​Koppla ihop minst en av våra partners öppna datakällor med en pryl som antingen kan bli din nästa startup eller förbättrar världen." East Sweden Hack är Sveriges första öppna hackathon där man kopplar ihop öppen data och Internet of Things. Vad händer om man kopplar ihop öppen data med en pryl? Under två dagar, den 4-6 september i creActive Mjärdevi, skapas nya tjänster och produkter.

PreHack den 19 maj inför East Sweden Hack

2015-05-18 16:28 CEST Mjärdevi Science Park AB PreHack är en kväll inför East Sweden Hack för den som vill träffa sponsorer, partners, möjliga lagkamrater och testa på shitty prototyping med Demola East Sweden. Under kvällen gästas vi av Ellen Sundh som är utvecklare, föreläsare och fenomenal tekniktrollare. Dessutom avslöjas priskategorier, priser samt den öppna data som kommer finnas tillgänglig under East Sweden Hack den 4-6 september 2015.

Strategisk Forskning för att stärka Sveriges konkurrenskraft - Lars Hultman vid ForskarFrukost i creActive Mjärdevi

2015-05-07 12:13 CEST Mjärdevi Science Park AB Lars Hultman är professor i tunnfilmsfysik och tidigare forskningsledare vid IFM, Linköpings universitet. Han är också VD på Stiftelsen för Strategisk Forskning. Lars betraktar materialforskning/industrialisering med universitetshatten på och utifrån ett Linköpingsperspektiv för att därefter byta perspektiv och resonera kring strategisk forskning i Sverige utfrån stiftelsen SSF:s perspektiv.

Interactive Institute Swedish ICT prisas för visualiseringsbord

2015-05-06 09:39 CEST Interactive Institute Swedish ICT Interactive Institute har tillsammans med flera partners utvecklat visualiseringsbordet Virtual Autopsy Table. Bordet har, tack vare sitt intuitiva gränssnitt och sin responsiva design rönt stora framgångar internationellt. Nu prisas bordet av Eurographics Association och tilldelas Dirk Bartz-utmärkelsen.

PolitikerDojo om Datalogiskt tänkande - viktiga färdigheter för alla!

2015-05-05 10:41 CEST Mjärdevi Science Park AB ​Eftermiddagen den 6 maj 2015 håller Fredrik Heintz, ass professor vid Datavetenskapliga institutionen på Linköpings universitet, i en PolitikerDojo. Aktiviteten arrangeras i creActive Mjärdevi och är ett samarrangemang mellan Linköpings universitet, Nulink och Mjärdevi Science Park.

5 maj sista nomineringsdag inför Mjärdevi Science Parks nya Skuggstyrelse

2015-05-04 15:47 CEST Mjärdevi Science Park AB ​Mjärdevi Science Park var 2011 först i världen med att tillsätta en Skuggstyrelse som arbetar enligt exakt samma dagordning som den ordinarie styrelsen. Varje år byter vi hälften av ledamöterna i Skuggstyrelsen och därför söker vi nu nya studenter som vill anta utmaningen att vara med och påverka, förbättra och utveckla en av Sveriges största företagsparker.

Den 5 maj är det rekryteringsmässan The Future and Beyond i CreActive Mjärdevi med tjugotvå spännande företag

2015-05-04 15:30 CEST Mjärdevi Science Park AB ​Den 5 maj 2015 välkomnas alla studenter till Mjärdevi Science Park och creActive Mjärdevi mellan kl 12.00 och 19.00 för att möte 22 företag från en av Sveriges största science parks där framtidens teknik och teknologier utvecklas. Vi brukar säga att om man har en bil, mobil, kamera eller ser på TV så använder man sig med största säkerhet av teknik från Mjärdevi Science Park.