Dokument

Vad är rättvisa löner – och för vem?

2011-07-22 08:30 CEST Almega I en undersökningen, utförd av Silentium, svarar 8 av 10 att den egna prestationen och ansträngningen i stor eller mycket stor utsträckning ska påverka vilken löneökning man får. De som har störst erfarenhet av arbetslivet anser i högst utsträckning att den egna prestationen och ansträngningen ska påverka lönen. I undersökningen deltog 1 128 personer.