Pressmeddelanden

​Snilleblixten som räddade Kolmården

2017-12-13 09:28 CET
Kolmården var under 1960-talet en av Sveriges svagaste kommuner. Utflyttningen var stor...

Politikerna måste ta grepp om kommunernas framtidsfrågor

Politikerna måste ta grepp om kommunernas framtidsfrågor

2017-11-06 08:04 CET
​I den nyutkomna boken ”Att äga framtiden – Perspektiv på kommunal utveckling” samlas t...

Miljonbelopp i stipendier till unga hantverkare

2017-06-27 09:47 CEST
Vid årets stipendieutdelning från Fabrikör J.L. Eklunds Hantverksstiftelse får 70 unga ...

LEAD inleder samarbete med Boardeaser

LEAD inleder samarbete med Boardeaser

2017-06-21 14:00 CEST
Från och med första juni inleder LEAD ett samarbete med Boardeaser för att erbjuda en b...

Ny bok - första svenska boken i konsumentbeteende

Ny bok - första svenska boken i konsumentbeteende

2017-06-08 11:00 CEST
Konsumentbeteende – klassiska och samtida perspektiv är den första svenska läroboken i ...

Maria Bolin tillträder som ny vd för LEAD

Maria Bolin tillträder som ny vd för LEAD

2017-04-12 08:01 CEST
​Maria Bolin har utsetts som ny vd för LEAD och tillträder befattningen den 1 september...

Nanoteknik i världsklass på väg till Oskarshamn

Nanoteknik i världsklass på väg till Oskarshamn

2017-04-07 08:43 CEST
Det fleråriga samarbetet mellan Nova Utbildning FoU & Affärsutveckling och Linköpin...

Linköping står värd för Sveriges förenade studentkårers fullmäktige

Linköping står värd för Sveriges förenade studentkårers fullmäktige

2017-04-06 09:02 CEST
Den 12-14 maj står Linköping värd för årets största studentpolitiska händelse, Sveriges...

A​vloppsslam blir till el

A​vloppsslam blir till el

2017-04-03 09:12 CEST
Norrköpingsbolaget Againity har nu levererat ett system för elproduktion från metangas ...

Jämnare könsfördelning på Venture Arena - ​Östgötaregionens viktigaste matchningsarena för tillväxtföretag

Jämnare könsfördelning på Venture Arena - ​Östgötaregionens viktigaste matchningsarena för tillväxtföretag

2017-03-30 11:04 CEST
Jämnare könsfördelning på Venture Arena – regionens viktigaste matchningsarena för till...