Pressmeddelanden

Lönestrukturstatistik 2011: Tjänstemän inom privat sektor har högst genomsnittlig månadslön

2012-05-22 10:10 CEST
Tjänstemän inom privat sektor hade den högsta genomsnittliga månadslönen, 34 800 kronor...