Pressmeddelanden

2013-08-13 12:32 CEST Kulturbryggan AB / Nordic Cooker Svenska familjer har svårt att få livspusslet att gå ihop; arbeta, träna, skjutsa barnen, mm. Tiden är knapp och sällan har vi möjlighet att spendera flera timmar i köket. På samma gång vill de flesta av oss äta nyttigt och näringsrikt. Nordic Cooker ger oss just den möjligheten! Du bestämmer själv när maten ska börja tillagas och när du kommer hem är maten färdig. Mer tid och ingen stress!

24 miljoner kronor till forskning om samhällsplanering för en hållbar samhällsutveckling

2013-06-17 15:00 CEST Formas, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande Hur kan städer spela en aktivare roll i övergången till en miljö med mindre utsläpp av koldioxid? Allt fler städer arbetar med strategier för att uppnå 2-gradersmålet dvs att temperaturen höjs med max två grader. Forskarna ska undersöka om strategierna är mer genomförbara om medborgarna samtidigt informeras om målens positiva effekter, som exempelvis högre livskvalitet vid minskade utsläpp.

2013-06-12 12:25 CEST Region Blekinge Blekinge ska bli ännu attraktivare att bo i, flytta till och besöka. Det är syftet med den utvecklingsstrategi för Blekinge som Region Blekinges styrelse antog under onsdagen.

Duo-cykel ger möjlighet till fysisk rörelse, utomhusaktivitet och trevlig samvaro

2013-05-27 13:01 CEST Eskilstuna kommun Äldreboendet Snäckberget i Torshälla satsar på fysisk rörelse och utomhusaktiviteter för de boende. Under en tid har nu en så kallad ”duo-cykel” provats av de boende och mottagandet av cykeln har varit väldigt positivt. Cykeln ger möjlighet till fysisk rörelse, utomhusaktivitet och trevlig samvaro.

Anna Maria Corazza Bildt pratar om måltidsglädje för äldre på Kronodalsgården

2013-04-05 13:34 CEST Förenade Care AB Den 8 april besöker Anna Maria Corazza Bildt, ledamot av Europaparlamentet, Kronodalsgården i Höllviken. Hon kommer att prata om måltidsglädje för äldre, ett projekt som går ut på att de äldre ska få mat i toppklass.

2013-03-14 07:15 CET M Brath AB Den norrländska SEO-byrån Brath satsar på livskvalitet genom att välja sex timmars arbetsdagar, som heltid. De åtta anställda är alla positiva och tror själva på ökad effektivitet.

2012-08-30 14:22 CEST Itrim Sverige Hela 7809 vikt- och motionskunder deltog i Itrims årliga kundundersökning. Av svaren kan man bland annat utläsa att 92,4% av respondenterna upplever att Itrim gett dem ökad livskvalitet och 88% har ökat sin vardagsmotion sedan de börjat på Itrim.

Sten Nordin (M): Stockholms höga livskvalitet prisas i internationell ranking

2012-07-08 15:20 CEST Moderaterna i Stockholm Internationella tidskriften The Economist har nyligen släppt en ranking över världens städer olika kvaliteter. Rankingen visar att Stockholm sammanlagt är den 6:e bästa staden i världen att leva i. Rankingen tar fasta på värden såsom grönområden, hälsa, kontakter med omvärlden, utbildning och kultur. Finansborgarrådet och kommunstyrelseordföranden Sten Nordin (M) kommenterar rankingen.

2012-06-25 06:00 CEST Vingåkers kommun Framtidens boende i Österåker Inbjudan till pressträff tisdagen 26 juni kl. 9.00 i skolan i Österåker där Österåker sockenråd, Vingåkers kommun och Swecorp AB presenterar ett projekt för att utreda förutsättningar för byggnation av energismarta hus i Österåker med planerad säljstart i augusti.

Konsten att mäta livskvalitet

2012-05-02 12:01 CEST Linköpings universitet (LiU) Diabetesretinopati är en komplikation i ögats näthinna som börjar med suddiga fläckar i synfältet. Den påverkar livskvaliteten och drar med sig stora kostnader för samhället. Men olika mätmetoder kan ge skilda resultat och därigenom påverka beslut om en behandling ska implementeras i sjukvården eller inte, visar en doktorsavhandling vid Linköpings universitet.