Dokument

Lönebildning i verkligheten

2014-08-12 09:24 CEST Ratio I samband med seminariet i Almedalen publicerades ett smakprov ur boken "Lönebildning i verkligheten" - en sammanfattning av de huvudsakliga slutsatserna kring kollektivavtalens effekter på företagens lönesättning och utvecklingskraft. Boken kommer ut på Studentlitteratur hösten 2014. Författare är Nils Karlson, Henrik Malm Lindberg, Lotta Stern, Torbjörn Lundqvist och Anne-Sophie Larsson.

Vad är rättvisa löner – och för vem?

2011-07-22 08:30 CEST Almega I en undersökningen, utförd av Silentium, svarar 8 av 10 att den egna prestationen och ansträngningen i stor eller mycket stor utsträckning ska påverka vilken löneökning man får. De som har störst erfarenhet av arbetslivet anser i högst utsträckning att den egna prestationen och ansträngningen ska påverka lönen. I undersökningen deltog 1 128 personer.